Dzień Polskiej Niezapominajki

Od kilku lat 15 maja w Polsce obchodzone jest święto przyrody i ekologii pod nazwą Dzień Polskiej Niezapominajki. Dzień ten  ma na celu promowanie walorów przyrodniczych, stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski, ale również zachowanie od zapomnienia ważnych w życiu osób, miejsc historycznych, chwil i sytuacji.

Święto, przypomina o szacunku jaki powinniśmy żywić dla przyrody. Jest doskonałą lekcją edukacją dla młodego pokolenia. W ten dzień na łonie natury odbywa się wiele spotkań, prelekcji, wykładów i imprez plenerowych. Wykładowcami są leśnicy, pszczelarze, rolnicy ekologiczni czy miejscowi przewodnicy turystyczni.

Symbolem akcji stała się niezapominajka polna. Niezapominajka jest kwiatem naszych łąk, rośnie nad brzegami strumieni, na obrzeżach lasów, ale również w naszych ogrodach.

niezapominajka1

Zdjęcie: Halina Rakowska

Jedność w różnorodności

Jedność w różnorodności, pod takim hasłem dnia 6 maja 2016r. uczniowie koła przyrodniczego, historycznego i Kluba Europejczyka pomaszerowali ulicami naszego miasta by sprawdzić swoją wiedzę, spostrzegawczość i orientację w ramach turystyczno rekreacyjnych imprez na orientację organizowanych przez TRinO. Przez blisko 3,5  godziny, 30 uczniów klas V i VI z mapą w ręku przeszło trasę około 4,5 km, odwiedziło 28 miejsc zaznaczonych na planie miasta, którymi były konkretne obiekty, odpowiedzieli na szczegółowe pytania do nich ułożone. Celem wyprawy było zachęcenie uczniów do wędrówek z mapą, zdobywanie pierwszych doświadczeń, a jednocześnie poznanie w sposób interesujący walorów turystyczno – krajoznawczych różnych miejsc swojego miasta. Wyprawa była udana, wszystkie miejsca zaznaczone, odpowiedzi do pytań również. Pogoda dopisała, więc w przerwie wyprawy były lody, a na zakończenie po długim i wyczerpującym marszu wszyscy uczestnicy udali się na pizzę.

Zobacz może w twojej okolicy jest wyznaczona trasa, którą możesz przebyć wspólnie z rodziną lub znajomymi. Jest to świetna zabawa z mapą, poznawanie nowych miejsc, aktywny wypoczynek oraz nauka orientowania się w terenie.

www.trino.pttk.pl

aktywnośćaktywność1aktywność2aktywność3aktywność4aktywność5aktywność5aktywność6aktywność8aktywność9aktywność10aktywność11aktywność12aktywność13aktywność15aktywność16aktywność17aktywność18

zdjęcia: Halina Rakowska

Dzień Europy

Dzień Europy – święto europejskich państw, obchodzone 5 lub 9 maja. W krajach, które są członkami Rady Europy, a nie są członkami Unii Europejskiej, preferowane jest obchodzenie Dnia Europy 5 maja, zaś w krajach UE obchodzi się go oficjalnie 9 maja. Dzień 9 maja jest oficjalnym symbolem Unii Europejskiej. 

Unia Europejska (UE) – gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich. Unia Europejska powstała 1 listopada 1983 r. na mocy podpisanego 7 lutego 1991r., traktatu z Maastricht jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Od 1 lipca 2013 w skład UE wchodzi 28 państw. Polska jest członkiem U E od 1 maja 2004 r.

Cele Unii Europejskiej:

  • promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi,
  • wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej,
  • dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii,
  • rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych,
  • ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów,
  • polepszenie standardów życia.

opracowano na podstawie: Wikipedia, wolna encyklopedia  dostęp 07.05.2016 r.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska

Informacje o Unii Europejskiej dla dzieci, młodzieży i nauczycieliotwórz

Jak człowiek może uratować zagrożone gatunki? – makieta

Po zapoznaniu się z treściami tematu „Jak człowiek może uratować zagrożone gatunki?” przyszedł czas na budowanie przestrzennej makiety fragmentu krajobrazu, w którym zgodnie  żyją zwierzęta i swoją działalność prowadzą ludzie. Swój projekt oparliśmy na ekologicznych rozwiązaniach. Dzięki projektowi poznaliśmy bioróżnorodność organizmów i założenia zrównoważonego rozwoju. Mówi się, że jeśli z Ziemi zniknie pszczoła, która zapyla kwiaty, człowiekowi pozostaną 4 lata życia. Na Ziemi są inne gatunki również ważne dla nas ludzi. Dlatego powinniśmy za wszelką cenę zachować na Ziemi bioróżnorodność. 

Jak człowiek może uratować zagrożone gatunki?

Na lekcji przyrody i godziny wychowawczej realizowaliśmy zagadnienia dotyczące różnorodności występującej w świecie zwierząt. Pracowaliśmy w grupach. Na tackach mieliśmy różne artykuły spożywcze. Naszym zadaniem było podzielenie produktów na dwie grupy: otrzymane z roślin zapylanych przez pszczoły i bez udziału tych owadów. Przy niektórych mieliśmy wątpliwości: orzeszki ziemne, ryż. Sprawdziliśmy w zasobach sieci Internet. Okazało się, ze większość produktów pochodziła z roślina zapylanych przez owady. Obejrzeliśmy film pt,,Dlaczego giną pszczoły?”. Po filmie była dyskusja – w jaki sposób każdy z nas może pomóc pszczołom, które zapylają rośliny. Następnie każda grupa otrzymała ilustracje zwierzęcia zagrożonego wyginięciem z opisem. Po krótkim zapoznaniu się z informacjami przedstawiciele zespołów podali środowisko życia, znaczenie i sposób działalności człowieka sprzyjający wspólnej egzystencji.Obejrzeliśmy prezentację przedstawiającą krajobrazy.

Dlaczego musimy chronić różnorodność w przyrodzie?

Bioróżnorodność to występowanie obok siebie różnych gatunków istot żyjących na Ziemi i zachodzące między nimi relacje. Różnorodność w świecie przyrody obserwujemy w postaci tysięcy kolorów i kształtów znajdujących się od głębin oceanów, po szczyty gór przez ogrody znajdujące się się wokół naszych domów. Wszystkie organizmy pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i tworzą zrównoważony system. Czasami ta równowaga zostaje zaburzona głownie przez działalność człowieka: wycinanie lasów, intensywne rolnictwo, zanieczyszczanie wody, powiększanie się obszarów miejskich oraz rabunkową działalność dóbr naturalnych. Wszystkie stworzenia na Ziemi zależą od siebie, zniknięcie jednych zagraża istnieniu innych. Rośliny, zwierzęta i inne organizmy potrzebne są do tworzenia nowych leków, zachowania czystości wody, powietrza, żyzności gleby. Chcąc zachować prawidłowe funkcjonowanie naszej sfery  życia należy koniecznie chronić różnorodność w przyrodzie.

Polskie Symbole Narodowe

Każde państwo ma swoje własne symbole, które podkreślają jego suwerenność. Nasze symbole narodowe to: godło z wizerunkiem Orła Białego, flaga biało – czerwona i hymn – Mazurek Dąbrowskiego. Symbole te rozpoznawalne są wszędzie i przez wszystkich, zarówno małych jak i dużych. Każdy z nich ma długą historię, sięgającą nawet czasów piastowskich. Świadczy to o przywiązaniu Polaków do tradycji narodowych. O tym rozmawialiśmy na godzinie wychowawczej. Obejrzeliśmy animowany film pod tytułem ,,Polskie symbole narodowe”, który przybliżył nam znaną, długą historię naszych symboli narodowych. Następnie w oknach naszej pracowni umieściliśmy biało – czerwone flagi.

 www.youtube.com      Polskie Symbole Narodowe https://youtu.be/DCwEJ9tHt5c Standardowa licencja You Tube

 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

28 kwietnia wszyscy mieliśmy przyjść do szkoły ubrani na galowo… Powód? Dziś oddaliśmy hołd wielkim Polakom, którzy uchwalili wielką polską  Konstytucją Trzeciego Maja. To pierwsza konstytucja w Europie, druga na świecie. Dla nas wielkie przeżycie. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie naszej szkoły przygotowali część artystyczną o patriotycznej wymowie. Była to dla nas żywa lekcja historii. Akademię  zakończył uroczysty polonez w wykonaniu uczniów klasy VI d oraz przemówienie pani Dyrektor Elżbiety Bieńkowskiej.

Maj

zdjęcia: Halina Rakowska

 www.youtube.com   Polonez w wykonaniu klasy VI d https://youtu.be/UgQfr6Uv8Uw Standardowa licencja You Tube

Tadeusz Wacław Korzybski

Tadeusz Wacław Korzybski, biochemik, twórca polskiej penicyliny mający swoje korzenie w naszym mieście.  Na wniosek Towarzystwa Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej w Mławie, Rada Miasta Mława Uchwałą nr XIII/166/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku ustanowiła rok 2016 Rokiem Tadeusza Korzybskiego. Jest to wyraz szacunku i uznania dla osoby i dokonań naukowych Tadeusza Wacława Korzybskiego. W naszej szkole, w bibliotece również znalazł się ślad obchodów Roku Korzybskiego w postaci informacji o wielkim mławianinie na tablicy w czytelni. Opiekunka koła regionalnego p.Dorota Klimek przeprowadziła w czasie zajęć konkurs błyskawiczny o życiu i działalności naukowca. Pytania konkursowe sprawdzały czytanie ze zrozumieniem oraz zapamiętywanie informacji. Przez 20 minut uczniowie mieli możliwość zapoznania się z osobą wielkiego biochemika korzystając z różnych źródeł: Internet, opracowanie z projektu z roku szkolnego 2013/14 „Mławskie ślady sławnych Polaków” oraz tablica tematyczna w czytelni. Wiedza uczestników okazała się ogromna. Odpowiadali na bardzo szczegółowe pytania dotyczące Tadeusza Korzybskiego. Na zakończenie otrzymali od opiekunki drobne upominki. 

Wikipedia, wolna encyklopedia    Tadeusz Wacław Korzybski   Wyszukano 02.05.2016r. w  https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Wac%C5%82aw_Korzybski

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - to  święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku. Obchody tego dnia w naszej szkole. Na godzinie wychowawczej wspólnie wykonaliśmy plakat przedstawiający zasady korzystania  z książek, aby służyły długo nam i innym. Na lekcję wielu z nas przyniosło swoją ulubioną książkę w celu zachęcenia swoich rówieśników do jej przeczytania. Pani kolejny raz powiedziała nam jak opisujemy wykorzystane źródła książkowe (tytuł książki, autor, wydawnictwo, rok wydania). Jak interpretować umieszczone na początku książki słowa Wszelkie Prawa Zastrzeżone lub Copyright. Następnie wykonaliśmy zakładki do książki.

Nasze ulubione książki to:

Opowieści z Narnii, Ania z Zielonego Wzgórza, Przygody Toma Łebskiego, Mikołajek 

Dzień książki2Dzień książki1Dzień książkizdjęcia: Halina Rakowska