Jak człowiek może uratować zagrożone gatunki?

Na lekcji przyrody i godziny wychowawczej realizowaliśmy zagadnienia dotyczące różnorodności występującej w świecie zwierząt. Pracowaliśmy w grupach. Na tackach mieliśmy różne artykuły spożywcze. Naszym zadaniem było podzielenie produktów na dwie grupy: otrzymane z roślin zapylanych przez pszczoły i bez udziału tych owadów. Przy niektórych mieliśmy wątpliwości: orzeszki ziemne, ryż. Sprawdziliśmy w zasobach sieci Internet. Okazało się, ze większość produktów pochodziła z roślina zapylanych przez owady. Obejrzeliśmy film pt,,Dlaczego giną pszczoły?”. Po filmie była dyskusja – w jaki sposób każdy z nas może pomóc pszczołom, które zapylają rośliny. Następnie każda grupa otrzymała ilustracje zwierzęcia zagrożonego wyginięciem z opisem. Po krótkim zapoznaniu się z informacjami przedstawiciele zespołów podali środowisko życia, znaczenie i sposób działalności człowieka sprzyjający wspólnej egzystencji.Obejrzeliśmy prezentację przedstawiającą krajobrazy.

Dlaczego musimy chronić różnorodność w przyrodzie?

Bioróżnorodność to występowanie obok siebie różnych gatunków istot żyjących na Ziemi i zachodzące między nimi relacje. Różnorodność w świecie przyrody obserwujemy w postaci tysięcy kolorów i kształtów znajdujących się od głębin oceanów, po szczyty gór przez ogrody znajdujące się się wokół naszych domów. Wszystkie organizmy pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i tworzą zrównoważony system. Czasami ta równowaga zostaje zaburzona głownie przez działalność człowieka: wycinanie lasów, intensywne rolnictwo, zanieczyszczanie wody, powiększanie się obszarów miejskich oraz rabunkową działalność dóbr naturalnych. Wszystkie stworzenia na Ziemi zależą od siebie, zniknięcie jednych zagraża istnieniu innych. Rośliny, zwierzęta i inne organizmy potrzebne są do tworzenia nowych leków, zachowania czystości wody, powietrza, żyzności gleby. Chcąc zachować prawidłowe funkcjonowanie naszej sfery  życia należy koniecznie chronić różnorodność w przyrodzie.

Polskie Symbole Narodowe

Każde państwo ma swoje własne symbole, które podkreślają jego suwerenność. Nasze symbole narodowe to: godło z wizerunkiem Orła Białego, flaga biało – czerwona i hymn – Mazurek Dąbrowskiego. Symbole te rozpoznawalne są wszędzie i przez wszystkich, zarówno małych jak i dużych. Każdy z nich ma długą historię, sięgającą nawet czasów piastowskich. Świadczy to o przywiązaniu Polaków do tradycji narodowych. O tym rozmawialiśmy na godzinie wychowawczej. Obejrzeliśmy animowany film pod tytułem ,,Polskie symbole narodowe”, który przybliżył nam znaną, długą historię naszych symboli narodowych. Następnie w oknach naszej pracowni umieściliśmy biało – czerwone flagi.

 www.youtube.com      Polskie Symbole Narodowe https://youtu.be/DCwEJ9tHt5c Standardowa licencja You Tube

 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

28 kwietnia wszyscy mieliśmy przyjść do szkoły ubrani na galowo… Powód? Dziś oddaliśmy hołd wielkim Polakom, którzy uchwalili wielką polską  Konstytucją Trzeciego Maja. To pierwsza konstytucja w Europie, druga na świecie. Dla nas wielkie przeżycie. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie naszej szkoły przygotowali część artystyczną o patriotycznej wymowie. Była to dla nas żywa lekcja historii. Akademię  zakończył uroczysty polonez w wykonaniu uczniów klasy VI d oraz przemówienie pani Dyrektor Elżbiety Bieńkowskiej.

Maj

zdjęcia: Halina Rakowska

 www.youtube.com   Polonez w wykonaniu klasy VI d https://youtu.be/UgQfr6Uv8Uw Standardowa licencja You Tube

Tadeusz Wacław Korzybski

Tadeusz Wacław Korzybski, biochemik, twórca polskiej penicyliny mający swoje korzenie w naszym mieście.  Na wniosek Towarzystwa Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej w Mławie, Rada Miasta Mława Uchwałą nr XIII/166/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku ustanowiła rok 2016 Rokiem Tadeusza Korzybskiego. Jest to wyraz szacunku i uznania dla osoby i dokonań naukowych Tadeusza Wacława Korzybskiego. W naszej szkole, w bibliotece również znalazł się ślad obchodów Roku Korzybskiego w postaci informacji o wielkim mławianinie na tablicy w czytelni. Opiekunka koła regionalnego p.Dorota Klimek przeprowadziła w czasie zajęć konkurs błyskawiczny o życiu i działalności naukowca. Pytania konkursowe sprawdzały czytanie ze zrozumieniem oraz zapamiętywanie informacji. Przez 20 minut uczniowie mieli możliwość zapoznania się z osobą wielkiego biochemika korzystając z różnych źródeł: Internet, opracowanie z projektu z roku szkolnego 2013/14 „Mławskie ślady sławnych Polaków” oraz tablica tematyczna w czytelni. Wiedza uczestników okazała się ogromna. Odpowiadali na bardzo szczegółowe pytania dotyczące Tadeusza Korzybskiego. Na zakończenie otrzymali od opiekunki drobne upominki. 

Wikipedia, wolna encyklopedia    Tadeusz Wacław Korzybski   Wyszukano 02.05.2016r. w  https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Wac%C5%82aw_Korzybski