Tag: interwały’

Lekcja muzyki – „uczymy innych”

 - by Alicja

Dzisiaj razem z Natalią prowadziłyśmy lekcję muzyki. Temat tej lekcji to „Dźwięki lubią towarzystwo – półtony i całe tony, interwały”. Do lekcji użyłyśmy keyboardu, podręcznika oraz ćwiczeń. Przygotowałyśmy także małe klawiaturki, które miały ułatwić zrozumienie tego tematu.

Przed lekcją narysowałyśmy na tablicy pięciolinię i gamę C-dur oraz klawiaturę pianina. Na początku Natalia przedstawiła cel lekcji, którym było dowiedzenie się, co to są całe tony i półtony, co to są interwały harmoniczne i melodyczne, to to są interwały i gdzie znajdują się półtony naturalne w gamach durowych.

Następnie rozdałyśmy klawiaturki i wytłumaczyłyśmy wszystkim, że półtony to najmniejsza odległość między dźwiękami, cały ton składa się z dwóch półtonów i półtony naturalne (w gamie C-dur) są miedzy dźwiękami h-c i e-f. Powiedziałyśmy też, że w muzyce europejskiej w oktawie jest 12 półtonów

Później grałyśmy na keyboardzie i reszta klasy musiała powiedzieć, czy gramy całe tony czy półtony. Następnie chętni uczniowie podchodzili do keyboardu i grali cały ton lub półton. Reszta klasy mówiła, co gra.

Potem powiedziałyśmy, co to jest interwał. Uczniowie dowiedzieli się także, co to jest interwał harmoniczny i co to jest interwał melodyczny. Zagrałyśmy także takie interwały a uczniowie mówili czy są harmoniczne czy melodyczne. Chętni także podchodzili do keyboardu i grali.

Uczniowie dowiedzieli się jak nazywają się trzy interwały: pryma, sekunda i tercja; graliśmy je na keyboardzie harmonicznie oraz melodycznie. Później zrobiliśmy ćwiczenia, które utrwaliły materiał.

Na końcu podsumowałyśmy lekcję. Wszystkim najbardziej podobała się gra na keyboardzie. Ciągle domagali się tego :) Lekcja się udała, obie z Natalią dostałyśmy szóstki :D Niestety zapomniałyśmy o zdjęciach :( .

 

Zdjęcie: photopin.com by  Arkadiusz Sikorski vel ArakuS

css.php