Tradycje Świąt Bożego Narodzenia

Na dzisiejszej lekcji wychowawczej rozmawialiśmy o zwyczajach i tradycji najbardziej rodzinnych świąt  jakimi są Boże Narodzenie. Nasi koledzy Michał i Jakub przygotowali piękną gazetkę ścienną  której fragmenty odczytali. Wykorzystali materiał znajdujący w Internecie pt. ,,Tradycje i obrzędy świąteczne – Boże Narodzenie”  http://czasdzieci.pl (dostęp 18.12.2015r.). Po odczytaniu poszczególnych zwyczajów opowiadaliśmy jak wygląda ten zwyczaj w naszych rodzinach. We wszystkich domach jest wieczerza wigilijna, która niekoniecznie rozpoczyna się z pierwszą gwiazdką, u wszystkich jest dzielenie się opłatkiem, puste miejsce przy stole, wspólne śpiewnie kolęd przez domowników. Potrawy w czasie wigilii bywają różne ale ryba gości na każdym stole. Różne liczby padały, co do ilości potraw spożywanych podczas wieczerzy. Wiele rodzin po uroczystej kolacji wigilijnej udaje się na pasterkę. Rodzice wspólne z dziećmi ubierają choinkę. Następnie był mini konkurs, który polegał na podaniu  tytułu kolędy – zasób interaktywny w LearningApps.

www.learningapps.org   Polskie kolędy Wyszukano 21.12.2015r. w http://learningapps.org/761183

gazetka2Michał1Michałchoinka2choinka1choinka

m

Moja Ziemia na Ziemi

Pod takim hasłem od wielu lat w naszej szkole organizowany jest przez nauczycieli przyrody i historii konkurs o tematyce regionalnej dla uczniów klas V i VI.

Celem konkursu jest:

-         poznanie przez ucznia najbliższego mu środowiska, uczuciowe zaangażowanie się w jego przeszłość i teraźniejszość.

-         wykazanie się wiedzą przyrodniczo – historyczną o swojej małej ojczyźnie.

-         podkreślenie integracji humanistyczno – przyrodniczej w nauce i w życiu.

Konkurs jest dwuetapowy. Forma pytań testowa lub krótkie odpowiedzi. W pierwszym etapie pytania dotyczyły  położenia naszego miasta na mapie Polski, symboli  miasta -  herb i flaga, miejsca pamięci narodowej, obiekty zabytkowe oraz ludzie związani z miastem.  Ponadto na drugi etap uczestnicy musieli poszerzyć swoją wiedzę o informacje dotyczące powiatu mławskiego: symbole powiatu, rezerwaty przyrody, szlaki turystyczne w okolicach miasta. Po solidnym przygotowaniu się do konkursu jesteśmy bogatsi w wiedzę o naszej małej ojczyźnie. Teraz czekamy na wyniki i podsumowanie konkursu.

Mława – nasze miasto widziane z góry.

Mława
Mlawalotnicze1” autorstwa Modelex, Archiwum Urzędu Miasta w Mławie – www.mlawa.pl. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons.

Znamy swoje prawa

10 grudnia cały świat obchodzi Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, tego dnia również świętujemy Dzień Ochrony Praw Dziecka. Naszym prawom i obowiązkom była poświęcona lekcja wychowawcza. Na początku obejrzeliśmy plansze umieszczone na jednym z korytarzy naszej szkoły przedstawiające w obrazkowy sposób nasze prawa i obowiązki. Pani odczytała fragmenty z Konwencji o Prawach Dziecka. Następnie każdy z nas odrysował swoją dłoń na kolorowej kartce papieru. We wnętrze wyciętej rączki wpisywaliśmy nasze prawa, które uznaliśmy za najważniejsze lub zapamiętane przez nas. Nasze dłonie z  napisanymi prawami zostały umieszczone na gazetce ściennej. O prawach dzieci również zostały przygotowane informacje przez nauczycieli historii, które umieszczono na parawanie w holu na drugim piętrze.

prawa1prawa2prawa9prawa3prawa4prawa5prawa6prawa8prawa7