SOS

Dnia 29 października 2014 roku w Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie odbył się Sportowy Okrągły Stół (SOS) – pierwsze zadanie programu WF z Klasą.

Sportowy Okrągły Stół to szkolna debata, której celem jest udoskonalenie zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole.

Przed szkolnymi obradami SOS przeprowadzono na godzinach wychowawczych debaty klasowe.

Na spotkanie przybyli: Dyrekcja szkoły, rodzice, zaproszeni goście, przedstawiciele poszczególnych klas i nauczyciele wychowania fizycznego. Uczestnicy okrągłego stołu przedstawili swoje oczekiwania odpowiadając na następujące pytania: Co konkretnie chcemy poprawić?; Co możemy zrobić, aby było lepiej?; Jakiego wsparcia potrzebujemy?; Co można zrobić własnymi siłami?; Co potrzebne jest z zewnątrz?

Po  dyskusji wypracowano następujące WNIOSKI:

  1. Społeczność szkolna chce poprawić warunki bazowe szkoły (wyposażenie szkoły w kompletny sprzęt sportowy, zmodernizować boisko – wybudować mini-orlik zamiast dotychczasowego boiska, nowe stroje dla reprezentacji, zlikwidować niską temperaturę na sali gimnastycznej w okresie zimy).
  2. Najczęściej podawano następujące działania, które można podjąć, aby było lepiej: poszukać sponsorów, pozyskać dofinansowanie, złożyć projekt do UE, złożyć się na nowy sprzęt, więcej zajęć przy muzyce, zmniejszyć liczebność grup ćwiczebnych, dbać o sprzęt sportowy.
  3. Potrzebne jest wsparcie przede wszystkim finansowe ze strony: Urzędu Miasta, rodziców, sponsorów.
  4. Własnymi siłami można: pozyskiwać środki finansowe (zbiórki pieniędzy, loterie, płatne zabawy), zbierać sprzęt sportowy, zachęcić młodzież do aktywnego udziału w lekcjach wychowania fizycznego oraz do zdrowego stylu życia – zdrowego odżywiania.
  5. Z zewnątrz potrzebne jest pomoc: Urzędu Miasta, Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale również ze strony rodziców, sponsorów dobroczyńców.

Debata przebiegła sprawnie i okazała się udanym przedsięwzięciem, gdyż wszyscy uczestnicy mogli na forum szkoły zaprezentować swoje pomysły. Sportowy Okrągły Stół wzbudził w uczniach duże zainteresowanie i kreatywność. Debata była bardzo ciekawa.

Dyrekcja szkoły,  rodzice,  nauczyciele wychowania fizycznego jak i obserwatorzy  mieli okazję usłyszeć postulaty uczniów i mogli odnieść się do nich w trakcie trwania debaty. W pierwszej kolejności wypowiadali się uczniowie z poszczególnych klas  później nauczyciele wychowania fizycznego, rodzice i dyrekcja szkoły oraz zaproszeni goście. Przedstawiciele klas prezentowali postulaty wypracowane przez konkretny  zespół klasowy  na godzinie  wychowawczej.

Do zrealizowania w najbliższym czasie z uczniowskich postulatów jest postulat drugi i czwarty. Niestety na realizację pozostałych trzeba poczekać.
Rozpoczęto poszukiwanie sponsorów. Również rozpoczęto wstępne rozmowy na temat pozyskania dofinansowania. Szkolny Koordynator ds. środków Unii Europejskiej rozpoczął działania skierowane na złożenie projektu do UE.  Jest jeszcze więcej zajęć przy muzyce, a uczniowie zdeklarowali, że będą dbać o sprzęt sportowy.
Uczniowie w swoich zespołach klasowych mają przeprowadzić  rozmowy na temat imprez jakie można zorganizować na terenie szkoły.

Uczniowie zachęcani są w różny sposób (pogadanki, gazetki ścienne) do aktywnego udziału w lekcjach wychowania fizycznego oraz do zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania.

W trakcie debaty poruszono temat zadań dodatkowych do zrealizowania w tym semestrze i drugim semestrze. W efekcie końcowym ustalono dwa zadania, ale konkrety zostaną opisane i opublikowane w najbliższym czasie.

SOS przygotowali uczniowie klasy IIa: Julia Lemańska, Natalia Felczak, Malwina Piechocka, Barbara Michalak, Weronika Łapińska i Kacper Lemański w ramach projektu edukacyjnego.

Uczestnikom i organizatorom obrad Sportowego Okrągłego Stołu bardzo serdecznie dziękuję. Szczególne słowa podziękowania kieruję do nauczycieli wychowania fizycznego: Witolda Michalskiego i Arkadiusza Jędrzejewskiego za pomoc w przygotowaniach okrągłego stołu na sali gimnastycznej.

dr Joanna Renata Syskasos2

foto: mgr Witold Michalski

 

 

One thought on “SOS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge