Powtórka z voki!

 - by Natalia

Dzisiaj na lekcji mieliśmy powtórkę z matematyki na  voki.com.  Wybieraliśmy postacie, które
które chcemy aby mówiły tekst, który wpiszemy, tło, na którym dana postać ma się znaleźć oraz tekst, który nasz voki ma mówić. Podzieliliśmy się na trzy grupy. Jedna grupa zajmowała się działaniami na ułamkach zwykłych, druga- dziesiętnych, a trzecia całkowitymi. W grupach między sobą podzieliliśmy się które działania napiszemy.

css.php