Zdrowe odżywianie

W czasie szkolnej debaty „Okrągły Stół Sportowy”, która  odbyła się dnia 31.03.2014 r. uczniowie wybrali do realizacji zadanie: zachęcanie do zdrowszego jedzenia w szkole. W dniu 22.05.2014 w naszym gimnazjum odbyło się podsumowanie działalności w ramach Promocji Zdrowia w roku szkolnym 2013/2014.

Projekt ten miał na celu zainteresowanie uczniów zdrowym stylem życia. Wszystko przebiegało zgodnie z harmonogramem zadań i myślą przewodnią tego dnia ,,Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna’’.

Wszyscy zgromadzili się w sali gimnastycznej gimnazjum. Zebranych powitała pani Dyrektor oraz Zespół ds. Promocji Zdrowia. Efektem działalności promocyjnej były liczne konkursy z udziałem młodzieży szkolnej oraz Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt propagujący zdrowie i aktywność fizyczną.

Wszyscy zaangażowani w pracę na rzecz Promocji Zdrowia zostali nagrodzeni i docenieni.

  1. Spotkanie z pielęgniarką. Dnia 19 maja 2014 r. pielęgniarka p. Anna Trochymiak przeprowadziła prelekcje dla dziewcząt i chłopców naszego gimnazjum na temat: „Aktywność fizyczna a zdrowie człowieka”
  2. Konkurs na plakat pt. „Talerz zdrowia”.

W ramach propagowania zdrowego stylu życia, zapobiegania otyłości i zbilansowanej diety przedstawiciele poszczególnych klas wykonali plakaty pt. „Talerz zdrowia’’. Wszystkie plakaty podlegały ocenie komisji w składzie: Dorota Kieda – koordynator , Ewa Kaczor – członek,  Anna Kuczyńska – członek

Ocenie podlegało:

 - oryginalność i czytelność plakatu

 - zgodność treści z tematyką zadania

 - estetyka wykonania

Wyniki konkursu:

I miejsce – I b (Patrycja Walczak)

II miejsce – II b (Agnieszka Szostkiewicz, Aneta Sworczuk)

III miejsce – II a (Angelika Wnukowicz)

Ponadto wyróżniono prace uczniów III b (Justyna Narojek, Hubert Oleksiuk, Paweł Karwowski).

Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami oraz oceną z zajęć artystycznych.

 

 

  1. Przygotowanie stoisk: propozycje drugiego śniadania dla ucznia gimnazjum z broszurami promującymi walory odżywcze prezentowanych produktów.

Uczniowie z każdej klasy przygotowali propozycje II śniadania w szkole. Wzięli w nim udział reprezentanci z poszczególnych klas. Celem konkursu było promowanie zdrowego żywienia, kształcenie umiejętności doboru odpowiednich składników oraz twórczych inspiracji własnych uczniów. Dnia 22.05.2014 nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Młodzież przygotowywała samodzielnie drugie śniadanie oraz broszurę informacyjną promującą walory odżywcze prezentowanych produktów. Komisja konkursowa w składzie: B. Łaziuk, I. Łuciuk, K. Łukaszuk nagrodziła wszystkich uczestników. Najwięcej punktów oraz I miejsce zdobyła klasa I a, II miejsce klasa III b, zaś III miejsce klasy II b, III a.

4. Konkurs plastyczny ‘’Rzuć palenie razem z nami”

W ramach akcji ‘’Rzuć palenie razem z nami’’ przedstawiciele poszczególnych klas wykonali plakaty o tematyce antynikotynowej.

CELE KONKURSU:

  1. Propagowanie wśród uczniów idei życia wolnego od dymu tytoniowego.
  2. Zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości biernego i czynnego palenia tytoniu.
  3. Uświadomienie ważności problemu i dotarcie do rzetelnej informacji na temat konsekwencji palenia tytoniu.
  4. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych

Ocenie podlegała:

- oryginalność wykonania

- zgodność treści z tematyką zadania

- estetyka wykonania

Wyniki konkursu:

I miejsce – klasa I a

- Weronika Wiśnicka

II miejsce – II b

- Aneta Sworczuk

- Agnieszka Szostkiewicz

III miejsce – II b

- Aleksandra Szabaciuk

Wyróżnienie otrzymały:

- Angelika Wnukowicz i Justyna Chmielewska –II a

 

5. Konkurs literacki (piosenka, wiersz) dotyczący zdrowia, aktywności fizycznej. Prezentacja wyróżnionych wierszy o tematyce zdrowotnej.

W kwietniu 2014 r. został ogłoszony konkurs literacki. Przystąpiło do niego 30 uczniów szkoły, tj. 25 %  uczniów naszej szkoły. Wiersze poświęcone były tematyce sportowej, promocji zdrowego stylu życia. Komisja zgodnie z Regulaminem oceniła prace.

I miejsce zajął wiersz „ Sport to życie” Kingi Chwedoruk ucz. kl. III b.

II miejsce wiersz” Sport” Kamili Zaniewicz ucz. kl. III b.

III miejsce wiersz” W zdrowym ciele zdrowy duch” Wiktorii Myszki ucz. kl. I a

Uczennice otrzymały nagrody. Wiersze zostały zebrane w tomiku poezji „Sport to zdrowie”.

6. Prezentacje multimedialne na temat „Woda źródłem życia” – po jednej prezentacji z każdej  klasy. Została nagrodzona tylko 1 prezentacja multimedialna ,,Woda Źródłem Życia’’ wykonana przez Patrycję Węgrzyniak z kl. II b. Uczennica otrzymała dyplom i nagrodę.

7. Prezentacja inscenizacji teatralnych dotyczących zdrowego stylu życia. Konkurs przeprowadzono 22 maja 2014 r. Brały w nim udział kilkuosobowe zespoły z poszczególnych klas.    Celem konkursu była popularyzacja twórczości teatralnej młodzieży oraz promocja zdrowego stylu życia. W konkursie były prezentowane inscenizacje w dowolnej formie teatralnej. Ocenie podlegał: warsztat aktorski, szukanie nowych, niebanalnych form wyrazu artystycznego oraz oprawa plastyczna i muzyczna inscenizacji. Najlepsze 3 prezentacje zostały nagrodzone oceną z języka polskiego oraz dyplomem.

I miejsce zdobyła drużyna z klasy III a

II miejsce drużyna z klasy II a i III b

III miejsce drużyna z klasy II b

8. Przeprowadzenie szkolnego Quizu promującego zdrowy styl życia – 3 osobowe drużyny z każdej klasy. W quizie o zdrowym stylu życia I miejsce zajęła klasa II a (Damian Kokoszkiewicz, Albert Chodziński, Maciej Trochymiuk). Uczniowie ci otrzymali 16 GB pendrive’y oraz dyplomy. II miejsce zajęła klasa III a (Magdalena Dąbrowska, Edyta Nowosielska, Justyna Narojek). III miejsce przypadło II b (Anna Chmielewska, Paweł Boruta i Paweł Góralski). Uczniowie otrzymali dyplomy i słodycze.

9. Turniej uczniów z klas III – Udzielanie pierwszej pomocy (zespoły 3 – osobowe z klasy).

W dn. 14.05.2014 r. odbył się szkolny konkurs praktyczny – „Udzielanie pierwszej pomocy” zorganizowany  przez nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa.

Do konkursu przystąpiło 8 uczniów z III klas. Uczniowie w parach wykonywali resuscytację krążeniowo- oddechową oraz opatrywali ranę dłoni. Przy ocenianiu wykonywanego zadania brano pod uwagę kolejność wykonywanych prawidłowo działań oraz czas wykonania ćwiczenia.

Po sprawdzeniu i podliczeniu punktów wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

1 miejsce - Hubert Oleksiuk kl.  III a, Damian Kuzaka kl. III b – 29 pkt

2 miejsce - Kamila Zaniewicz kl. III b, Mateusz Nóżka kl. III b – 25 pkt

3 miejsce –  Edyta Nowosielska kl. III a, Magdalena Dąbrowska kl. III a – 23 pkt.

4 miejsce - Bartosz Błyskun kl. III b,  Norbert Janik kl. III b – 21 pkt

10. Zorganizowanie galerii Promocji Zdrowia.

Została zorganizowana galeria Promocji Zdrowia ukazująca podejmowane inicjatywy uczniów od 2006 r.

 

Poniżej zdjęcia z podsumowania Dnia Promocji Zdrowia i wręczenia nagród.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge
css.php