Już skończyliśmy

3 czerwca 2011

Nasz projekt dobiegł już końca. Zakończyliśmy go prezentacją, 25 maja 2011r. przed Rodzicami, przedstawicielami Kurii w Kaliszu – ks. Prałat Jerzy Adamczak (Dyrektor Wydziału Katechetycznego) oraz ks. Kanonik Jacek Bąk (Kanclerz), dyrekcją szkoły, nauczycielami biorący udział w programie Szkoła z klasą 2.0, wychowawcą klasy, księdzem z naszej parafii.

Co i jak zrobiliśmy:

1. Każdy zespół opracował odpowiedzi na pytania ze swego obszaru tematycznego.
2. Na podstawie opracowania zespoły ułożyły propozycje punktów do Kodeksu 2.0 w swym zakresie tematycznym.
3. Uczestniczyliśmy aktywnie w debacie szkolnej.
4. Wszyscy uczestnicy założyli konta na EduTubie.
5. Zespoły założyły i prowadziły blogi w serwisie CEO.

Jakie efekty (produkty) powstały w wyniku podjętych działań?

1. Blogi w serwisie CEO.
2. Wstępne propozycje do kodeksu 2.0.
3. Prezentacja multimedialna o wybranej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. Prezentacja będąca podsumowaniem prac projektowych. Prezentowaliśmy ją 25 maja.

Co stanowiło dla nas trudność i jak ją pokonaliśmy?

1. Był tylko jeden problem, zespół pierwszy miał problem z założeniem bloga ale szybka interwencja nauczyciela pomogła.

Nauczyliśmy się bardzo dużo :

1. Doskonaliliśmy umiejętności w tworzeniu prezentacji multimedialnych.
2. Nauczyliśmy się zakładać i prowadzić bloga.
3. Dowiedzieliśmy się jak bezpiecznie korzystać z Internetu i jak chronić nasze komputery w sieci.
4. nauczyliśmy się pracy w grupie, dyskusji podczas debaty
5. Poznaliśmy bogate zasoby Internetu zawierające informacje o naszym patronie, o zastosowaniach Internetu w edukacji i wielu innych ciekawych zagadnieniach związanych z naszą pracą.
6. Nauczyliśmy się wybierać informacje ważne i równocześnie z wiarygodnych źródeł.
7. nauczyliśmy się podawać źródła naszych informacji, czyli szanować prawo autorskie w Internecie.
8. Zrozumieliśmy czym jest piractwo komputerowe.
9. Poznaliśmy podstawowe

Nasza prezentacja o Janie Pawle II(jego drugiej pielgrzymce do Polski) dobiega końca.

Celem pielgrzymki naszego papieża był :Udział w obchodach 600-lecia obecności Maryi w jasnogórskim obrazie;
beatyfikacja m. Urszuli Ledóchowskiej, brata Alberta – Adama Chmielowskiego i o. Rafała – Józefa Kalinowskiego.

A hasłem przewodnim: „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja”

papież na polskiej ziemi spędził cały tydzień :16 czerwca – 23 czerwca 1983

Jan Paweł II odwiedził między innymi: Warszawę, Niepokalanów, Częstochowę, Poznań, Katowice, Wrocław, Górę Świętej Anny, Kraków, Zakopane.

Oto jeden slajd naszej prezentacji

Polacy wyczekiwali papieża, czekali na jakiś znak potwierdzający, że jest z nimi. Podczas powitania na lotnisku, Ojciec Święty potwierdził, że wciąż myśli o swoich rodakach. Powiedział: „Proszę, aby szczególnie blisko mnie raczyli być ci, którzy cierpią. Proszę o to w imię słów Chrystusa: byłem chory, a odwiedziliście Mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Ja sam nie mogę odwiedzić wszystkich chorych, uwięzionych, cierpiących, ale proszę ich, aby duchem byli blisko mnie”.

Wyżej wspomniana już prezentacja multimedialna dotyczyć będzie drugiej pielgrzymki naszego papieża polaka Jana Pawła II do Polski. Zbieranie informacji dotyczących przebiegu pielgrzymki przebiega wyśmienicie, gorzej jest z ilustracjami z danego miasta jakie odwiedzał ojciec święty. Korzystamy z wikipedii oraz stron poświęconym papieżowi.

Podczas tegorocznych ferii zimowych w któryś poniedziałek razem z kolegą Konradem robiliśmy projekt na geografie dotyczący Historii Urbanizacji w Europie, w programie PowerPoint. Pracowało nam się wspaniale, a fenomenalne porady kodeksu szkolnego 2.0 ułatwiły nam pracę. Każdą stronę sprawdzaliśmy nawet 3 razy(czy nie jest przypadkiem niewiarygodna). Naszą prezentację będziemy najprawdopodobniej prezentować przed całą klasą na lekcji geografii jako pomoc naukowa.

Debata szkolna

15 stycznia 2011

Wczoraj w szkole odbyła się debata poświęcona Kodeksowi 2.0.  Uczestników było około 80.  W każdym obszarze po około 10 osób. W moim drugim obszarze pracowało równo 9 osób. Debata trwała prawie 2h. Udało nam się ustalić wersję roboczą kodeksu 2.0 oraz wymienić plusy i minusy TIK.

Wszystkie obszary(grupy) do plusów TIK zaliczały: tablice interaktywną, Internet w szkole oraz dostęp do wszelakich urządzeń multimedialnych(TV, DVD) w każdej z klas. Jako wady TIK często wymieniane były nie dość stabilne i wolno działające dzienniki elektroniczne.

Wersja robocza

2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie

 1. Prosimy nauczycieli o polecanie stron wiarygodnych i przez nich używanych takich, które ułatwiają nam wyszukiwanie informacji.
 2. Reagujemy na oszustwa, nieprawidłowości lub błędy na stronie oraz przejawy rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i nietolerancji lub patologi społecznej.
 3. Przed skorzystaniem ze strony, sprawdzamy jej wiarygodność, wchodząc na stronę http://www.mywot.com/pl lub pytając o opinie znajomych.
 4. Nie boimy się krytykować, opiniować i komentować stron internetowych.
 5. Korzystamy z wyszukiwarki Google, wpisując proste komunikaty, ujmując informacje w cudzysłowie.
 6. Nie kopiujemy, nie rozpowszechniamy testów bez zgody autorów lub administratorów stron.

Minusy:

-mogą znajdować się fałszywe informacje

-możemy zostać oszukani za pomocą Internetu np. kupując coś na www.allegro.pl

-możemy łatwo się uzależnić

Plusy:

+można w bardzo prosty sposób komunikować się np. za pomocą SKYPE

+możemy się rozerwać grając w gry online z kolegą z klasy

+można w prosty sposób dowiedzieć się co się dzieje na świecie np. przeglądając Internetową wersję Gazety Wyborczej

Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie!!!!!

 1. Trzeba mieć na uwadze, że w Internecie roi się od informacji błędnych lub nieprawdziwych zamieszczonych przez osoby niekompetentne do tego. Niektóre z informacji mogą być ukrytą reklamom produktów bądź usług za, które trzeba słono zapłacić.
 2. Nauczyciele i uczniowie mogą korzystać z TIK w następujący sposób: gdy wpiszą dane hasło w wyszukiwarkę internetową, to nie mogą bezmyślnie i bezkrytycznie kopiować danych treści, a następnie czytać na lekcji. Muszą wybrać najważniejsze informacje, ewentualnie podzielić się własnymi przemyśleniami.
 3. Aby sprawdzić czy dana strona internetowa jest wiarygodna możemy wejść na stronę: www.mywot.com/pl. Na tej stronie możemy sprawdzić reputację interesującej nas witryny, możemy również sami ustalić wiarygodność strony, sprawdzając kto jest jej właścicielem i jakie deklaruje cele jej prowadzenia oraz finansowania. Należy przeczytać politykę prywatności, ocenić jakość i ilość reklam.
 4. Aby mądrze i skutecznie szukać potrzebnych informacji i materiałów to trzeba korzystać ze stron cieszących się dużym zaufaniem. Należy zwracać uwagę na wprowadzane przez nas znaki, frazy oraz kolejność ich wpisywania. Uczniowie najczęściej kopiują prace na język polski ze strony www.bryk.pl, gdzie niektóre prace zamieszczone tam są nieprawdziwe i niekompetentne ponieważ są redagowane przez uczniów.
 5. Jeśli na stronie internetowej są nieprawidłowości bądź błędy, należy skontaktować się z jej administratorem. Nie polecajmy takich stron swoim znajomym.
 6. Gdy w Internecie znajdujemy strony,gdzie są zawarte przejawy rasizmu, antysemityzmu, ksenofobi, nietolerancji należy niezwłocznie poinformować policję. Nie wolno polecać nikomu takiej strony, ani rozpowszechniać zawartych tam informacji.

3 kropki do tematu 2

4 grudnia 2010
 • Uczniowie nie kopiują np. na język polski wypracowań z portalów typu www.sciaga.pl i podają się za autorów tych prac – nieraz nawet nie wiedząc co zawiera dana praca.
 • Uczniowie, gdy są niepewni co do wiarygodności danej strony to sprawdzają ją na www.mywot.com lub pytają o opinie swoich znajomych.
 • Uczniowie reagują na oszustwa, nieprawidłowości i błędy na stronach i niezwłocznie powiadamiają o tym odpowiednie organy ścigania.

css.php