Szkoła jako przestrzeń edukacyjna i społeczna

Przestrzeń szkolna jest miejscem zdarzeń edukacyjnych i społecznych, a jednocześnie przestrzenią „narzuconą” uczniom i uczennicom, „w której nie można dorosnąć, bo cała nasycona jest niedorosłością. Wszystko w niej musi być dydaktyczne albo (dla uczniów najmłodszych) zabawne czy „przyjemne”. Gazetki ścienne muszą być kolorowe (chociaż na co dzień uczniowie nie widują gazetek ściennych), klasy urządzone „na czytaj dalej »

Partycypacja i obywatelskość dzieci i młodzieży

„(…) należy spojrzeć na młodych ludzi jako kluczowych aktorów w poszukiwaniu rozwiązań dla problemów, przed którymi stoją…” (Skuteczna praca z młodzieżą. Przewodnik po partycypacji młodzieży, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia) Często słyszymy o młodych ludziach, którzy nie angażują się w żadne działania, są pasywni, nie biorą udziału w wyborach, nie wychodzą z własną inicjatywą, czytaj dalej »

Kapsuła pokoju

    Kapsuła czasu to pojemnik, w którym umieszcza się przedmioty bądź informacje przeznaczone dla przyszłych pokoleń. W ogrodzie rodziców zakopałam w maju pokojową kapsułę czasu. Włożyłam do niej kopię listu, napisanego w 2016 roku przez siedmiolatka z Polski do jego rówieśnika, przebywającego w obozie dla uchodźców, Manifest Russela-Einsteina z 1955 roku, list Martina Luthera czytaj dalej »

Mowa nienawiści, czyli jak uleczyć słowa

  Wyślijcie uczennice i uczniów na uważny spacer po dzielnicy, a z murów zacznie im go zohydzać mowa nienawiści. Jak można wykorzystać te miejsca w działaniach artystycznych lub zaplanować działanie site specific, by komunikat nienawiści rozbić? Gdzie się kończy wolność słowa? Jak stworzyć satyrę, wyśmiewającą i rozbijającą hate speech? Podczas lekcji (polskiego lub wychowawczej) warto czytaj dalej »

Made in? Metka: Sprawdzam

Jakie macie skojarzenia ze sprawdzaniem metek ubrań? Większość z Was pewnie pomyślała, że to snobistyczne eksponować markę dobrego czy drogiego sklepu odzieżowego. A może jednak warto wywrócić ulubioną bluzkę na drugą stronę, by zobaczyć, że została wyprodukowana w Bangladeszu, w Chinach, w Wietnamie, gdzie także polskie duże firmy odzieżowe lokują swoje fabryki, w których nierzadko czytaj dalej »

Katyń i Auschwitz

Pamięć i Życie Wiosną wszystko odradza się do życia, zaczyna ponownie istnieć. Powtarzalność świata gwarantuje jego istnienie. Esencją życia jest pamięć o tym, co było. Kwiecień jest miesiącem i pamięci, i życia. Dlatego ważne wydają się dwie inicjatywy edukacyjne „Marsz Pamięci” oraz „Marsz Żywych”, w których uczestniczyli młodzi ludzie z Gimnazjum nr 1 im. Hipolita czytaj dalej »

We don’t need no education (The Wall – Pink Floyd)

Skąd przyszliśmy? Nauczanie w polskiej szkole kontynuuje XIX-wieczny model szkolnictwa pruskiego, w którym najważniejsze są fakty, definicje, daty oraz miejsca. Brakuje kształtowania umiejętności miękkich oraz kompetencji społecznych. Świetną diagnozę obecnej sytuacji przedstawił Piotr Podemski, wykładowca UW oraz badacz edukacji historycznej, który mówi o dwóch kodach kulturowych protestanckim i katolickim, które utrwaliły się we wzorach edukacji czytaj dalej »

Pedagogika włączająca na rzecz uchodźców – „Budujemy Mosty: Europa”

    Inkluzja kontra ekskluzja Włączanie jest przeciwieństwem wyłączania. W świetle bieżącego stanu badań, jak również dzięki szerokiemu, oddolnemu ruchowi społecznemu na rzecz osób wykluczanych nie wystarczy już dziś proste tłumaczenie angielskiego słowa inclusive education na „edukacją włączająca”. W pedagogice inkluzji zawiera się znacznie szersze myślenie o partycypacji społecznej różnych grup niż dotychczasowe myślenie o czytaj dalej »

Polsko – litewskie „Domy Pamięci”

Przestrzeń i partycypacja W poprzednim tekście pisałem o potrzebie rozwijania umiejętności miękkich oraz kompetencji społecznych wśród młodych ludzi. Nie da się tego robić w  oparciu o model kształcenia autorytarnego o dużym dystansie władzy.  Tylko szkoła demokratyczna i otwarta na różnorodność perspektyw daje szansę na zmianę, dzięki której partycypacja młodzieży w życiu społecznym stanie się faktem. czytaj dalej »

O Niepełnosprawnych jeszcze słów kilka…

Nie tak dawno podejmowałam temat życia osób z niepełnosprawnościami w naszym kraju. Temat raczej smutny, ponieważ osoby niepełnosprawne w Polsce XXI wieku nadal są w wielu przypadkach dyskryminowane i niestety często nie otrzymują wsparcia od władz państwa. I nie mam tu na myśli tylko wsparcia finansowego czy rzeczowego, ale raczej „normalne ludzkie podejście”. Najlepszym przykładem czytaj dalej »

css.php