Położenie geograficzne

Obecnie na lekcjach przyrody w klasie szóstej omawiamy treści geograficzne. Uczniowie czasami pytali, co oznaczają cienkie pionowe i poziome linie na mapach. Dzisiaj tajemnicze linie przestały być zagadką dla moich uczniów. Wyjaśniłam dzieciom, że linie te umożliwiają określenie  położenia geograficznego danego miejsca na kuli ziemskiej. Linie pionowe to południki za pomocą, których określamy długość geograficzną, poziome to równoleżniki, które wyznaczają szerokość geograficzną. Znajomość współrzędnych umożliwia nawigację, przydaje się podczas podróży, żeglowania, planowania wyjazdów, lotów. Pojęcia długości i szerokości geograficznej są zrozumiałe dla ludzi na całym świecie, ich zapis jest międzynarodowy. Uczeń szkoły podstawowej może nauczyć się nimi posługiwać,  po to, aby z większym zrozumieniem oglądać filmy podróżnicze i przygodowe czy czytać książki o tej tematyce.
Moi uczniowie korzystając z map w atlasie, określali położenie miast znajdujących się na różnych kontynentach. Podane miasto samodzielnie musieli odszukać i podać współrzędne geograficzne: długość i szerokość geograficzną. Do sprawdzenia poprawności wykonania zadania wykorzystałam  lokalizator – jak odczytać współrzędne geograficzne
http://web4you.com.pl/11.html  Wyszukano 08.12.2015r.
W kolejnym poleceniu uczniowie mając podane współrzędne, odszukali najwyższe szczyty górskie na poszczególnych kontynentach.
Chętni uczniowie mogli popracować z zasobem interaktywnym.
www.scholaris.pl Współrzędne geograficzne Wyszukano 08.12.2015r. whttp://www.scholaris.pl/resources/run/id/48501