cze 14

PODSUMOWANIE

Udział w programie WF z Klasą był impulsem, który zmusił do dogłębnego zastanowienia się, czy lekcje wychowania fizycznego są atrakcyjne i czy uczniowie mogą realizować na nich swoje sportowe pasje.

Bardzo cennym doświadczeniem była debata, podczas której każdy mógł wyrazić swoją opinię. Również anonimowa ankieta pokazała nam plusy i minusy prowadzonych przez nas zajęć. Działania, które podjęliśmy w całym roku szkolnym z pewnością były atrakcyjne dla uczniów i można było zauważyć, że zachodzące zmiany spotykają się z ich akceptacją. Oprócz wybranych obowiązkowych działań, postanowiliśmy również skorzystać z innych pomysłów, które zaproponowali twórcy programu. Zajęcia z fitness dla dziewczyn, czy ocenianie opisowe, to tylko przykłady chęci podwyższenia jakości wychowania fizycznego. Poprzez Lokalną Akcję Sportową chcieliśmy również wpłynąć na inne środowiska, niekoniecznie związane z naszą szkołą.

Zwieńczeniem całego roku szkolnego będzie Dzień Sportu, który odbędzie się 22 czerwca (narodowy Dzień Kultury Fizycznej). W tym dniu uczniowie naszej szkoły wezmą udział w zajęciach jogi, marszu nordic walking, turniejach piłki nożnej i tenisa stołowego, grach terenowych, zawodach siłowych, a także będą mogli wzbogacić swoją wiedzę podczas praktycznych warsztatów dotyczących zdrowego odżywiania. W tym dniu również rozstrzygniemy konkurs fotograficzny, którego tematem była aktywność fizyczna, a także podsumujemy nasze działania w programie WF z Klasą.

Uważamy, że udział w programie WF z Klasą był bardzo pozytywnym doświadczeniem, z którego będziemy mogli wyciągnąć szereg wniosków na przyszłość.

cze 14

LAS – rajd rowerowo – kajakowy do Rud Wielkich

Około 60 osób postanowiło spędzić niedzielne przedpołudnie uczestnicząc w rajdzie rowerowo – kajakowym, zorganizowanym przez Zespół Szkół FILOMATA we współpracy z Gimnazjum w Sośnicowicach. Każdy uczestnik mógł wybrać jedną z dwóch form udziału w rajdzie (rower + kajak lub samochód + kajak). W rajdzie uczestniczyli uczniowie, rodzice, nauczyciele, a także osoby niezwiązane z FILOMATĄ. Rajd rozpoczął się zbiórką w Gliwicach i przejazdem rowerami pod Gimnazjum w Sośnicowicach. Tam do uczestników dołączyła kolejna grupa rowerzystów i razem skierowali się do Rud Wielkich. Pod klasztorem Cystersów zostawili zabezpieczone rowery i busami przejechali na miejsce początkowe spływu kajakowego. Malowniczą trasą kajakarze dopłynęli do miejsca, w którym zostawili rowery i każdy mógł zjeść przygotowaną dla niego porcję żurku. Po posiłku uczestnicy wsiedli na rowery i tą samą trasą wrócili do Gliwic. Podczas rajdu panowała bardzo przyjemna atmosfera, która zaowocowała złożeniem obietnicy przez organizatorów, że nie jest to ostatni tego typu wyjazd.

rajd plakat rajd9 rajd8 rajd7 rajd6 rajd5 rajd