«

»

kwi 11

DEBATA

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji zadania „Wf z klasą” – Sportowy Okrągły Stół.

Wstępnie wychowawcy zorganizowali debaty w klasach, których celem było przeprowadzenie rozmowy na temat udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole. Debaty odbyły się w następujących terminach: I a – 24.03.2014 r.; I b – 25.03.2014 r. ; II a – 27.03.2014 r.; II b – 31.03.2014 r.; III a i III b – 24.03.2014 r.

Szkolna debata „Okrągły Stół Sportowy” odbyła się dnia 31.03.2014 r. o godz. 9.50 w sali gimnastycznej. Wzięło w niej udział 114 uczniów ( ośmioro uczniów nieobecnych w szkole), wychowawcy klas, nauczyciele wychowania fizycznego, pedagog, nauczyciele. Debatę prowadziła dyrektor szkoły pani Elżbieta Łaziuk. Nauczycielki języka polskiego p. Barbara Łaziuk i Iwona Łuciuk notowały jej przebieg, zaś pan Adam Lemieszek nagrywał wypowiedzi poszczególnych uczestników oraz wykonywał zdjęcia plakatów i uczestników.

Przedstawiciele klas zaprezentowali wypracowane podczas klasowych debat mocne i słabe strony lekcji w-fu i zajęć rekreacyjnych.

Do najczęściej wymienianych pozytywnych przykładów lekcji można zaliczyć:

 • dobrze wyposażoną pełnowymiarową halę sportową,

 • profesjonalną kadrę nauczycieli wych. fizycznego,

 • rozwijanie swoich zainteresowań,

 • nagrody w czasie turniejów,

 • „oderwanie się od lekcji”,

 • wsparcie organu prowadzącego w czasie organizacji turniejów,

 • zadbanie o swoją kondycję,

 • organizacja międzyklasowych rozgrywek dla chłopców,

 • prowadzenie fakultetów w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

Słabymi stronami według uczniów są:

 • zbyt długa rozgrzewka,

 • przebieranie się w szatni na początku lekcji,

 • czasami niższa temperatura na sali w okresie zimowym,

 • brak realizacji w- f w blokach dwugodzinnych.

Nauczyciel w – fu pani Dorota Kieda zwróciła uwagę na częste zapominanie stroju sportowego i nadużywanie zwolnień od rodziców (szczególnie u dziewcząt).

Do wypowiedzi uczniów ustosunkowali się nauczyciele wychowania fizycznego. Pan Adam Iwanejko wyjaśnił uczniom, iż rozgrzewka jest nieodzownym ogniwem lekcji i dla optymalnej kondycji organizmu musi trwać ok. 5 – 10 minut. Dyrektor szkoły pani Elżbieta Łaziuk przyznała rację, iż jest zimno na korytarzu będącym łącznikiem z salą gimnastyczną ze względu na brak ogrzewania na korytarzu. Natomiast na sali wg przepisów powinno być 16 0 C. Taka temperatura jest zapewniona. Sala jest pełnowymiarowa 20 x 40 m, w związku z tym odczuwa się chłód w porównaniu z salami lekcyjnymi. Zapewniła młodzież, że zwróci się do organu prowadzącego o zwiększenie budżetu, aby można było założyć grzejniki na korytarzu.

Dodała, iż strój sportowy uczniów w okresie jesienno –zimowym powinien składać się z dresów, a młodzież często zakłada krótkie spodenki i koszulki na krótki rękaw. Strój powinien być dostosowany do temperatury. Poleca stosowanie koszulek termalnych w okresie jesienno – zimowym. Przebieranie się na początku lekcji jest podyktowane bezpieczeństwem uczniów. Wcześniej, uczniowie przebierali się w czasie przerwy. Dochodziło wówczas często do stosowania przemocy, dewastacji. Rodzice, nauczyciele, jak i uczniowie dyskutowali nad tym problemem. Podjęto decyzję o przebieraniu się na początku lekcji. Rozporządzenie MEN z 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego § 4. dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, dlatego lekcje w – fu są nie są łączone w bloki dwugodzinne. Szkoła nie ma możliwości zmiany planu co miesiąc.
Wypowiedziom uczniów towarzyszyło wiele emocji. Zespoły klasowe zgłosiły propozycje zmian, m.in.:

 • zorganizowanie aerobiku dla dziewcząt,

 • umożliwienie kibicowania podczas zawodów szkolnych,

 • organizowanie zawodów sportowych na szczeblu powiatu,

 • założenie drużyny cheerleader’ek,

 • organizacja międzyklasowych rozgrywek dla dziewcząt,

 • zwiększenie ilości gier zespołowych.

Nauczyciele i uczniowie wyrazili przekonanie, że mają w sobie dość dobrej woli, więc na pewno uda się spełnić oczekiwania każdej ze stron.

Następnie uczniowie w zespołach klasowych naradzali się nad wyborem zadania dotyczącego aktywności (zadania do wyboru), które będą realizować nauczyciele i uczniowie w ramach programu W – F z klasą.

Wszystkie klasy zaznaczyły zadanie: ZDROWE ODŻYWIANIE zadania dodatkowe, które wystąpią to MiniFit oraz TIK na WF-ie

10a9a

 

8a7a

 

6a5a

 

4a3aa

 

2a1a

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge
css.php