Nowy blog na platformie Blogi Programów Centrum Edukacji Obywatelskiej

Prezentacja naszych projektów

25 maja br w naszej szkole odbyła się prezentacja naszych projektów (opisanych w poprzednim wpisie). Jak już wspomnieliśmy, gośćmi byli dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice, oraz proboszcze naszej katedry. Na prezentację składały się aż 104 slajdy, zawierające dwa projekty: pierwszym były pielgrzymki Jana Pawła II, drugim natomiast Światowe Dni Młodzieży. Prace wykonywały dwie grupy (nasza klasa podzielona jest bowiem na lekcji informatyki). Naszej grupie przypadły akurat ŚDM.

Przed 18:00 wszyscy zaproszeni zebrali się na korytarzu szkolnym. Punktualnie zaczęliśmy prezentację naszych projektów w klasie B9. Na „scenie” pojawiali się kolejno uczniowie każdej z grup.

Na koniec projekt zakończył występ, w którym też brałem udział (Szymon). Wraz z dwoma koleżankami z naszej klasy zdecydowaliśmy się zaprezentować krótki układ taneczny. Mamy nadzieję że uśmiechy gości i gromkie oklaski wskazywały na to, że całość choć troszkę im się spodobało.

Światowe Dni Młodzieży

W czwartek (12.05.11) zakończyliśmy pracę nad naszym projektem o Światowych Dniach Młodzieży. Prezentacja opierała się na trzech dniach: XIII, XIV oraz XV. Po krótce opisaliśmy każdy z nich. Prace wszystkich uczniów naszej klasy zostaną zebrane w jedną całość i zaprezentowane przed rodzicami, dyrekcją oraz proboszczem naszej parafii. Mamy nadzieję, że wszystko wypadnie jak najlepiej.

Projekt geograficzny

Niedługo po feriach zimowych zakończyliśmy prace nad naszym projektem z geografii. Naszym zadaniem było opracowanie tematu, dotyczącego Skandynawii. Prezentację podzieliliśmy na trzy części, kolejno opisując każde z państw obejmujących obszar Skandynawii. Najpierw opisaliśmy Danię, następnie Norwegię oraz Szwecję. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników, jakie udało nam się uzyskać. Wydaje nam się, że cała klasa wraz z panią nauczycielką pozytywnie przyjęła naszą pracę, chyba im się podobało. :)

Debata szkolna

W piątek 14 stycznia br. w naszej szkole odbyła się debata. Miała ona na celu zebranie pomysłów wszystkich klas, biorących udział w projekcie, dotyczącego kodeksu 2.0.

Na początku uczniowie podzieleni zostali na kilkuosobowe grupy mieszane z różnych klas. Grupy wydzielone zostały na podstawie tematów, które opisywane były we wcześniejszych wpisach. Wybrani zostali również liderzy.

Następnie każda z grup otrzymała poszczególne zadania. Uczniowie naradzali się między sobą, a później liderzy czytali na głos obmyślane przez członków grupy pomysły.

Na końcu wszystkie propozycje zostały zebrane w jedną całość i zapisane razem na komputerze. Po około 2 godzinach debaty wszyscy uczniowie rozeszli się do swoich klas na dalszą część lekcji.

Trzy plusy korzystania z internetu

1. Bardzo szybkie wyszukiwanie informacji.

2. Możliwość odnalezienia informacji na niemal każdy szukany temat.

3. Bezpłatne korzystanie (w większości stron).

Trzy minusy korzystania z internetu

1. Prawdopodobieństwo ściągnięcia wirusa na komputer.

2. Duże ryzyko uzależnienia od dostępu do internetu.

3. Ryzyko poznania kogoś obcego, który może nam wyrządzić krzywdę.

V. Komputery pod ręką.

1. Korzystajmy z internetu w klasach w razie potrzeby.

2. Z komputerów szkolnych w celach prywatnych lub rozrywki, korzystajmy tylko po lekcjach.

3. Na korytarzach powinny znajdować się kioski internetowe, z których uczniowie mogliby korzystać w każdej chwili pod   nadzorem nauczyciela.

Komputery pod ręką

1. Jak zapewnić dostępność komputerów i sieci w szkole, zamiast zamykać je w pracowni komputerowej?

Naszym zdaniem komputery nie powinny znajdować się tylko i wyłącznie w pracowniach komputerowych, zamykanych na przerwach i dostępnych tylko w czasie trwania lekcji informatyki.  Każdy, w razie nagłej potrzeby skorzystania z komputerów, powinien mieć tą szansę; oczywiście w razie możliwości. Uczeń, chcąc lepiej przygotować się do kolejnej lekcji, mógłby poszukać niezbędnych informacji w sieci. Komputery powinny być dostępne w odpowiednich pomieszczeniach, rozmieszczonych po całej szkole. Za skorzystanie z urządzenia uczeń płaciłby symboliczną kwotę.

2. Jak sprawiedliwie i sensownie dzielić dostęp do TIK między różne przedmioty, różnych uczniów?

Dobrym rozwiązaniem tego problemu byłoby wydzielenie osobnych pomieszczeń i udostępnienie ich trzem odrębnym rocznikom. Klasy I, II oraz  III korzystałyby z przeznaczonych tylko i wyłącznie dla nich gabinetów. Drugim pomysłem jest zainwestowanie w komputery, które znajdowałyby się na zapleczu każdej klasopracowni. Byłyby one dostępne także dla uczniów, a nie tylko dla nauczycieli.

3. Czym się kierować, żeby optymalnie wykorzystać komputery i dostęp do sieci?

Komputery w szkole – świetna rzecz! Jednakże stracą one swój urok, gdy zaczniemy z nich błędnie korzystać.  Powinniśmy kierować się wobec pewnego regulaminu, ustalonych reguł. W pracowni powinien panować spokój. Na komputerach nie wolno wchodzić na żadne inne portale i strony, zawierające materiał nie przeznaczony dla uczniów. Wchodząc na Internet powinniśmy stosować się do zasad nauczyciela, wchodzić tylko na wyznaczone przez niego strony.

4. Rozrywka na szkolnych komputerach – kiedy i w jakim zakresie?

Oprócz nauki przyda się też czasem trochę rozrywki; oczywiście bez przesady. Przydatne są lekcje uczące poprzez zabawę lub większe przyjemności. Dobrym pomysłem są na przykład filmy edukacyjne. Tego typu lekcje mogłyby być realizowane przed świętami, bądź innymi specjalnymi okazjami. Uważamy, iż jest to świetny sposób na ciekawą oraz bardzo pouczającą lekcję.

Powitanie

Siemka, witają Was Szymon Serocki (Serek) i Konrad Sobański (Soban). Jesteśmy uczniami klasy II. Uczęszczamy do Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II w Kaliszu. Uwielbiamy grać w piłkę i lubimy się wydurniać. Nie przywykliśmy do częstego rozmawiania o szkole, lecz jeżeli już o tym mowa, to chyba najbardziej lubimy język angielski. Jednak w-f to jest to. Pozdrawiamy! ; )