lis 14

OBRADY SZKOLNEGO OKRĄGŁEGO STOŁU

DSC_0440-1024x67313 listopada odbyła się w naszej szkole debata na temat udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w Gimnazjum FILOMATA. Rozmowę poprzedziła przygotowana przez nauczycieli uczestniczących w programie ankieta, w której każdy uczeń wyraził swoje zdanie na temat lekcji wychowania fizycznego.

Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na następujące pytania: Co podoba Ci się na lekcjach wf? Co chciałbyś zmienić na lekcjach wf? Czego chciałbyś się nauczyć (dowiedzieć) na lekcjach wf?

Debatę otworzyła krótką przemową Pani Dyrektor Elżbieta Więcław, w której podkreśliła znaczenie procesu wychowania fizycznego w edukacji i w dorosłym życiu każdego człowieka. Następnie szkolny koordynator projektu Pan Szymon Biwo wprowadził uczniów w tematykę programu WF z Klasą oraz podsumował wyniki przeprowadzonej ankiety.

Głównymi zaletami lekcji zajęć wychowania fizycznego, które wymieniali uczniowie była różnorodność zajęć, sposób ich prowadzenia oraz możliwość integracji międzyklasowej. Zmianami, które chcieliby wprowadzić w lekcji były krótsze rozgrzewki, mniejsze grupy oraz więcej czasu na gry podczas zajęć na basenie. Odpowiedzi udzielane przez uczniów stały się podstawą debaty, w której każdy mógł wyrazić swoje zdanie na temat szeroko rozumianej lekcji wychowania fizycznego w naszej szkole.

Dyskusja, w której wzięło udział ponad 50 osób, trwała około godziny. Oprócz uczniów oraz nauczycieli wychowania fizycznego w rozmowie uczestniczyli również nauczyciele innych przedmiotów. Sekretarzem debaty został Antoni Awramienko, który zapisywał przebieg dyskusji, a dokumentacją fotograficzną zajęła się Pani Dominika Sadowska. Uczestnicy debaty podjęli decyzję, że w pierwszym semestrze zrealizujemy zadanie dotyczące zdrowego odżywiania, natomiast w drugim będziemy uczestniczyć w lekcjach poza szkołą. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele postanowili, że oprócz wyżej wymienionych zadań postarają się wcielić w życie inne punkty programu, o których będziemy na bieżąco informować na blogu.