„Odpowiedzialność za własność”

Napisano Maj 30, 2012, przez , w Młodzi do Akcji! - edycja 2011/12.

To tytuł bloga uczennic z Gimnazjum nr 3 w Bachowicach. W swoim projekcie szukają one – jak same deklarują – odpowiedzi na pytania o to, czy tak samo powinniśmy dbać o mienie publiczne, jak o mienie prywatne? Oraz: Kto odpowiada za to co wspólne?

Blog jest bardzo żywo prowadzony, zawiera aktualne informacje o projekcie realizowanym w Bachowicach i komentarze autorek. Ostatnio autorki donoszą, że rozpoczęły kampanię społeczną „Warto dbać o dobro wspólne”. „Wykonałyśmy już część naszych zadań. Oplakatowałyśmy szkołę plakatami z CEO i nie tylko. Wywiesiłyśmy kolorowe pytania dotyczące własności, które mają przyciągnąć uwagę uczniów, ale też zmusić ich do myślenia. Powstały też gazetki ścienne:

 • informacyjna – dotycząca projektu – naszych zamierzeń i działań,
 • edukacyjna na temat własności i prawa do własności.
Zorganizowałyśmy także 2 konkursy: fotograficzny „Moja własność” oraz na najlepszy plakat i hasło zachęcające do odpowiedzialności i dbałości o to co wspólne.” – piszą dziewczyny.
My gratulujemy doskonałych pomysłów i profesjonalnego bloga, a wszystkich pozostałych zachęcamy do lektury i brania przykładu.
Na zachętę pokazujemy też przygotowany przez grupę prospekt szkoły:
Prospekt ZSP Bachowice
Ania Stokowska

6 Komentarzy

Blogi po sąsiedzku

Napisano Maj 22, 2012, przez , w Młodzi do Akcji! - edycja 2011/12.

Dziś polecamy cztery blogi prowadzone przez grupy uczniów w ramach programu „Młodzi do Akcji!”.

Pierwszy dopiero rusza i potrzebuje jeszcze trochę dopingu :) Ale grupa jest bardzo ambitna. To uczniowie Gimnazjum w Małgoszczu, którzy postanowili się zająć prywatyzacją lokalnej cementowni. Niech przedstawią się sami :)

YouTube Preview Image

 

Drugi prowadzi grupa a Publicznego Gimnazjum w Wysokiej (koło Łańcuta), która bada lokalną opinię publiczną na temat prywatyzacji. Już mogą się pochwalić bardzo ciekawymi wynikami przeprowadzonej przez siebie ankiety.

 

Trzeci to blog uczennic z LO im. A. Fredry w Warszawie. Dziewczyny zadają sobie i innym pytanie o to jakie korzyści i wyzwania stoją za pomysłem prywatyzowania uczelni. Na blogu są już wpisy na temat Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Sztuk Pięknych. Warto podjąć dyskusję na zaproponowane przez dziewczyny tematy! Druga grupa z tej szkoły natomiast zajmuje się dodatkowo kwestią prywatyzacji przedszkoli i tego jak wpłynęłoby to na ich funkcjonowanie.

 

I w końcu – last but not least – czwarty blog. „Na tropie prywatyzacji w gminie Komańcza”. Bardzo ciekawa prezentacja efektów pracy Kingi, Sabiny i Oli – uczennic trzeciej klasy gimnazjum w Zespole Szkół w Rzepedzi. Sporo zdjęć i fajnych komentarzy relacjonujących wyniki kolejnych etapów śledztwa grupy „Rysie” :-) Od dziewczyn też mamy film pokazujący jak pracują.

 

Zapraszamy do lektury!

Anna Stokowska

1 Komentarz

Prospekt ze Zgierza

Napisano Marzec 28, 2012, przez , w Młodzi do Akcji! - edycja 2011/12.

Dostajemy wciąż świeże prospekty! Dziś prezentujemy Gimnazjum nr 2 w Zgierzu…

Prospekt emisyjny Gimnzjum nr 2 w Zgierzu

View more presentations from doAkcji.

 

4 Komentarzy

Rozgrzewka przed grą

Napisano Marzec 26, 2012, przez , w Filmy, Młodzi do Akcji! - edycja 2011/12.

Odliczanie do odpalenia naszej gry rozpoczęte! Przypomniałam sobie przy tej okazji o moim ulubionym wykładzie dotyczącym pozytywnego wpływu gier na ludzi. Jane McGonigal, amerykańska projektantka gier i wykładowczyni opowiada o tym, jak można wykorzystać potencjał godzin spędzanych przed ekranem komputera. Bardzo inspirujące!! Filmik dostępny jest w języku polskim, jeśli napisy nie pojawią się same, to wystarczy kliknąć w rozwijane menu umieszczone pod klipem i wybrać odpowiednią wersję językową.

Jane McGonigal: Gry komputerowe mogą uczynić świat lepszym

 

0 Komentarzy

Pomysły na projekty

Napisano Luty 21, 2012, przez , w Młodzi do Akcji! - edycja 2011/12.

Zrealizowanie projektu uczniowskiego jest integralną częścią programu „Młodzi do Akcji!”. My, ze swojej strony, proponujemy uczestnikom zorganizowanie prac w dwóch rodzajach projektów – debatach i wirtualnych mapach. Jednak każda własna inicjatywa i pomysły są mile widziane! :-) Nauczyciele, którzy wzięli udział w pierwszej edycji kursu internetowego już przygotowali propozycje projektów, które chcieliby zrealizować z uczniami. Prezentujemy zatem kilka z nich – może staną się dla pozostałych zespołów inspiracją.


Pan Arkadiusz Trzebuniak wraz ze swoimi uczniami z Zespołu Szkół w Pilchowicach zaplanował projekt Szkoły – publiczne czy sprywatyzowane?. Chcieliby wspólnie zastanowić sie na tym, jaka powinna być „idealna szkoła”?, ale także na tym, czym jest prywatyzacja? Czy szkoły mogą być prywatyzowane, a jeśli tak to czy powinno się je prywatyzować? Jakie są podobieństwa, a jakie różnice między szkołami prywatnymi a publicznymi? W jaki sposób dokonuje się prywatyzacji szkół? Grupa zaplanowała następujące działania:

1) Przygotowanie i przeprowadzenie debaty oksfordzkiej na temat: „Czy szkoły w Polsce powinny być prywatyzowane?”.

2) Sporządzenie prezentacji multimedialnej.

3) Nakręcenie filmu reportażowego dla szkolnej telewizji z realizacji projektu.

4) Napisanie artykułu-sprawozdania z realizacji projektu dla gazetki szkolnej.

5) Przeprowadzenie badań terenowych (metodą wywiadu) w przynajmniej dwóch szkołach prywatnych i dwóch szkołach państwowych (pod kątem zasobów, kadry, wyników nauczania itp.).


Pani Ewa Łazowska z Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach zatytułowała swój projekt Zagrożenia i możliwości prywatyzacji obiektów komunalnych”. Wraz z uczniami zastanowią się na tym, czy prywatyzacja mieszkań komunalnych nie jest zagrożeniem dla mieszkańców bez pracy i z niskimi dochodami? oraz zadadzą sobie pytanie o to, kto powinien zajmować się oczyszczaniem ścieków: miasto, czy prywatne firmy?

Zaplanowane działania:

1. Spotkanie z pracownikiem UM WGKiM – poznanie, które obiekty komunalne zostały sprywatyzowane w ostatnich 3 latach, które UM zamierza sprywatyzować i dlaczego?

2. Zlokalizowanie wybranych obiektów – dotarcie do obiektów i wykonanie zdjęć.

3. Wykonanie zestawienia obiektów komunalnych - strona internetowa UM WGKiM, dokonanie klasyfikacji i zaprezentowanie jej w formie prezentacji multimedialnej.

4. Odszukanie prywatnych przedsiębiorców, których przedmiot działalności jest ten sam, co przedsiębiorstw, które prowadzą obiekty komunalne (dokumentacja fotograficzna).

5. Dotarcie do obiektów komunalnych sprywatyzowanych; zlokalizowanie i wykonie zdjęć. Jak są wykorzystywane po prywatyzacji? Opracowanie pisemne.

„Formą prezentacji będzie debata. Na nią zaprosimy zaprzyjaźnioną szkołę ponadgimnazjalną oraz przedstawiciela UM WGKiM, Wydziału Oświaty, Dyrekcję szkoły, nauczycieli i rodziców. Debata odbędzie się w Miejskim Domu Kultury. O niej i o jej efektach napiszemy na naszej szkolnej stronie internetowej, na Facebooku (tam też jest nasza szkoła), w szkolnej gazetce Szpila. O projekcie i debacie poinformujemy lokalna gazetkę Roździeń – planuje Pani Ewa.


Na interaktywną mapę postawiła grupa z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca – technikum w Koźminie Wielkopolskim pod kierunkiem Pani Magdaleny Cyfert. „Moje, twoje, nasze – czy różne rodzaje własności są dziś potrzebne?” – taki tytuł będzie nosić wirtualna mapa własności Koźmina Wielkopolskiego i okolic. Pani Magdalena wraz z uczniami zaplanowała m.in.:

1.Założenie bloga dotyczącego form własności gminy Koźmin.

2. Pozyskiwanie informacji o formach własności np. z BIP.

3. Rozmowy z pracownikami i mieszkańcami gminy.

4. Wykonywanie zdjęć i opisów poszczególnych obiektów.

5. Umieszczanie materiałów na blogu.


Pani Dominika Szewczyk oraz Pani Ewa Kufel zachęciły do udziału w programie grupę uczniów z technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku. „Uczniowie mają czasem problem ze wskazaniem jednostek będących własnością publiczną. Nie orientują się, z jakich źródeł utrzymują się np. szpitale, szkoły. Kto utrzymuje bezrobotnych, kto wypłaca emerytury? Zależy nam na przybliżeniu tematów prywatyzacji, reprywatyzacji, akcjonariatu publicznego. Chcemy podyskutować, czy proces prywatyzacji jest korzystny dla gospodarki i społeczeństwa. Myślę, że jest to interesujący temat, również ze względu na obecną sytuację gospodarczą Europy i świata” – deklaruje Pani Dominika, a my się z nią jak najbardziej zgadzamy :-)

Obie Panie planują zachęcić uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji z różnych źródeł, np. fachowej literatury, Internetu, itp. Chciałyby zaangażować do programu innych nauczycieli w szkole oraz zorganizować spotkanie z przedstawicielami Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości S.A., której początkowym zadaniem było wspieranie aktywności administracji rządowej w trakcie przemian strukturalno-własnościowych w przedsiębiorstwach państwowych. „Z czasem zmieniły się akcenty w działalności Spółki. Najważniejszym celem stała się promocja Regionu Śląskiego, skupiająca się przede wszystkim na ożywianiu działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Działalność edukacyjno-szkoleniowa oraz doradcza GAPP realizowana jest w ramach Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i ukierunkowana jest na usługi z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego oraz na aktywizację zawodową oraz łagodzenie skutków społecznych restrukturyzacji przemysłu. W naszym mieście znajduje się Rybnicki Inkubator Technologiczny, który oferuje specjalistyczne usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne z zakresu zarządzania projektami innowacyjnymi, poszukiwania partnerów technologicznych, marketingu, finansów, własności przemysłowej i technik produktywności. My – opiekunowie projektu Młodzi do Akcji, chcielibyśmy zaprosić przedstawiciela GAPP S.A., który opowiedziałby uczniom o przekształceniach własnościowych w naszym regionie. Miasto Rybnik oraz ROW – Rybnicki Okręg Węglowy przeszedł wiele zmian strukturalnych. Z gospodarki typowo przemysłowej przeszliśmy do sektora usługowo-handlowego. Chcemy podyskutować o skutkach restrukturyzacji przemysłu w naszym mieście” – pisze Pani Dominika. To niezwykle interesująca i ważna inicjatywa i nie możemy się wręcz doczekać efektów tego projektu.

Grupa planuje zorganizować debatę szkolną pomiędzy klasami wytypowanymi do realizacji projektu, z której relację umieści w sieci.


Tematem prywatyzacji służby zdrowia postanowiły się zająć zespoły z dwóch szkół: Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego Chrześcijan „Arka” we Wrocławiu (opiekunki projektów: Pani Joanna Rojecka i Pani Barbara Chowaniec – tutaj drugą inicjatywą jest projekt dotyczący prywatyzacji szkół) oraz Gimnazjum nr 2 im. J. Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi (Pani Agata Czarnecka). W pierwszej szkole, uczniowie chcieliby dowiedzieć się na czym polega prywatyzacja, ale także:

1. Zorientować się w potrzebach pacjentów oraz kadry medycznej.

2. Poznać prawne aspekty prywatyzacji służby zdrowia.

3. Przeanalizować działania prywatnych jednostek służby zdrowia już działających.

4. Stworzyć plan próby prywatyzacji służby zdrowia w Polsce.

Prezentacja na zakończenie projektu będzie miała kilka różnych form. Obejmować będzie wydanie biuletynu (dodatku do gazetki szkolnej), przeprowadzenie sesji posterowej dla innych klas z wykładem oraz debata, która będzie podsumowaniem pracy.

„Prywatyzacja służby zdrowia w Zgierzu zmianą na lepsze dla jego mieszkańców” - to tytuł drugiej propozycji w tym temacie. Tutaj uczniowie zaplanowali m.in.:

- Opracowanie i przeprowadzenie ankiety.

- Czytanie na bieżąco Ilustrowanego ,,Tygodnika Zgierskiego” oraz śledzenie programów lokalnej telewizji ,,Centrum”.

- Odwiedzanie strony internetowej Urzędu Miasta Zgierza.

- Przygotowanie materiału o swojej pracy nad projektem na stronę internetową szkoły.

„Prezentacją będzie debata na temat prywatyzacji służby zdrowia przeprowadzona przez grupę uczniów biorących udział w projekcie. Uczestnikami będą uczniowie z rożnych klas gimnazjum. Odbędzie się ona przy udziale gości: przedstawicieli władz, dyrekcji, rodziców oraz kolegów z Młodzieżowej Rady Miasta” – pisze Pani Agata Czarnecka.


Nauczyciele mają w zanadrzu jeszcze sporo pomysłów na realizację projektów w programie „Młodzi do Akcji!” i będziemy je wkrótce prezentować. Zachęcamy (tak wymienionych nauczycieli, ich uczniów, jak i nowych uczestników) do dyskutowania nad powyższymi propozycjami.

Anna Stokowska

2 Komentarzy

Kącik inwestora giełdowego w TVN – ciąg dalszy

Napisano Luty 15, 2012, przez , w Filmy, Materiały edukacyjne, Młodzi do Akcji! - edycja 2011/12.

Kolejne trzy z ośmiu klipów o inwestowaniu na giełdzie emitowanych w lipcu i sierpniu 2011 w programie „Dzień Dobry Wakacje” stacji TVN. Pierwsze trzy części znajdziecie na naszej stronie internetowej: www.ceo.org.pl/mda.

Cz. 4 Jak wybrać i ocenić spółkę giełdową?

YouTube Preview Image

Cz. 5 Jak internet i telefon mogą nam pomóc w inwestowaniu na GPW?

YouTube Preview Image

Cz. 6 Jak nie dać ponieść się emocjom przy inwestowaniu na giełdzie?

YouTube Preview Image

0 Komentarzy

Własność = Jasność, ku inspiracji.

Napisano Styczeń 23, 2012, przez , w Filmy, Młodzi do Akcji! - edycja 2011/12.

Od 2009, przez trzy kolejne lata, Fundacja Rozwoju Wolontariatu organizowała pod patronatem ówczesnego Ministra Skarbu Państwa, Aleksandra Grada projekt „Własność = Jasność”. Pomysł był prosty: przeszkolono grupę studentów, którzy ruszyli w Polskę żeby – w ramach studenckiego wolontariatu – organizować w szkołach warsztaty dotyczące własności i prywatyzacji dla dzieci i młodzieży.

„Do udziału w projekcie zaproszeni są studenci wszystkich kierunków studiów bez względu na rodzaj uczelni, tryb studiów bądź miejsce zamieszkania. W III edycji projektu WŁASNOŚĆ=JASNOŚĆ ponad 100 studentów wzięło udział w trzydniowych szkoleniach obejmujących zakres: własności prywatnej, prywatyzacji giełdowej, akcjonariatu obywatelskiego, pracy dydaktycznej i tworzenia autorskich scenariuszy zajęć. Po zakończeniu szkoleń uczestnicy w dwu-trzy osobowych grupach zrealizowali 85 projektów edukacyjnych w małych miejscowościach w całej Polsce” – deklaruje na swoich stronach FRW.

To fajna inicjatywa, głównie dlatego, że łączy środowisko akademickie i szkolne oraz dlatego, że pozwala na spojrzenie na kwestie związane z prywatyzacją pod wieloma kątami – oczami dzieci, które się dopiero o niej uczą, oczami studentów zmagających się z wchodzeniem na rynek i oczami nauczycieli, którzy mogli urozmaicić w ten sposób swoje zajęcia.

A oto krótki reportaż z realizacji projektu:

YouTube Preview Image

0 Komentarzy

Prywatyzacja, a co to takiego?

Napisano Styczeń 10, 2012, przez , w Młodzi do Akcji! - edycja 2011/12.

Już wkrótce uczestnicy projektu „Młodzi do Akcji!” będą rozpoczynali prace nad swoimi projektami – debatami o prywatyzacji i wirtualnymi mapami własności. Postaramy się pomóc Wam zbierać materiały, podpowiadać ciekawe strony, metody i narzędzia do pracy. Na początek – jeden z filmów z serii pt. „Podstawowe pojęcia ekonomiczne” zrealizowanej przy współudziale i dofinansowaniu Narodowego Banku Polskiego.

„Przedsiębiorstwo państwowe i przedsiębiorstwo prywatne. Czym się różnią? Co zrobić, aby firma państwowa stała się firmą prywatną? A jeśli już się stanie, to dobrze się stało, czy nie? O tym wszystkim opowiada film Prywatyzacja„.

YouTube Preview Image

0 Komentarzy

A jak już jesteśmy przy drukowaniu pieniędzy…

Napisano Grudzień 20, 2011, przez , w Młodzi do Akcji! - edycja 2011/12.

… to jak właściwie się to robi?

Zapraszamy do obejrzenia 5 minutowego reportażu Pana Kamil Jakubczak z WP.TV „Jak się robi pieniądze?”

YouTube Preview Image

0 Komentarzy

Pytanie do eksperta

Napisano Grudzień 20, 2011, przez , w Młodzi do Akcji! - edycja 2011/12.

Jedno z pierwszych pytań do naszego eksperta, oraz obszerna odpowiedź. No to jak to jest z tym drukowaniem pieniędzy…?

PYTANIE:

W dobie tak głośnego kryzysu w europie i niepewnej sytuacji eurolandu, zastanawiałem się jak wygląda sprawa dotycząca „drukowania” pieniędzy przez EBC. Co z inflacją i czy często jest to robione?

Po drugie jeśli chodzi o kredyty, o których mówiono w przypadku USA. Czym są finansowane kredyty, czy pieniądze na nie pochodzą również z drukarni, któregoś z banków? Czy może wystarczą same lokaty? A jeśli tak to czy istnieją na świecie miejsca, w których oprocentowanie lokat jest znacznie wyższe niż w Polsce?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA:

Jeśli chodzi o EBC, to regulacje prawne, które go dotyczą, nie pozwalają na bezlimitowe drukowanie pieniędzy, jakie mieliśmy np. w USA trzy lata temu. To jest zresztą główna oś sporu polityków europejskich. Prezydent Francji chciałby, żeby Europejski Bank Centralny drukował tyle euro ile potrzeba, by skupić wszystkie obligacje Grecji, Hiszpanii, Włoch, Portugalii i Irlandii, które ich posiadacze chcieliby wystawić na sprzedaż. Kanclerz Niemiec się na to nie zgadza i na razie jej stanowisko przeważa (na zmianę prawa musi się zgodzić cała strefa euro). Na razie EBC skupuje w ograniczony sposób obligacje krajów zagrożonych bankructwem. Nie wystarcza to, by zażegnać złe nastroje na rynkach.
Zwolennicy nieograniczonego drukowania pieniędzy przez EBC twierdzą, że byłby to dobry pomysł, bo gospodarka jest w tak złym stanie, że nawet dosypanie pieniędzy nie spowoduje dużego wzrostu inflacji. Popyt konsumpcyjny i ten zgłaszany przez przedsiębiorców po prostu zamiast spadać lekko wzrośnie i nie spowoduje inflacji w krótkim terminie. A w dłuższym EBC „ściągnie” z rynku nadmiar gotówki, m.in. za pomocą podwyżek stóp procentowych. Zdaniem zwolenników poluzowania polityki pieniężnej wcale nie trzeba byłoby tak dużo tych euro drukować, bo już sam fakt, że EBC zapowiedziałby skupowanie dowolnej ilości europejskich obligacji, spowodowałby obniżenie ich rentowności, dzięki czemu państwa zagrożone bankructwem nie musiałyby już płacić 7% odsetek rocznie, a np. tylko 4-5%. I byłoby im łatwiej zbilansować budżety. Pojawia się też argument, że obniżenie kursu euro – nieuchronne jeśli byłoby więcej tej waluty w obiegu – byłoby korzystne dla europejskiej gospodarki, bo nasze towary, eksportowane do USA i Azji, byłyby relatywnie tańsze.
Przeciwnicy drukowania pieniędzy twierdzą, że niekontrolowane poluzowanie polityki przez EBC przyniosłoby skutki groźniejsze, niż się wszyscy spodziewają, bo z jednej strony to nie banki centralne emitują dziś gros pieniędzy na rynku, ale banki komercyjne, poprzez udzielanie kredytów. Mechanizm jest taki: EBC emituje euro, za pośrednictwem różnych instytucji pieniądze te trafiają do ludzi, oni przynoszą do banków depozyty i w oparciu o te depozyty banki emitują pieniądz w formie kredytów. A tych kredytów może być ponad 10 razy więcej, niż przyniesionych przez klientów depozytów (bo minimalny tzw.współczynnik wypłacalności w banku wynosi 9%). Stąd trudno byłoby powstrzymać kreację pieniądza kredytowego i skutki inflacyjne byłyby trudne do przewidzenia. A na zbijanie inflacji bank centralny też ma umiarkowany wpływ. Może podwyższyć centralne stopy procentowe, ale banki wcale nie są zależne od centralnych stóp, bo nie muszą pożyczać pieniędzy od banku centralnego, ale od innych banków albo od ludzi, w formie depozytów. Przeciwnicy drukowania nieograniczonej liczby pieniędzy uważają, że dżina inflacji, raz wypuszczonego z butelki, trudno będzie potem pokonać. A wysoka inflacja to niższa skłonność ludzi do oszczędzania, przedsiębiorstw do inwestowania i w ogóle niższa efektywność gospodarki.
Co do drugiego pytania to po części na nie odpowiedziałem. Kredyt bierze się w 10% z depozytów, a reszta to po prostu emisja nowego pieniądza przez bank. W założeniu pieniądz ten winien wracać do banku, nie powodując inflacji. Oczywiście istnieją w świecie miejsca z wyższym oprocentowaniem lokat, ale oprocentowanie w oderwaniu od wskaźnika inflacji nic nam nie mówi. Liczy się realna rentowność lokat. Zwykle oprocentowanie depozytów jest skorelowane z inflacją. Wyższa inflacja – wyższe oprocentowanie depozytów. Dobrze jest jeśli pozostawia ono jeszcze realny zysk. Jeśli banki nie czują potrzeby lub konieczności udzielania większej ilości kredytów, to zwykle mniej chętnie przyjmują depozyty. W tych okresach często oprocentowanie pieniędzy w bankach jest poniżej inflacji. A z kolei w momentach, kiedy banki bardzo potrzebują kapitału, walczą odważniej o depozyty. Tak było trzy lata temu, kiedy za lokaty płacono nawet 10% w skali roku przy inflacji 3%. Teraz dwie trzecie lokat po uwzględnieniu podatku Belki nie daje realnego zysku powyżej inflacji.

Maciej Samcik

lektura dodatkowa:

- Kiedy wolno drukować pieniądze? – Gazeta Wyborcza, na pytanie Wojciecha Orlińskiego odpowiada prof. Witold Orłowski

- Drukowanie pieniędzy podnosi ceny surowców – Gazeta Prawna

0 Komentarzy

« Starsze Wpisy  

 • Program

  • Młodzi do Akcji! - edycja 2011/12
 • Szkoła

  • Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa
  • Pracownik
 • Odwiedziny

  • Stronę odwiedzono: 0 razy
 • Lista blogów użytkownika

 • Komentarze

 • Wyszukiwarka

 • Informuj o wpisach