O pożytkach płynących z zadań domowych

Ten artykuł znalazłam na portalu Librus (z datą 10.01.2019) i uważam za godny polecenia. Moim zdaniem warto zapoznać się z nim bez względu na to kim się jest, nauczycielem, rodzicem czy uczniem. Praca domowa to temat poruszany przez różne społeczności związane ze szkołą, temat, w którym wielu opowiada się za jej zadawaniem uczniom, wielu jest przeciw. Osobiście zgadzam się z wieloma argumentami podanymi przez autorkę, które są za zadawaniem zadań domowych. Zachęcam do zapoznania się z artykułem  i polecam na zebrania z rodzicami. Na wstępie kilka słów o autorce – p.Iwona Wanda Grygiel   to nauczycielka dyplomowana, posiadająca III stopień specjalizacji w zakresie nauczania języka polskiego, dr nauk humanistycznych, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytomiu, edukatorka z listy MEN – szkoli nauczycieli jak lepiej uczyć dzieci, ekspertka do spraw awansu zawodowego, egzaminatorka egzaminów zewnętrznych, członek Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów i Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk, rzeczoznawca do spraw podręczników, moderator w programach Centrum Edukacji Obywatelskiej, były doradca metodyczny języka polskiego.
Oto polecany artykuł:
„W ostatnich miesiącach w Polsce toczy się dyskusja na temat prac domowych. Zabierają w niej głos osoby w różny sposób zaangażowane w polską edukację – przeciwnicy i zwolennicy  zadań domowych. Ci pierwsi mówią o przemęczonych i zniechęconych do zajęć szkolnych uczniach oraz o braku czasu na rozwijanie pasji czy po prostu bycie  z rodziną. Drudzy natomiast twierdzą, że zadania domowe mają wiele zalet, m.in. rozwijają samodyscyplinę i samodzielność, umożliwiają pogłębianie wiedzy. Sprawdźmy, jakie argumenty uzasadniają  potrzebę  zadawania prac domowych

Zadania domowe w polskiej szkole

Z międzynarodowych  badań  wynika, że polscy uczniowie poświęcają  więcej czasu na odrabianie prac domowych niż ich rówieśnicy z innych krajów. Sprawdzało to między innymi  badanie PISA 2012, według którego w OECD uczniowie przeznaczają na samodzielną pracę w domu trochę  mniej niż 5 godzin tygodniowo, podczas gdy w Polsce ta średnia wynosi blisko 7. Ale ta różnica wcale nie musi wynikać z ilości zadawanych prac, może także być związana z technikami czy sposobami odrabiania tych zadań. Może wynikać również z charakteru zadań zlecanych przez nauczycieli.

Problemu  z zadawaniem nadmiernej ilości prac domowych nie da się rozwiązać systemowo, poprzez jakiś  konkretny zapis - należy  skupić się na wypracowaniu dobrych praktyk w tym zakresie. Praktyk dotyczących wszystkich stron  tego sporu – nauczycieli zadających zadania, rodziców  kontrolujących proces uczenia się dziecka w domu i samych uczniów.

Czego uczą  zadania domowe?

W klasach młodszych to przede wszystkim ćwiczenia grafomotoryki – klejenie plasteliny, rysowanie, robienie szlaczków, wyrabianie ciasta, wycinanie. Dziecko powinno wykonywać różnego typu  prace manualne, bo  tylko w ten sposób kształtuje prawidłowy uchwyt i reguluje napięcie mięśni ręki, kształci  koordynację wzrokowo-ruchową. Nawet duża liczba tego typu zajęć w szkole nie wystarcza na pełne wykształcenie tych sprawności, dziecko powinno ćwiczyć je w domu, nawet jeśli nauczyciel nie zadał ich do zrobienia. To także nauka tabliczki mnożenia, prostych wierszyków na pamięć, pierwszych słówek w obcym języku.

W klasach starszych w domu uczniowie powinni wypracować to, czego nie można wypracować w szkole podczas zajęć dydaktycznych – to ćwicząca pamięć  nauka  definicji,  recytacja najważniejszych utworów literatury polskiej; nauka słówek, zwrotów czy dialogów w językach obcych.  To także czytanie lektur wskazanych w podstawie programowej. A przede wszystkim wszelka praca projektowa – doświadczenia z biologii np. hodowla wybranych roślin, obserwacja zjawisk pogody, produkcja pleśni albo realizowane w grupach projekty społeczne, przygotowywanie prezentacji, mapy mentalnej  czy pracy na jakiś konkurs.

Zadania domowe a kształcenie postaw

Zadania domowe pozwalają także na wykształcenie odpowiedzialności, sumienności, samodzielności, organizacji własnego warsztatu pracy i zarządzania sobą w czasie. Postawy te oczywiście wykształcają się powoli, w toku regularnej świadomej pracy. Jej cel to wytworzenie pożądanej postawy, w której dziecko rozumie swój proces uczenia się, jest zdolne do sterowania nim oraz potrafi wziąć odpowiedzialność za ten proces i jego wyniki. W rezultacie dziecko będzie wiedzieć:

 • Jak się uczyć, żeby się nauczyć – jak zorganizować własne uczenie się.
 • Jak osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.
 • Jak najlepiej wykorzystać własny potencjał intelektualny.
 • Jak określić swoje cele.
 • Jak zagospodarować swój czas, by zrobić zarówno to, co muszę, jak i to, co chcę.

Optymalne warunki do efektywnego uczenia się w domu

Pierwszym krokiem do wytworzenia takich kompetencji powinno być zapewnienie dziecku optymalnych warunków do uczenia się w domu poprzez odpowiednią organizację stałego miejsca pracy – dobre oświetlenie, ułożenie blisko, pod ręką rzeczy potrzebnych do pracy, konieczność codziennego doprowadzania tego miejsca do pożądanego stanu, by zawsze panował tam porządek umożliwiający efektywną pracę umysłową, ograniczenie elementów zakłócających koncentrację. W tak przygotowanym miejscu dziecko nie tylko może odrabiać zadania domowe, ale także rozwijać swoje pozaszkolne zainteresowania czy umiejętności. Dziecko powinno także być przyzwyczajone do odrabiania swoich zadań codziennie o tej samej porze – taki zwyczaj po pewnym czasie wywołuje stan gotowości do nauki o określonej porze dnia.

Efektywne uczenie się polega między innymi na umiejętności przeniesienia wiadomości z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej, zatrzymaniu tam wiadomości oraz  na zdolności odnajdywania potrzebnych informacji w pamięci wtedy, gdy są potrzebne. Odpowiednio dobrane zadania domowe pozwalają na utrwalenie wiedzy i doskonalenie umiejętności. Przeniesienie wiadomości do pamięci długotrwałej wymaga powtórek – odpowiedniej ich liczby rozłożonej w czasie. Nie jest to możliwe wyłącznie w szkole, szczególnie przy przedmiotach, z których zajęcia odbywają się tylko raz w tygodniu. Zależności te obrazują różne krzywe uczenia się i zapominania: powtórki powinny odbywać się szybko po pierwszym przyswojeniu nowego materiału, w domu wystarczy krótka powtórka czy przeczytanie notatek z lekcji – w dwa dni po lekcji, a nie w wieczór poprzedzający lekcję za tydzień. Nawet jeśli nauczyciele nie zadają prac domowych, to uczniowie i tak powinni samodzielnie w domu powtarzać materiał z lekcji, utrwalać wiadomości, przygotować się do sprawdzianów czy rozwijać swoje zainteresowania.

grafika_artykul_zadania_domowe.jpg

Zadaniem rodziców powinno być stworzenie dzieciom optymalnych warunków do pracy w domu, a także sprawdzania, czy dzieci, odrabiając zadania czy czytając lektury, wykorzystują ten czas efektywnie. Czy naprawdę robią zadania? A może wykonują w tym czasie mnóstwo innych czynności i tylko pozornie się uczą. I rodzice, i szkoła powinni uczyć dziecko, jak się efektywnie uczyć, w jakiej kolejności wykonywać zadania, jak efektywnie rozłożyć powtórki. Czas robienia zadań domowych to nie czas na pogaduszki z kolegą, na sprawdzanie poczty elektronicznej i Facebooka. Ale może to być czas na ciekawe rozmowy z rodzicami czy rodzeństwem, na przemyślenie ważnych problemów, na kreatywną pracę.

Wspólna odpowiedzialność

Uczestnicy dyskusji na temat prac domowych przytaczają różne argumenty za i przeciw, podpierają się przykładami i opierają  na badaniach. Wszyscy mają swoje racje i ich bronią. Bez względu na to, po której stronie się stoi, warto  pamiętać, że bez własnej  samodzielnej pracy uczniowie nie są w stanie wykorzystać w pełni swoich możliwości, osiągnąć sukcesów, wykształcić wymaganych w przyszłym dorosłym życiu kompetencji. Uczniowie i ich rodzice co najmniej w takim samym stopniu jak szkoła odpowiadają za proces uczenia się i jego wyniki. Powinni wspólnie wziąć odpowiedzialność za proces wychowania i uczenia młodego człowieka.”

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Nie! Dla mowy nienawiści

stop-MNNigdy nie można twierdzić, że ktoś coś robi „zawsze”, albo  że „każdy” jest taki, czy inny.
Powtarzanie krzywdzących opinii na temat pewnych osób, to mowa nienawiści.
Nazywa się ją hejtem, a osoby posługujące się mową nienawiści – hejterami.
Słowo hejt pochodzi od angielskiego wyrazu hate (czytaj: hejt), czyli nienawiść.

Mowa nienawiści to używanie języka w celu znieważenia, pomówienia lub rozbudzenia nienawiści wobec pewnej osoby lub grupy osób o odmiennej narodowości, pochodzeniu
etnicznym, rasie, religii, płci lub orientacji seksualnej.

Słowa mają wielką moc!

Posługiwanie się mową nienawiści może doprowadzić do:

 • jeszcze większych podziałów między ludźmi
 • narastania wzajemnej nieufności i nietolerancji
 • aktów przemocy na ulicach
 • łamania praw człowieka
 •  a nawet wojen.

/Wykorzystany powyżej tekst pochodzi z publikacji „Nie wykluczam!” Klaudii Rukszan i Agnieszki  Żychalak, Legionowo, 2014 – dostęp 20.01.2019 r./

OBY W NASZYM CODZIENNYM ŻYCIU (W DOMU, W SZKOLE, W PRACY, NA ULICY) TAKIEJ MOWY NIENAWIŚCI NIE BYŁO WCALE!
STOP  NIENAWIŚCI!
Bądźmy ludźmi kulturalnymi zawsze i wszędzie! Nie łammy ustalonych zasad! W szkołach przestrzegajmy prawa  czyli zapisów zawartych w najważniejszym dokumencie-Statucie!

Niechaj CYBERPRZEMOC czyli forma mowy nienawiści w Internecie (zastraszenie, nękanie, prześladowanie, wyśmiewanie innych osób poprzez wykorzystywanie Internetu  i narzędzi elektronicznych, na przykład telefonów komórkowych) NIKOGO nie rani !

Posted in Bez kategorii, Szkolne życie | Leave a comment

Zabawa dla WOŚP

Dnia 10.01.2019 roku odbyła się w naszej szkole dyskoteka karnawałowa, podczas której kwestowano na WOŚP- akcję wspierającą w tym roku szpitale dziecięce.
Ci, którzy przyszli potrafili świetnie się bawić, pamiętając o tym, że w karnawale podczas zabawy mile widziane przebrania czy maseczki.
Tak bawili się uczniowie z klas IV-VIII:
bal-VI-1A4C-w-tańcubal-VIb-A tak wyglądali niektórzy  karnawałowi przebierańcy, wśród których byli piraci, zjawy, karacistki i wiele innych osób.
VI-przebierańcy IVB--przebierańcy-1 przebierańcy-IVb-2

Posted in Bez kategorii, Szkolne życie | Leave a comment

Kangur matematyczny 2019

ZAPRASZAM WSZYSTKICH CHĘTNYCH UCZNIÓW OD KLASY II PO VIII DO UDZIAŁU W KONKURSIE:

kangur-z-datąCHĘTNI MUSZĄ SIĘ ZGŁOSIĆ DO NAUCZYCIELI MATEMATYKI W TERMINIE DO 23 STYCZNIA 2019 !
KAŻDY ZGŁASZAJĄCY WPŁACA 9 ZŁ  i DOSTARCZA OŚWIADCZENIE -ZGODĘ RODZICÓW!
Każdy uczestnik Konkursu otrzyma układankę przestrzenną w postaci kuli-breloczka.
breloczek Na stronie szkoły znajdziecie oświadczenie do pobrania oraz regulamin konkursu!                                                                                                    Szkolny koordynator- Mariola Grzybowska

Posted in Bez kategorii, Szkolne życie | Leave a comment

Wyniki matematycznego Olimpusa 2018

wyniki

Posted in Bez kategorii, Szkolne życie | Leave a comment

Świąteczny Koncert Życzeń

W czasie świąt Bożego Narodzenia najbliżsi, ale także znajomi, sąsiedzi składają sobie nawzajem życzenia, życząc zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. Pamiętając o tejże tradycji, na wzór telewizyjnego koncertu życzeń sprzed lat, przygotowano tegoroczny koncert świąteczny, który mogliśmy obejrzeć 14 grudnia 2018 roku.  Były piękne życzenia od nauczycieli dla uczniów, od uczniów dla rodziców i nauczycieli. Wśród usłyszanych słów często słychać było : miłej rodzinnej atmosfery w czasie świąt, zdrowia, pomyślności i radości  w każdym dniu Nowego 2019 Roku, a nawet mniej prac domowych, wyrozumiałości, humoru podczas lekcji, itp. Całość koncertu przeplatały piękne kolędy i pastorałki w wykonaniu uczniów i nauczycieli z naszej szkoły. Cudownie zaprezentowały się najmłodsze dzieci, z grup „O”. Z wielką przyjemnością wysłuchaliśmy gitarzystów oraz orkiestry dętej. Było pięknie! Nastrojowo i świątecznie, a fragmenty możemy obejrzeć na zdjęciach.
14-12 gr-014-12-2Zdjęcia w piZapie- wyk. M.Grzybowska

Posted in Bez kategorii, Szkolne życie | Leave a comment

Mikołajkowy konkurs matematyczny w klasach trzecich

6 grudnia 2018 roku wielu uczniów naszej szkoły odwiedził „Mikołaj”, a do trzecioklasistów zawitał z matematycznymi zadaniami i słodkim poczęstunkiem razem z grupą 8-klasistów z kółka matematycznego prowadzonego przeze mnie. Najlepsi matematycy z każdej odwiedzonej klasy trzeciej odpowiadali na pytania z zakresu dodawania i odejmowania do 100. Spośród najlepszych, „Mikołajowi” przedstawiciele wyłonili trójkę najsprawniejszych w rachunkach. Oto wyróżnieni:
z kl. 3dI miejsce- CHOJNACKA ALEKSANDRA
II – ZĘBAŁA  MARIANNA;   III- JAGŁA  FABIAN
z kl. 3bI miejsce- KASICKA  KORNELIA
II- RABY  KATARZYNA; III- SKWIROWSKI  MATEUSZ
z kl. 3aI miejsce – OLECHNOWICZ  DOMINIK
II – KIŚLEŃCZUK  WOJCIECH;  III – WAŻNA  MICHALINA

zdj. Mariola Grzybowska

zdj. Mariola Grzybowska

Posted in Bez kategorii, Szkolne życie | Leave a comment

Dzień Białej Wstążki „Stop przemocy wobec kobiet”

„Kampania Białej Wstążki jest międzynarodową kampanią mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Odbywa się w ramach światowych 16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Kampania prowadzona jest w ponad 55 krajach świata i skierowana jest do mężczyzn. Rozpoczęła się w 1991 roku w Kanadzie, kiedy to 6 grudnia 1989 roku w Montrealu, mężczyzna zamordował na tamtejszej Politechnice 14 kobiet i ranił 13, twierdząc iż nie udało mu się ukończyć studiów technicznych, ponieważ to właśnie dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później w ciągu zaledwie sześciu tygodni ponad 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę jako symbol ich osobistego sprzeciwu i deklaracji, iż nigdy nie będą sprawcą przemocy wobec kobiet, jak również będą reagować na każdy akt przemocy wymierzony w kobiety.”                             źródło: strona -http://www.przemockid.pl/ Fundacji Pomoc Kobietom i Dzieciom
 

Uczniowie SP nr 1 w Drawsku Pom. na godzinach wychowawczych  3-12-2018 będą rozmawiać na temat kampanii. Zostaną zapoznani z materiałami przygotowanymi przez szkolną psycholog. Dziewczęta z klas IV-VIII przypną białe wstążeczki- symbol kampanii chłopcom/mężczyznom, którzy wyrażają wolę przyłączenia się do akcji i zobowiązują się do tego, że nie będą stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.
Warto wspólnie obejrzeć spot edukacyjny przygotowany przez Niebieską linię :
„(Nie) Badź Miła”
A poniżej można obejrzeć plakaty dotyczące tego tematu opracowane przez różne organizacje i osoby, które włączają się do walki z przemocą wobec kobiet.
8 7 6 5123

Posted in Bez kategorii, Szkolne życie | Leave a comment

Nasza SP nr 1 tak obchodzi 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

autorka zdjęcia: M.Grzybowska

autorka zdjęcia: M.Grzybowska

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zorganizowali wiele różnych akcji oraz  koncert upamiętniający setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
Wśród naszych działań możemy wymienić :

 • konkurs matematyczny dla klas czwartych „100 zadań na 100-lecie odzyskania niepodległości” -od IX.2018 do VI.2019 (org. M.Grzybowska);
 • gazetka ścienna „100 lat niepodległości” (wyk. M.Żoch)
 • akcja sadzenia ,,100 Dębów na 100-lecie Niepodległości” w alei dębowej w Ziemsku-26.X.2018  (dyr.szkoły-J.Szewczyk, B.Olejnik, I.Rogalska z kl.3a);
 • udział w akcji ogólnopolskiej „Hymn dla Niepodległej”-09.11.2018 r. (org. Samorząd Uczniowski);
 • układanie „żywej ” flagi narodowej na sali gimnastycznej przez kl.I-III, na hali sportowej przez kl.IV-VIII ;
 • koncert „Polska to taka kraina, która się w sercu rozpoczyna”- 10.11.2018 (org. I.Rogalska, E.Gadzina, K.Bielski, A.Łukasiewicz-Makara, T.Stawicki, B.Olejnik, ks.R.Występski)

Galeria działań:
  dąb-1-b-o

(autorka zdjęć-I.Rogalska)

autor zdjęcia:R.Stawicki

autor zdjęcia:R.Stawicki

autor zdjęcia:R.Stawicki

autor zdjęcia:R.Stawicki

autor zdjęcia:R.Stawicki

autor zdjęcia:R.Stawicki

autor zdjęcia:R.Stawicki

autor zdjęcia:R.Stawicki

autor zdjęcia:R.Stawicki

autor zdjęcia:R.Stawicki

Posted in Bez kategorii, Szkolne życie | Leave a comment

Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna

OLIMPUS-sesja jesienna 2018 to olimpiada matematyczna dla klas IV-VIII. W tym roku szkolnym do konkursu przystąpiło 36 osób. Najliczniejszą grupą stanowili uczniowie klas piątych. Każdy uczestnik odpowiadał na 30 pytań , a do każdego pytania podane miał cztery odpowiedzi: A,B,C,D, z których jedna, dwie, trzy lub wszystkie mogły być poprawne. Może też się zdarzyć, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna. Czy zadania były trudne? Zobaczymy po konkursie. Z wypowiedzi piszących dowiemy się więcej.
Oto część naszych matematyków:
konkurs-2konkurs-1konkurs-3Wszystkim życzymy powodzenia i uzyskania jak najwyższego wyniku!
Autorka zdjęć -M.Grzybowska

Posted in Bez kategorii | Leave a comment