Technologie Informatyczne w Szkole

Propozycje zastować technologi informatycznych w szkole

Pani Justyna Piątek realizując projekt: Irlandia – zielona wyspa zrealizowała wspólnie z uczniami film – nasze miasto.
Przedstawia on zabytki naszego miasta i najciekawsze miejsca. Pozwoliłem sobie go umieścić na swoim blogu.

http://www.dailymotion.com/video/xr0pnk

Uczniowie zapoznając się z zasadami poprawnego postępowania z TIK w szkole wykonali jego wersję opisową na gazetce szkolnej.

1. Szanuję prawa autorskie osób publikujących w internecie

  • Jeśli korzystam z zasobów Internetu przy wykonaniu zadania domowego, podaję adres strony.
  • Wykorzystujemy pobrane dane z Internetu tj. programy, gry, muzykę i inne zgodnie z określonymi zadami w licencji bądź regulaminie.

2. Nie zamieszczam w internecie informacji (opisów, zdjęć, filmów), które naruszają godność lub prawa innej osoby.

3. Nie podaję danych osobowych swoich, członków rodziny lub innych osób – dane te mogą być wykorzystane przez postronne osoby niezgodnie z prawem.

4. Zachowuje się w sposób kulturalny także w świecie wirtualnym (Nie obrażam, nie wyśmiewam, nie krytykuję, nie plotkuję, nie obmawiam).

5. Korzystam ze sprzętu komputerowego znajdującego się na terenie Szkoły zgodnie z Regulaminem Pracowni.

6. W sytuacji, gdy mam dostęp do informacji szkodliwych w sieci lub czuję, że dzieje się coś złego zwrócę się z tym do nauczyciela lub rodziców.

7. Dostosowuje się do ograniczonego czasu pracy z komputerem.

8. Mogę korzystać z komputerów w pracowni oraz sali multimedialnej pod opieką nauczyciela.

9. Wykorzystuję TIK do:

  • zabawy,
  • zdobywania i pogłębiania wiedzy,
  • poszukiwanie ciekawostek lub interesujących informacji,
  • komunikowania się z innymi ludźmi.

10. Mogę posiadać elektroniczną skrzynkę pocztową (e-mail).

11. Mogę korzystać z oprogramowania zgodnie zasadami licencji (możliwość wykonania kopii zapasowej).

12. Mogę korzystać z nośników pamięci np. pendrive, dyskietka itp. do realizacji zadań domowych w formie elektronicznej.

13. Z komputera szkolnego mogę usuwać dane (pliki, foldery) wykonane samodzielne.

 Wielu sukcesów, pomyślności oraz bezawaryjnej pracy z technologią komputerową w tym Nowym Roku 2012r.

Uczniowie po debacie „za i przeciw” doszli do następujących wniosków:

Oto argumenty za książką tradycyjną:

1. Czytając szybciej zapamiętujemy.
2. Szafki na książki w szkole.
3. Książka nie potrzebuje prądu.
4. Komputer może mieć wirusa.
5. Książka rozwija wyobraźnie.
6. Uzależnienie od komputera.
7. Zagrożenia związane z komunikowaniem się w sieci.

Oto argumenty za e-bookiem

1. Szybsze tłumaczenie z języka obcego.
2. Zamiast książek e-book.
3. Komputer ma wiele możliwości.
4. Audiobooki dla każdego.
5. Można porozmawiać z inną osobą.
6. Zamiast zeszytów mamy notatnik w komputerze.
7. Przesyłanie wiadomości przez internet.

Dzisiaj tj. 29 listopada zaproponowałem swoim uczniom debatę „za i przeciw” na temat: Odrabianie lekcji za pomocą komputera czy książki? – zalety wady. Uczniowie podzielili się na zwolenników wykorzystania komputera przy odrabianiu lekcji i tych, którzy uważali iż książka tradycyjna jest jednak lepsza i dalej będzie… Wkrótce przedstawię przebieg oraz wnioski z tej formy dyskusji.

Zmiany, zmiany… pracując już 10 lat z technologią informatyczną zauważyłem duże zmiany w realizowanych zadaniach komputera. Podstawy edycji tekstu czy zapisu danych to już za mało. Internet stał się dominującym medium dostępnym dla wszystkich. Jedna pracownia komputerowa to już standard a potrzeb wsparcia działań dydaktycznych dziedziną IT w szkołach coraz bardziej niezbędne.