Dzień Róznorodności Biologicznej

22 maja  Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Bioróżnorodność to zróżnicowanie życia na Ziemi. Można ją określić, podając czy gatunki są zagrożone wyginięciem i w jakim stopniu lub podając liczbę gatunków występujących na danym obszarze. Różnorodności flory i fauny  na Ziemi zagraża działalność człowieka czyli: niszczenie siedlisk  pod inwestycje, intensywne rolnictwo, nadmierne eksploatowanie lasów, zanieczyszczenia, zmiany klimatu, wędrujące wraz z ludźmi gatunki inwazyjne. 

Ludzkość rozwija się bardzo szybko, pola, domy i fabryki zajmują coraz więcej miejsca. Jak my  ludzie powinniśmy  żyć, żeby korzystając ze zdobyczy cywilizacji i rozwoju technologii, jednocześnie dbali o środowisko dla przyszłych pokoleń? Co zrobić, aby zachować śpiew ptaków za oknem, cykanie świerszczy w trawie, czy barwne dywany kwiatów na łąkach?

Czy znajdziemy sposób na rozwój zrównoważony? 

www.youtube.com  Jak żyć w zgodzie ze zwierzętami?   Standardowa licencja YouTube

Jak człowiek może uratować zagrożone gatunki?

Na lekcji przyrody i godziny wychowawczej realizowaliśmy zagadnienia dotyczące różnorodności występującej w świecie zwierząt. Pracowaliśmy w grupach. Na tackach mieliśmy różne artykuły spożywcze. Naszym zadaniem było podzielenie produktów na dwie grupy: otrzymane z roślin zapylanych przez pszczoły i bez udziału tych owadów. Przy niektórych mieliśmy wątpliwości: orzeszki ziemne, ryż. Sprawdziliśmy w zasobach sieci Internet. Okazało się, ze większość produktów pochodziła z roślina zapylanych przez owady. Obejrzeliśmy film pt,,Dlaczego giną pszczoły?”. Po filmie była dyskusja – w jaki sposób każdy z nas może pomóc pszczołom, które zapylają rośliny. Następnie każda grupa otrzymała ilustracje zwierzęcia zagrożonego wyginięciem z opisem. Po krótkim zapoznaniu się z informacjami przedstawiciele zespołów podali środowisko życia, znaczenie i sposób działalności człowieka sprzyjający wspólnej egzystencji.Obejrzeliśmy prezentację przedstawiającą krajobrazy.

Dlaczego musimy chronić różnorodność w przyrodzie?

Bioróżnorodność to występowanie obok siebie różnych gatunków istot żyjących na Ziemi i zachodzące między nimi relacje. Różnorodność w świecie przyrody obserwujemy w postaci tysięcy kolorów i kształtów znajdujących się od głębin oceanów, po szczyty gór przez ogrody znajdujące się się wokół naszych domów. Wszystkie organizmy pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i tworzą zrównoważony system. Czasami ta równowaga zostaje zaburzona głownie przez działalność człowieka: wycinanie lasów, intensywne rolnictwo, zanieczyszczanie wody, powiększanie się obszarów miejskich oraz rabunkową działalność dóbr naturalnych. Wszystkie stworzenia na Ziemi zależą od siebie, zniknięcie jednych zagraża istnieniu innych. Rośliny, zwierzęta i inne organizmy potrzebne są do tworzenia nowych leków, zachowania czystości wody, powietrza, żyzności gleby. Chcąc zachować prawidłowe funkcjonowanie naszej sfery  życia należy koniecznie chronić różnorodność w przyrodzie.

Zwierzęta zimą !

Wystarczy kilka stopni mrozu czy dłużej padający śnieg, by większość z nas miała dosyć zimowej pogody. Dla zwierząt zima to czas walki o przetrwanie, coś w rodzaju wielkiego życiowego egzaminu. Zwierzęta naszej strefy klimatycznej w tym trudnym okresie radzą sobie dość dobrze. Aby przetrwać skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne występujące w tej porze roku muszą odpowiednio wcześniej się przygotować. Oto ich sposoby na zimno! Część zwierząt emigruje, uciekając przed chłodem i głodem, w ciepłe i obfite w pokarm rejony ziemi. Niektóre zapadają w sen zimowy lub hibernację, ograniczając do minimum  swoją aktywność życiową. Znaczna część pozostaje w danym miejscu aktywna, chociaż czasami drastycznie zmienia dietę lub tryb życia.

Niedźwiedź brunatny
Bears Alaska (3)” autorstwa Carl Chapman from Phoenix, usa – Driving To Alaska. Licencja CC BY 2.0 na podstawie Wikimedia Commons.