15.06.2011

Wszystkie projekty

Przedstawiłyśmy prezentację o Janie Pawle II wraz z naszą klasą, ale to jeszcze nie wszystko!

W ubiegłym tygodniu w piątek odbył się pierwszy w naszej szkole Dzień Projektów (wraz z Dniem Demokracji, ale to już inna bajka!). Praktycznie na każdej lekcji wybrane klasy zbierały się w auli, żeby wysłuchać prezentacji na jakiś temat. W końcu nadeszła nasza kolej – projekt z muzyki.

Byłyśmy grupie wraz z Weroniką D. i Eweliną Sz. z IIC, Dominiką G., Agnieszką K., Darią i Luizą H. z IIH. W auli zaczęły zbierać się już klasy. Na rozpoczęcie naszego projektu, kaliski zespół Piano Song miał zagrać krótki koncert. Niestety wszystko się trochę przedłużyło i nie dałyśmy rady przedstawić wszystkiego na jednej lekcji. Nie wyszło więc tak, jak chcieliśmy, bo jedna część klas była tylko na koncercie i obejrzała parę slajdów, a druga oglądała samą prezentację.

W każdym bądź razie oprócz tego, że projekt trochę się przedłużył, wszystko poszło świetnie!

W poniedziałek (niestety w piątek się nie wyrobiliśmy) również odbyła się prezentacja projektu, w który byłam (Anna Żulicka) zaangażowana. Był to projekt z polskiego pt. „Najciekawsze wydarzenia kulturalne w Kaliszu”. Brało w nim udział wiele osób. Za dużo, by wymieniać! Ja i Iga Jochan z mojej klasy, opisywałyśmy wydarzenie Multi.Art. Ale to tylko jedno z wielu. Można było również usłyszeć o Kaliskich Spotkaniach Teatralnych, LaStradzie, Festiwalu im. Pawła Bergera i wielu, wielu innych!
Od czasu wystawienia prezentacji, arkusz który zrobiłyśmy wraz z dziewczynami z IIB (opisywały LaStradę) uczniowie mogą obejrzeć na Kwiatku.

Mamy jeszcze jedną informację: nasza klasa – IID – dostała się do finału szkolnego Mam Talent. Jutro wielki dzień!

25 maja 2011 r. w naszej szkole (Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II) odbyła się prezentacja multimedialna programu Szkoły z klasą 2.0.

Odbiorcami naszej prezentacji byli rodzice, przedstawiciele Kurii w Kaliszu – ks. Prałat Jerzy Adamczak (Dyrektor Wydziału Katechetycznego) oraz ks. Kanonik Jacek Bąk (Kanclerz), dyrekcja szkoły, nauczyciele biorący udział w programie Szkoła z klasą 2.0, wychowawca klasy, ksiądz z naszej parafii.

Wszyscy uczniowie mieli przydzielone tematy o których opowiadali lub prezentowali w formie komputerowej . Naszym zadaniem było omówić pytania:

  • Jak zgodnie z prawem korzystać z dostępnych w sieci materiałów- tekstów, zdjęć, filmów?

  • Gdzie i jak szukać legalnych materiałów do wykorzystania w nauce? Jak podawać autorów i źródła?

  • Jak „czytać” i respektować informacje o prawach autorskich? Jak zadbać o własne prawa ?

  • Jak podpisywać swoje teksty, zdjęcia itp. ?  Kiedy i jak korzystać z wolnych licencji?

Jakie efekty  powstały w wyniku podjętych działań?

☻    Blogi w serwisie CEO.

☻    Wstępne propozycje do kodeksu 2.0.

☻    Prezentacja multimedialna o wybranej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski.

Na koniec odbył się pokaz taneczny.

Oto zdjęcia z tego wydarzenia :


Mamy parę nowinek co do naszego projektu muzycznego :)

Przekazałyśmy już panu Pieniążkowi wywiad z Krzysztofem Siewrukiem, oraz część utworów z płyty pt. „Scena Kaliska”. Znajdują się na niej utwory takich zespołów jak: The Sunday Singers, Smokestack, Say What, Saltarello, Semibrevis i niedługo pojawią się Piano Song.

Przy tym projekcie również czeka nas omawianie prezentacji przed sporą publicznością. I to już niedługo, bo dziesiątego czerwca.

Dodatkowo odbędzie się koncert The Sunday Singers.

Na ostatnią lekcję geografii przygotowałyśmy razem film na temat zmiany liczby ludności w Europie.

Wykorzystałyśmy w nim mapki takie jak :

Mapa rozmieszczenia ludności w państwach

Mapka migracji

16.05.2011

Konkurs Historyczny

Ostatnio z koleżankami i kolegami z klasy przystąpiłam do konkursu pt. ” Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego”.

Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży historią regionu, popularyzacja zasobów Archiwum państwowego w Kaliszu oraz samodzielne odkrywanie nowych źródeł.

Do wyboru było dużo kategorii. My z kolegą mieliśmy za zadnienie zrobić prezentację multimedialną o najbardziej znanych kaliskich przedsiębiorcach z XIX w. i 20- lecie międzywojennego, obraz pod kaliskiego dworku oraz przeprowadzić wywiad z archiwistą.

Tematy zawarte w naszej prezentacji :

Zdjęcia zawarte w prezentacji, które pochodzą ze zbioru autorów pracy :

16.05.2011

Jan Pweł II

Patronem naszej szkoły jest Jan Paweł drugi.  W związku z tym wykonywaliśmy prezentację o światowych dniach młodzieży. Na religii omawialiśmy takie tematy jak: „Wy jesteście moją nadzieją”- sława papieża polaka oraz  Musicie od siebie wymagać – Jan Paweł II. Ostatnio obchodziliśmy również dzień patrona gdzie też poruszano zagadnienia o już błogosławionym Janie Pawle II.

Często słyszałyśmy przytaczane słowa papieża. Najbardziej uderzyła do nas teść : ” Wymagajcie od siebie nawet jakby inni od was nie wymagali”. Większość ludzi wymaga od otoczenia, ale czy sobie stawia jakieś zadnia ? Uważamy, że każdy ma swój czas i swoje możliwości, z których może skorzystać, aby się rozwijać i stać dobrym człowiekiem. Stawianiem sobie wymagań możemy pomnażać swoje talenty i zdolności.

Czytaj dalej

Poniższe teksty w sporej części zostały napisane na podstawie informacji zawartych na stronie http://sdm.org.pl/. Zaczerpnęłyśmy z niej również parę cytatów lub fragmentów recenzji.

Dzień IX
Dziewiąty dzień Światowych Dni Młodzieży odbył się dwudziestego 8 marca 1994 roku. Jego hasło brzmiało: „Jak Ojciec mnie posłał, tak Ja was posyłam” z Ewangelii według św. Jana. W orędziu rozpoczynającym to spotkanie papież przedstawił młodym jak poprawnie odprawiać rekolekcje wielkopostne, oraz zaprosił ich na wspólną duchową pielgrzymkę. Jedność była bardzo ważna dla Jana Pawła. Wspominał również poprzednie spotkania z młodzieżą i podsumowywał je.

Niezwykle zaskakującym było to, że w swoim rozważaniu papież począł mówić w sześciu językach, zwracając się indywidualnie do każdego z tych narodów. Najpierw opowiedział po angielsku o konieczności przygotowania do spotkania w Mantili oraz o tym, że zgromadzeni zostali wezwani do rozważenia hasła IX  (i X) spotkania. Po hiszpańsku zaprosił młodzież z krajów hiszpańskojęzycznych na X spotkanie na Filipinach. Po francusku wyjaśnił wiernym, że Światowe Dni Młodzieży mają przypominać chrześcijanom o konieczności podjęcia śmiałej akcji misyjnej. Po niemiecku zaprosił na spotkanie na Filipinach i opowiedział o Jego Matce Maryi. Po polsku wspominał wspaniałe spotkanie w Jasnej Górze w 1991 roku. Po włosku powierzył Maryi małżeństwa borykające się z wieloma problemami, takimi jak brak mieszkań, czy pieniędzy.
Po modlitwie Anioł Pański, Jan Paweł II i wierni zaczęli się modlić o pokój w Burundi.

Dzień VIII
Światowe Dni Młodzieży to bardzo ważne wydarzenia dla ludzi. Papież w swoim orędziu poprzedzającym wyjazd do Stanów Zjednoczonych powiedział, że spotkania te nie są cykliczne, lecz wynikają z potrzeby serca. Myślę, że tym zdanie trafił w sedno. „Są początkiem i propozycją jedności, która jest transcendentna wobec porządku politycznego, ale go inspiruje”. Światowe Dni Młodzieży są też głoszeniem Chrystusa, mówiącego do wszystkich ludzi: „Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości”.

Spotkanie ósme było w zasadzie podzielone na dwie części. Pierwszą częścią było spotkanie z młodzieżą w Polsce na placu św. Pawła. Młodzi z papieżem modlili się i rozważali, ponieważ w sierpniu planowany był wyjazd Jana Pawła do Stanów Zjednoczonych – do Denver. To tam w 1992r. papież przekazał krzyż Roku Młodzieży.
Na placu św. Pawła młodzi wraz z biskupem Rzymu zebrali się czwartego kwietnia 1993 roku. Spotkanie oczywiście rozpoczęło się rozważaniem przy modlitwie Anioł Pański. Wszyscy byli przepełnieni radością, a zarazem cierpieniem (ponieważ jak wiadomo Niedziela Palmowa jest też nazywana Niedzielą Męki Pańskiej – wtedy Jezus szedł do Jerozolimy). Głównym tematem rozważań był przede wszystkim wyjazd do Denver. Papież, wraz z innymi zapraszał młodych na spotkanie w Stanach Zjednoczonych jak i wyrażał podziękowania biskupom wszystkich diecezji w USA za trudy w przygotowywaniu miasta na to wielkie wydarzenie. Wielkie, przede wszystkim dlatego, że miało tam być obchodzone Pięćsetlecie Ewangelizacji Ameryki (a zarazem jej odkrycia, o czym pisałyśmy w tekście o Dniu VII).

Rozważanie papież zakończył przemówieniem w czterech językach: francuskim, polskim, niemieckim i włoskim.
Następnie odbyła się Msza święta. Wybranym fragmentem Pisma Świętego był: „Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach!” z Ewangelii wg. św. Mateusza. To wołanie rozlegało się podczas wędrówki Chrystusa do Jerozolimy od strony Ogrodu Oliwnego. Po czytaniu nastąpiła homilia, w której Papież objaśniał pierwszą część fragmentu: „Błogosławiony, Ten, który przychodzi”. Było to pozdrowienie dla młodzieży, która przybyła na plac św. Pawła w ósmy Światowy Dzień Młodzieży. To spotkanie miało szczególnie uroczysty charakter z powodu obecności metropolity Czarnogóry i Wybrzeża, Jego Ekscelencji Amfilocha, biskupa z Backa i Jego Ekscelencji Ireneusza.
Po Mszy św. zakończyły się obchody Światowego Dnia Młodzieży w 1993r. w Polsce.

Jedenastego sierpnia tego samego roku Papież poleciał do Denver w Stanach Zjednoczonych. Wtedy rozpoczęła się druga część ósmego spotkania.
Na lotnisku zjawił się na następny dzień i już tam wygłosił swoje pierwsze przemówienie. Wyrażał w nim swoje serdeczne podziękowania dla prezydenta i ludzi, którzy przygotowali Denver na to wydarzenie. Modlił się też o pomoc dla ofiar i ludzi poszkodowanych w wyniku powodzi na Środkowym Zachodzie USA.
Tego samego dnia Papież pojawił się w Mile High Stadium, gdzie witał młodzież, biskupów, kapłanów, przewodników duchownych, rodziny, katolików i członków innych chrześcijańskich ludności. Przemawiał do przedstawicieli ludności indiańskiej, którzy również zjawili się na spotkaniu. Powitał Polaków na kolejnym etapie pielgrzymki młodych. W tym czasie padło jedno z, według mnie i Weroniki, piękniejszych zdań w czasie całego spotkania ósmego:
„Nowoczesne miasto Denver osadzone jest w pięknej naturalnej scenerii Gór Skalistych, jakby po to, aby ukazać więź między tym dziełem ludzkich rąk, a dziełem Stwórcy.”
Następne spotkanie (czternastego sierpnia) rozpoczęto mszą świętą dla uczestników Międzynarodowego Forum Młodzieży w Denver. Po mszy, wieczorem, młodzież wraz z Papieżem pojawili się w Cherry Creek State Park, gdzie rozważano podczas czuwania modlitewnego. Głównym tematem było życie – rozmawiano o tym cały wieczór. Spotkanie przeplatało się piosenkami religijnymi i przemówieniami młodych z pięciu kontynentów; Amerykanki z Kansas, dwóch Hindusów, dwóch Brazylijczyków, niepełnosprawnego z Nowego Jorku, chłopca z Ruandy i dwóch Chorwatów z Bośni (którzy prosili o pokój w ich kraju). Po spotkaniu, wszyscy zaczęli podziwiać krajobrazy Kolorado i otaczających ich Gór Skalistych.
Piętnastego sierpnia odbyła się msza święta na Cherry Creek State Park kończąca ósme Światowe Dni Młodzieży.

Dzień VII
Siódmy Światowy Dzień Młodzieży odbył się  12 kwietnia 1992r., czyli w czwartek tuż przed Niedzielą Palmową. Jako hasło tego spotkania, Jan Paweł II wybrał: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” z Ewangelii wg. św Marka. Było ono związane z wcześniejszym rozważaniem w Częstochowie. Ojciec Święty napisał wtedy, że młodzi uczestniczący w owych spotkaniach chcą odświeżyć swoją wiarę w Chrystusa i miłość do niego. Ludzi przyszło na prawdę wiele, bo aż dziewięć tysięcy młodych, którzy reprezentowali aż 130 parafii i 42 ruchy kościelne w Rzymie. Papieżowi szczególnie zależało (i zachęcał do tego), aby wszyscy się ze sobą zjednoczyli. Aby wszystkie te wspólnoty biorące udział w Światowych Dniach Młodzieży pomagały kroczyć przez tę drogę młodym ludziom.

Dzień VII rozpoczęto czuwaniem. Wszyscy zebrali się w Auli Pawła VI i rozpoczęto obchody. Bardzo ważnym momentem tego dnia było wprowadzenie Krzyża do Auli na barkach chłopców i dziewcząt. Zgromadzeni mogli wtedy posłuchać przemówień na temat wiary wygłaszanych przez: studentkę prawa, robotnicę, seminarzystę, dziennikarkę i pielęgniarkę pracującą na misjach. Oczywiście przemawiał też sam papież. W swojej mowie do diecezji rzymskiej powiedział:
„Obchody VII Światowego Dnia Młodzieży rozpoczęliście – podobnie jak wszystkich poprzednich Dni – od czuwania: tak było ostatnio w Częstochowie, a poprzednio w Santiago de Com­postela, zaś wcześniej jeszcze w Buenos Aires i w tylu innych miejscach – diecezjach, parafiach i wspólnotach, wszędzie tam, gdzie organizuje się to czuwanie.
Słusznie wprowadziliście to czuwanie przed obchodami najbliższej Niedzieli Palmowej w Rzymie, ponieważ kiedy Chrystus czuwał w Getsemani, był z nim Kościół.”

Następna strona »

css.php