Dzień Róznorodności Biologicznej

22 maja  Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Bioróżnorodność to zróżnicowanie życia na Ziemi. Można ją określić, podając czy gatunki są zagrożone wyginięciem i w jakim stopniu lub podając liczbę gatunków występujących na danym obszarze. Różnorodności flory i fauny  na Ziemi zagraża działalność człowieka czyli: niszczenie siedlisk  pod inwestycje, intensywne rolnictwo, nadmierne eksploatowanie lasów, zanieczyszczenia, zmiany klimatu, wędrujące wraz z ludźmi gatunki inwazyjne. 

Ludzkość rozwija się bardzo szybko, pola, domy i fabryki zajmują coraz więcej miejsca. Jak my  ludzie powinniśmy  żyć, żeby korzystając ze zdobyczy cywilizacji i rozwoju technologii, jednocześnie dbali o środowisko dla przyszłych pokoleń? Co zrobić, aby zachować śpiew ptaków za oknem, cykanie świerszczy w trawie, czy barwne dywany kwiatów na łąkach?

Czy znajdziemy sposób na rozwój zrównoważony? 

www.youtube.com  Jak żyć w zgodzie ze zwierzętami?   Standardowa licencja YouTube

Dźwięki przyrody z całego świata

W czasie zajęć koła przyrodniczego wykorzystując aplikacje Nature Sound Map wspólnie z uczniami wyruszyliśmy w wirtualną podróż przez kontynenty. Odwiedziliśmy bliskie miejsca naszego pięknego kraju, jak również dotarliśmy do najdalszych zakątków świata. Korzystając z wirtualnej mapy dźwięków natury, wsłuchaliśmy się w szum wodospadu, wybuch wulkanu, śpiew egzotycznych ptaków. U nas w Polsce słyszeliśmy krzyk żurawi, dzikich gęsi, stukanie dzięcioła oraz rechot żab. Fantastyczna podróż zarówno ta bliska,  jak i daleka. Jak korzystać z mapy: gdy otworzymy stronę zobaczymy mapę świata, na której są zaznaczone różne punkty. Po kliknięciu na wybrany punkt zaczynamy słyszeć dźwięki. Są to odgłosy przyrody  z różnych zakątków świata.

Zobacz  http://www.naturesoundmap.com/

Niagara watervallen canada.jpg
Niagara watervallen canada” autorstwa QuistnixPraca własna. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons.

Poznajemy zagadki przyrodnicze

W czasie godziny wychowawczej, pani czytała nam krótkie teksty przyrodnicze. Naszym zadaniem było uważne słuchanie w celu zapamiętania informacji.

Oto tytuły tekstów:

Czy tylko wśród ludzi są mańkuci?

Czy w świecie zwierząt są przedszkola?

Skąd się wzięła nazwa jemiołuszka i co ona oznacza?

Które zwierze śpi najkrócej?

Które zwierze jest największym śpiochem?

Wszyscy starali się słuchać w skupieniu czytany tekst. Dowodem słuchania była  umiejętność udzielenia odpowiedzi na pytania stawiane przez panią dotyczące wysłuchanych informacji.

Wiedza, która pozostała nam po wysłuchaniu tekstów:

Mańkuci to osoby wykonujący czynności lewą ręką. Mańkuci zdarzają się również w świecie zwierząt np. szympansów, kotów, niektórych ptaków.

Coś w rodzaju przedszkola spotyka się wśród pingwinów. Młode pozostają pod opieką dorosłych, a ich rodzice wyruszają na poszukiwanie pokarmu do morza.

Nazwa jemiołuszki ptaka pojawiającego się u nas tylko zimą pochodzi od jemioły. Owoce jemioły są ulubionym pokarmem spędzających u nas zimę ptaków.

Jemiołuszka zwyczajna
Bohemian Wax Wing” autorstwa Randen Pederson – originally posted to Flickr as Cedar Wax Wing. Licencja CC BY-SA 2.0 na podstawie Wikimedia Commons.

Zwierze, które śpi bardzo krótko, to żyrafa. Średnio przesypia około dwóch godzin na dobę. Zaś największym śpiochem, jest australijski miś koala przesypiający do 22 godzin  dziennie.

Cutest Koala.jpg
Cutest Koala” autorstwa Erik VelandPraca własna. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons.

Zródło tekstów:Poznajemy zagadki przyrodnicze, Jakub Paweł Cygan, Wydawnictwo Demart 2015 r.

Czytamy ze zrozumieniem teksty przyrodnicze

Czytanie ze zrozumieniem to ważna umiejętność w życiu człowieka. Musimy ją kształtować od pierwszych lat nauki. W czasie zajęć przyrodniczych czytaliśmy szkic drogi dziewczynki z domu do szkoły. Aby czytać ten rysunek przypomnieliśmy kierunki geograficzne wykorzystując zasób interaktywny. Następnie dzieci wyznaczyły strony świata w klasie za pomocą kompasów. Uczniowie wykonali ćwiczenie utrwalające posługiwanie się kierunkami: określali w jakim kierunku od mojego miejsca siedzi moja koleżanka lub w jakim kierunku należy iść aby dotrzeć do tablicy, szafki, drzwi. Po czym uczniowie przystąpili do wykonania polecenia pomagając obrazkowej dziewczynce dotrzeć do szkoły. Uczniowskie zmagania z kierunkami zakończyliśmy krótką zabawą ,,Kierunki na wesoło”. Każdy uczeń otrzymał karteczkę z instrukcją w jakim kierunku ma się poruszać od zaznaczonego miejsca (o ile kratek). Rozwiązanie to niespodzianka w postaci zwierzątka, rzeczy itp.