Pogoda jest zawsze

W klasie czwartej przez kilka kolejnych lekcji przyrody, omawiane były zagadnienia związane z pogodą. Dzieci dowiedziały się, co to jest pogoda i jakie są jej składniki. Poznały przyrządy umożliwiają pomiar danego składnika pogody. Odczytały z termometru temperaturę, z barometru ciśnienie atmosferyczne a z higrometru wilgotność powietrza. Prowadzą monitoring przyrodniczy -  odczytują parametry pogodowe z elektronicznej stacji pogody  otrzymanej  w projekcie EDUSCIENCE oraz obserwują zmiany zachodzące w przyrodzie. Aby łatwiej uczniowie przyswoili wiedzę korzystaliśmy z zasobów interaktywnych znajdujących się na platformie Eduscience oraz przygotowanych w aplikacji LearningApps. Przez tydzień dzieci samodzielnie prowadziły kalendarz pogody obserwując zaistniałe w rym czasie zjawiska pogodowe. Chętni uczniowie wcielili się w rolę prezenterów pogody.

pogoda4pogoda2pogoda1pogodapogoda3