Jak człowiek może uratować zagrożone gatunki? – makieta

Po zapoznaniu się z treściami tematu „Jak człowiek może uratować zagrożone gatunki?” przyszedł czas na budowanie przestrzennej makiety fragmentu krajobrazu, w którym zgodnie  żyją zwierzęta i swoją działalność prowadzą ludzie. Swój projekt oparliśmy na ekologicznych rozwiązaniach. Dzięki projektowi poznaliśmy bioróżnorodność organizmów i założenia zrównoważonego rozwoju. Mówi się, że jeśli z Ziemi zniknie pszczoła, która zapyla kwiaty, człowiekowi pozostaną 4 lata życia. Na Ziemi są inne gatunki również ważne dla nas ludzi. Dlatego powinniśmy za wszelką cenę zachować na Ziemi bioróżnorodność. 

Jak człowiek może uratować zagrożone gatunki?

Na lekcji przyrody i godziny wychowawczej realizowaliśmy zagadnienia dotyczące różnorodności występującej w świecie zwierząt. Pracowaliśmy w grupach. Na tackach mieliśmy różne artykuły spożywcze. Naszym zadaniem było podzielenie produktów na dwie grupy: otrzymane z roślin zapylanych przez pszczoły i bez udziału tych owadów. Przy niektórych mieliśmy wątpliwości: orzeszki ziemne, ryż. Sprawdziliśmy w zasobach sieci Internet. Okazało się, ze większość produktów pochodziła z roślina zapylanych przez owady. Obejrzeliśmy film pt,,Dlaczego giną pszczoły?”. Po filmie była dyskusja – w jaki sposób każdy z nas może pomóc pszczołom, które zapylają rośliny. Następnie każda grupa otrzymała ilustracje zwierzęcia zagrożonego wyginięciem z opisem. Po krótkim zapoznaniu się z informacjami przedstawiciele zespołów podali środowisko życia, znaczenie i sposób działalności człowieka sprzyjający wspólnej egzystencji.Obejrzeliśmy prezentację przedstawiającą krajobrazy.

Dlaczego musimy chronić różnorodność w przyrodzie?

Bioróżnorodność to występowanie obok siebie różnych gatunków istot żyjących na Ziemi i zachodzące między nimi relacje. Różnorodność w świecie przyrody obserwujemy w postaci tysięcy kolorów i kształtów znajdujących się od głębin oceanów, po szczyty gór przez ogrody znajdujące się się wokół naszych domów. Wszystkie organizmy pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i tworzą zrównoważony system. Czasami ta równowaga zostaje zaburzona głownie przez działalność człowieka: wycinanie lasów, intensywne rolnictwo, zanieczyszczanie wody, powiększanie się obszarów miejskich oraz rabunkową działalność dóbr naturalnych. Wszystkie stworzenia na Ziemi zależą od siebie, zniknięcie jednych zagraża istnieniu innych. Rośliny, zwierzęta i inne organizmy potrzebne są do tworzenia nowych leków, zachowania czystości wody, powietrza, żyzności gleby. Chcąc zachować prawidłowe funkcjonowanie naszej sfery  życia należy koniecznie chronić różnorodność w przyrodzie.