PODSUMOWANIE

Udział w programie WF z Klasą był impulsem, który zmusił do dogłębnego zastanowienia się, czy lekcje wychowania fizycznego są atrakcyjne i czy uczniowie mogą realizować na nich swoje sportowe pasje.

Bardzo cennym doświadczeniem była debata, podczas której każdy mógł wyrazić swoją opinię. Również anonimowa ankieta pokazała nam plusy i minusy prowadzonych przez nas zajęć. Działania, które podjęliśmy w całym roku szkolnym z pewnością były atrakcyjne dla uczniów i można było zauważyć, że zachodzące zmiany spotykają się z ich akceptacją. Oprócz wybranych obowiązkowych działań, postanowiliśmy również skorzystać z innych pomysłów, które zaproponowali twórcy programu. Zajęcia z fitness dla dziewczyn, czy ocenianie opisowe, to tylko przykłady chęci podwyższenia jakości wychowania fizycznego. Poprzez Lokalną Akcję Sportową chcieliśmy również wpłynąć na inne środowiska, niekoniecznie związane z naszą szkołą.

Zwieńczeniem całego roku szkolnego będzie Dzień Sportu, który odbędzie się 22 czerwca (narodowy Dzień Kultury Fizycznej). W tym dniu uczniowie naszej szkoły wezmą udział w zajęciach jogi, marszu nordic walking, turniejach piłki nożnej i tenisa stołowego, grach terenowych, zawodach siłowych, a także będą mogli wzbogacić swoją wiedzę podczas praktycznych warsztatów dotyczących zdrowego odżywiania. W tym dniu również rozstrzygniemy konkurs fotograficzny, którego tematem była aktywność fizyczna, a także podsumujemy nasze działania w programie WF z Klasą.

Uważamy, że udział w programie WF z Klasą był bardzo pozytywnym doświadczeniem, z którego będziemy mogli wyciągnąć szereg wniosków na przyszłość.

BIEGAMY Z SERCEM

17 maja, na terenie Europy Centralnej, odbył się 3 Piknik Sportowy „Biegamy z Sercem”. Ponad 1000 zawodników wzięło udział w tej imprezie, której celem był zakup sprzętu do rehabilitacji dla niepełnosprawnej młodzieży z Z.S. im J. Korczaka w Gliwicach. Oczywiście nie mogło zabraknąć reprezentacji Filomaty. W biegu na 10km wystartował uczeń I klasy LO Sebastian Kula oraz Magda Konopacka Bessa (nauczycielka wf), która zajęła 4 miejsce wśród kobiet. Ważnym punktem wydarzenia były biegi dla dzieci i młodzieży na dystansach 100, 200, 300, 600, 900 i 1200 m, w których wystartowała Nicole Foik z klasy II Gimnazjum, dobiegając do mety na 3 pozycji oraz uczniowie naszej podstawówki, Jaś i Maciek Kaczmarek.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

bieg z sercem1 bieg z sercem

ZDROWE ODŻYWIANIE

W ramach wybranego zadania, w naszej szkole odbył się Dzień Zdrowego Odżywiania. Każdy uczeń już na powitanie w szkole otrzymał jabłko. Następnie po całej szkole zostały porozklejane ilustracje owoców i każdy, kto tego dnia przyniósł nauczycielowi taką „zdobycz”, mógł zgłosić nieprzygotowanie do zajęć. Z kolei na długiej przerwie, na głównym korytarzu szkoły, zlokalizowany został bar sałatkowy, w którym każdy uczeń mógł kupić sobie sałatkę, wspomagając przy okazji podopiecznych świetlicy środowiskowej Czesio z Gliwic.

Oprócz tego w tym semestrze uczniowie mieli za zadanie zwracanie większej uwagi na produkty, które spożywają. Także podczas zajęć odbywały się warsztaty, w których uczniowie mogli się dowiedzieć, jakich składników diety unikać i jakie mogą być następstwa stosowania nieprawidłowej diety.

sałatka jabłka

LAS – zajęcia dla przedszkolaków z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3

Uczniowie liceum w ramach Lokalnej Akcji Sportowej postanowili zorganizować zajęcia sportowe dla przedszkolaków z sąsiedniej szkoły. Każde dziecko dostało swojego „opiekuna”, który towarzyszył mu w zabawach sportowych. Jako że działania trwały trzy godziny, licealiści zamiennie opiekowali się maluchami. Liceum Ogólnokształcące Filomata to mała szkoła, dlatego w przygotowania i realizację inicjatywy byli zaangażowani wszyscy uczniowie. Przedszkolaki mogły skorzystać z przygotowanych torów przeszkód, poskakać na skakance, postrzelać piłką do bramki, porzucać do celu, poskakać w dal, czy zagrać w klasy. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z żonglowania.  Na koniec zajęć każdy z uczestników otrzymał upominki ufundowane przez FILOMATĘ.

zerówka3 zerówka1

Przybij 5-tkę Ani! Bieg z Nadzieją…

8 marca w godzinach 17:00 – 19:00 na terenie Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości odbył się bieg charytatywny na rzecz Ani. Wolontariuszka I Półmaratonu Gliwickiego uległa wypadkowi, który wywrócił jej życie do góry nogami. Na ten moment potrzebna jest jej kosztowna proteza i rehabilitacja. Nasi uczniowie Julia Bałazy i Grzegorz Kowalewski oraz opiekunowie Magdalena Konopacka, Sabina Wesoły i Błażej Krysa wzięli udział w biegu na dystansie 5 km, z którego cały dochód zostanie przekazany na zakup protezy, dzięki której Ania będzie mogła odzyskać funkcje ruchu i chwytu w prawej ręce.

3

WYJAZD NA NARTY

We wtorek 24.02 uczniowie Filomaty wzięli udział w wyjeździe na narty do Wisły. Podczas wycieczki uczestnicy mieli okazję doskonalić swoje umiejętności w jeździe na nartach i desce. Osoby początkujące, stawiały pierwsze kroki pod okiem instruktorów – nauczycieli wychowania fizycznego Filomaty. Wszyscy szczęśliwie wrócili do szkoły. W przyszłym sezonie planujemy kolejny wyjazd na który już teraz serdecznie zapraszamy.

1

OCENIANIE OPISOWE

Na początku roku szkolnego postanowiliśmy, że oprócz wybranych zadań wprowadzimy inne działania w zakresie lekcji wychowania fizycznego. W efekcie każdy uczeń pod koniec semestru otrzymał ocenę opisową, w której znalazł podsumowanie swojej postawy na lekcjach wf, a także wskazówki nad czym powinien się skupić w przyszłym semestrze. Uczniowie bardzo pozytywnie zareagowali na taki rodzaj oceniania, co potwierdza przydatność tej formy komunikacji między nauczycielem a uczniem.

ZADANIE NA TEN SEMESTR – LEKCJE WF POZA SALĄ GIMNASTYCZNĄ

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego FILOMATA podczas obrad Sportowego Okrągłego Stołu postanowili, że w tym semestrze lekcje wf częściej będą odbywały się poza salą gimnastyczną. W tym celu zajęcia często przeprowadzaliśmy na Orliku przy ul. Jasnej, gdzie mogliśmy korzystać z bieżni, boisk wielofunkcyjnych oraz jedynej w Gliwicach siłowni street workout.

Nasi uczniowie już od kilku lat  w ramach trzeciej godziny wychowania fizycznego korzystają z zajęć do wyboru (fitness, taniec i zajęcia ogólnorozwojowe). Dla osób, które mają długotrwałe zwolnienia przewidziane są w programie nauczania częstsze wyjścia na spacery.

Uczniowie również uczestniczą w organizowanych przez Szkołę wyjazdach na stoki narciarskie, które w tym roku, podobnie jak inne działania przeprowadzimy również w drugim semestrze.

image lo wf z klasa Orlik