Moja Ziemia na Ziemi

Pod takim hasłem od wielu lat w naszej szkole organizowany jest przez nauczycieli przyrody i historii konkurs o tematyce regionalnej dla uczniów klas V i VI.

Celem konkursu jest:

-         poznanie przez ucznia najbliższego mu środowiska, uczuciowe zaangażowanie się w jego przeszłość i teraźniejszość.

-         wykazanie się wiedzą przyrodniczo – historyczną o swojej małej ojczyźnie.

-         podkreślenie integracji humanistyczno – przyrodniczej w nauce i w życiu.

Konkurs jest dwuetapowy. Forma pytań testowa lub krótkie odpowiedzi. W pierwszym etapie pytania dotyczyły  położenia naszego miasta na mapie Polski, symboli  miasta -  herb i flaga, miejsca pamięci narodowej, obiekty zabytkowe oraz ludzie związani z miastem.  Ponadto na drugi etap uczestnicy musieli poszerzyć swoją wiedzę o informacje dotyczące powiatu mławskiego: symbole powiatu, rezerwaty przyrody, szlaki turystyczne w okolicach miasta. Po solidnym przygotowaniu się do konkursu jesteśmy bogatsi w wiedzę o naszej małej ojczyźnie. Teraz czekamy na wyniki i podsumowanie konkursu.

Mława – nasze miasto widziane z góry.

Mława
Mlawalotnicze1” autorstwa Modelex, Archiwum Urzędu Miasta w Mławie – www.mlawa.pl. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons.