CZAS… NA MODUŁ 4

W tym module zajmowałyśmy się zagadnieniami związanymi z finansami przedsiębiorstwa. Oceniłyśmy jak wygląda sytuacja finansowa, nauczyłyśmy się określać czym są nakłady i koszty oraz obliczać progi rentowności – metodą ilościową i jakościową.

 

Wesołych Świąt !

Z okazji Świąt Wielkanocnych:
Miłości, która jest ważniejsza
od wszelkich dóbr,
Zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze.

Pracy, która pomaga żyć.
Uśmiechów bliskich i nieznajomych,
które pozwalają lżej oddychać

i szczęścia, które niejednokrotnie ocala
nam życie.

 

Czy warto założyć własną firmę ?

Założenie własnej firmy ma swoje plusy i minusy. Ich zestawienie może pomóc w    podjęciu decyzji.

Do plusów własnej firmy należy:

- satysfakcja z tworzenia nowych rzeczy,
- możliwy wybór formy opodatkowania,
- przy niewielkich obrotach możliwość wyłączenia   firmy spod płacenia podatku VAT,
- pewność zatrudnienia – sam sobie jesteś szefem,
- samodzielne ustalanie czasu pracy, urlopów,
- decyzje o zatrudnieniu pracowników, profilu   działalności i miejscu pracy
- poczucie niezależności i wolności,

Do minusów własnej firmy należy:

- ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia,
- „ nadgodziny”,
- ponoszenie konsekwencji prawnych,
- ciągły brak poczucia bezpieczeństwa na rynku,
- działania mające na celu utrzymanie konkretnego poziomu sprzedaży,
- konieczność prowadzenia dodatkowej dokumentacji podatkowej, ZUS
- brak regularnego i stabilnego dochodu