Sadzimy drzewa

22 kwietnia w Dzień Ziemi uczestniczyliśmy w akcji sadzenia drzew zorganizowanej przez Nadleśnictwo Dwukoły w ramach kampanii „100 milionów drzew do 2017 roku”. Organizatorem kampanii jest Ogólnoświatowa Wirtualna Szkoła Environmental Online ENO. Celem kampanii jest włączanie dzieci, młodzieży i wolontariuszy w sadzenie rodzimych gatunków drzew oraz aktywizowanie na rzecz działań proekologicznych. Drzewka sadzili uczniowie mławskich szkół oraz mieszkańcy miasta. Z mojej szkoły w akcji wzięli udział uczniowie uczęszczający na zajęcia koła przyrodniczego z klasy piątej i szóstej. Sadzonki dębu szypułkowego sadziliśmy pod opieką pana leśniczego. Krótkie wyjaśnienie zasad umieszczania sadzonek w ziemi i praca zaczęła wrzeć. Po skończonej pracy czekał na nas gorący poczęstunek. Konkursy wiedzy o lesie z nagrodami. Wspólnie posadzono 3343 sadzonki dębu. Każda szkoła otrzymała ,,Certyfikat Przyjaciół Lasu”. 

sadzenie drzew 8sadzenie drzew 9sadzenie drzew 7sadzenie drzew 5sadzenie drzew 6sadzenie drzew 2szdzenie drzew 4sadzenie drzew 1sadzenie drzew

zdjęcia : Halina Rakowska

 

Dzień Ziemi w naszej szkole

Dzisiaj w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Ziemi. Przedstawienie,,Żyj z przyrodą w zgodzie” przygotowane przez nas uczniów klasy piątej i czwartej pod opieką pani od  przyrody i matematyki. Jako dziennikarze rozmawialiśmy z przedstawicielami władz samorządowych i organizacji ekologicznych na temat dużej ilości odpadów wytwarzanych przez ludzi. Co zrobić aby to zmienić. Zapytaliśmy mieszkańców co sądzą o śmieciach. Większość dba o najbliższe otoczenie, ale są też tacy, którym jest wszystko jedno co ich otacza. Wierszyki i hasła ekologiczne zachęcały do dbania o rośliny, zwierzęta i środowisko, które mamy tylko jedno. Na nasze ekologiczne spotkanie dotarła pani Maja – projektantka mody ekologicznej z pokazem kreacji na różne okazje. Był strój szkolny, dyskotekowy, plażowy, codzienny. Nasz pokaz mody był na wesoło. Ale wyciągamy wniosek z tej lekcji ekologii, że to od nas ludzi zależy w jakim środowisku będziemy żyć. Dziewczynki przeczytały kilka faktów o zagrożeniach dla  Ziemi spowodowanych działalnością człowieka. Chór szkolny zaśpiewał piosenki o pięknie naszej planety.

Dzień Ziemi1Dzień Ziemi2Dzień Ziemi4Dzień Ziemi5Dzień Ziemi6Dzień Ziemi7Dzień Ziemi8 Dzień Ziemi10 Dzień Ziemi11Dzień Ziemi12Dzień Ziemi13 Dzień Ziemi

zdjęcia:Halina Rakowska

Dzień Ziemi

22 kwietnia – DZIEŃ ZIEMI

Celem jest   promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Dzień Ziemi obchodzony jest w momencie równonocy wiosennej na Półkuli Północnej, czyli w dniu równonocy jesiennej na Półkuli Południowej. Ten dzień wyróżnia się tym, że na całej planecie dzień trwa tyle samo, co noc. Równonoc wiosenna w starożytnych kulturach rolniczych wiązała się ze świętem rodzącego się życia.Pierwsze obchody Dnia Ziemi w Warszawie odbyły się w roku 1990. W Polsce bardziej popularna stała się data 22 kwietnia ze względu na kapryśną aurę, która często zniechęcała w marcu do udziału w imprezach plenerowych. Na początku XXI wieku Dzień Ziemi stał się okazją do organizowania akcji mających uświadomić młodzieży oraz całemu społeczeństwu, że należy dbać o środowisko naturalne.

Film ,, Była sobie Ziemia – Źródła energii.”

www.youtube.com   Była sobie Ziemia -źródła energii  Standardowa licencja You Tube

Bajka edukacyjna – proekologiczna

www.youtube.com    Bajka edukacyjna – proekologiczna  Standardowa licencja You Tube

http://ekodzieciaki.mos.gov.pl/ekozabawa/quizy