G92FT3

KORZYSTAJ BEZPIECZNIE Z BLOGA …!

Jan Paweł II

Dnia 25 maja 2011 roku w naszej szkole odbyła się prezentacja

dla rodziców i Pani dyrektor.

Co nam się udało :

☻      Każdy zespół opracował odpowiedzi na pytania ze swego obszaru tematycznego.

☻      Na podstawie opracowania zespoły ułożyły propozycje punktów do Kodeksu 2.0 w swym zakresie tematycznym.

☻      Uczestniczyliśmy aktywnie w debacie szkolnej.

☻      Wszyscy uczestnicy założyli konta na EduTubie.

☻      Zespoły założyły i prowadziły blogi w serwisie CEO.

☻      Zespoły zebrały informacje na temat wyznaczonej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i wykonały prezentacje multimedialne.

Z czego korzystaliśmy:

☻      Uczniowie przede wszystkim korzystali z zasobów Internetu.

☻      Zespół 7 wykorzystał książkę o życiu i działalności Jana Pawła II.

☻      Zespół 3 korzystał z materiałów gazety komputerowej PC WORD


Jan PawełII

Jan Paweł II

Jan Paweł II

Jan Paweł II

 • Doskonaliłyśmy umiejętności w tworzeniu prezentacji multimedialnych.
 • Nauczyłyśmy się zakładać i prowadzić bloga.
 • Dowiedziałyśmy się jak bezpiecznie korzystać z Internetu i jak chronić nasze komputery w sieci.
 • Nauczyłyśmy się pracy w grupie.
 • Nauczyłyśmy się dyskusji podczas debaty.
 • Zapoznałyśmy się z problemami dorosłych związanymi ze stosowaniem nowych technologii.
 • Dowiedziałyśmy się jak ważne są reguły korzystania z komputerów, Internetu, komórek w szkole.
 • Poznałyśmy bogate zasoby Internetu zawierające informacje o naszym patronie, o zastosowaniach Internetu w edukacji i wielu innych ciekawych zagadnieniach związanych z naszą pracą.
 • Nauczyłyśmy się wybierać informacje ważne i równocześnie z wiarygodnych źródeł.
 • Nauczyłyśmy się podawać źródła naszych informacji, czyli szanować prawo autorskie w Internecie.
 • Zrozumiałyśmy czym jest piractwo komputerowe.
 • Poznałyśmy podstawowe reguły komunikowania się ze sobą w sieci.

WSZYSTKIM SIĘ PODOBAŁO!

PLUSY i MINUSY

 • dostęp do szerokiej bazy danych i informacji
 • szybszy kontakt z innymi ludźmi
 • możliwość zdobywania informacji w różnych dziedzinach
 • rozwój intelektualny człowieka
 • wszelkiego rodzaju rozrywka
 • możliwoś zakupów bez wychodzenia z domu
 • możliwość płacenia wszelkich rachunków z domu
 • nieuczciwe pośrednictwo w zawieraniu transakcji
 • rozwój hazardu
 • zwiększona liczba oszustów i wykorzystywaczy działających poprzez internet
 • zwiększona liczba osób, które łatwo można oszukać albo wykorzystać
 • narażenie na nieprawdziwe informacje
 • marginalne traktowanie książek , encyklopedi , czasopism
 • rozwój różnego rodzaju chorób np. wady wzrokulub choroby układu nerwowego
 • uzależnienie
1.   Podpisujemy sie pod swoimi pracami.
2.   Pliki pobieramy tylko z zaufanych witryn.
3.   Nie podpisujemy sie pod cudzymi pracami i  ich    nie   publikujemy bez zgody autora
4.   Możemy przypisać sobie, modyfikować i rozpowszechniać pliki objete wolną licencją (calkowicie legalne).

KIEDY WARTO KORZYSTAĆ Z WOLNYCH LICENCJI I NA CZYM POLEGAJĄ?

Udostępnienie twórczości na Wolnych Licencjach oznacza, że każdy ma prawo ją wykorzystywać, poprawiać, dostosowywać, powielać, rozprowadzać za darmo lub za opłatą, oraz upowszechniać swoje udoskonalenia aby mogła z nich korzystać cała społeczność.Za Wolną Licencję uznajemy licencję udzielaną nieograniczonemu kręgowi podmiotów, na mocy której licencjobiorca uzyskuje co najmniej następujące uprawnienia:

-prawo do korzystania z utworu oraz ze związanych z utworem praw pokrewnych w jakimkolwiek celu;

 • prawo do zwielokrotniania i rozpowszechniania utworu nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem, jako część większej całości lub samodzielnie, w całości lub w dowolnie wybranej części;
 • prawo do sporządzania, rozporządzania i korzystania z opracowań utworu, przy czym licencjobiorca może być zobowiązany do udzielania licencji do opracowań na warunkach wskazanych przez licencjodawcę, o ile zdecyduje się je rozpowszechniać (klauzule „copyleft”, „share-alike”, „na tych samych warunkach”).

Wolnymi Licencjami są w szczególności następujące licencje modelowe:

 • Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0, dostępna pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ lub inna wersja językowa tej licencji opublikowana przez organizację Creative Commons, znana również jako CC-BY;
 • Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0, dostępna pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ lub inna wersja językowa tej licencji opublikowana przez organizację Creative Commons, znana również jako CC-BY-SA;
 • GNU Free Documentation License v. 1.2, dostępna pod adresem http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html opublikowana przez organizację Free Software Foundation, znana również jako GNU FDL lub FDL.

JAK ZADBAĆ O WŁASNE PRAWA? JAK PODPISYWAĆ SWOJE TEKSTY, ZDJĘCIA ITP.?

 Za dodane do jakiegoś serwisu treści (teksty lub fotografie) odpowiedzialność ponosi ten, kto je dodał. Istotne jest to, iż w przypadku dodawania cudzych tekstów nie można wykluczyć, że nie zostaną one odnalezione przez ich autora, który może zechcieć dowieść swoich praw. Dlatego należy dbać o to, aby dany tekst (jakikolwiek materiał) był naszego autorstwa. Teksty możemy podpisać swoim imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem.Nasze materiały także chronione są prawem autorskim, które wszyscy powinniśmy uszanować. Jeśli zdarzy się tak, iż ktoś skorzysta z owocu naszych przemyśleń, pracy, będzie można dochodzić swoich praw.W Internecie nikt nie pozostaje anonimowy. Korzystając z Internetu przy każdej odsłonie witryny pozostawia się po sobie ślad w postaci adresu IP oraz adresu hosta dostawcy łącza internetowego wraz z czasem dostępu do Sieci. Nawet zmienny adres IP na podstawie tych danych pozwoli uzyskać od operatora łącza internetowego dane o osobie – autorze.

JAK „CZYTAĆ” I RESPEKTOWAĆ INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH?

 Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., każdy utwór (zgodnie z definicją utworu podaną w ustawie) podlega ochronie prawa autorskiego. Oznacza to, że nie można go kopiować bez zgody autora. Informacje typu „copyright” lub „wszelkie prawa zastrzeżone” mogą, ale nie muszą być umieszczone przy utworze, gdyż nie jest to w polskim prawie wymagane. W myśl ustawy utwór bez powyższych dopisków jest tak samo chroniony i zabrania się jego kopiowania jeśli nie uzyskało się zgody autora.

JAK PODAWAĆ AUTORÓW I ŹRÓDŁA?

Prawo cytatu wynika z zapisów art. 29. ust. 1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.), który brzmi następująco:

Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.

Z powyższego zapisu wynika, że zacytować wolno urywek rozpowszechnionego utworu, albo drobne utwory w całości. Urywkiem utworu będzie kilkanaście sekund piosenki, dwa akapity tekstu (o ile cały tekst jest znacznie dłuższy), albo obrazek zeskanowany z książki.

Trzeba jeszcze oznaczyć, kto jest autorem zacytowanej wypowiedzi lub obrazka, a także skąd on pochodzi. Trzeba więc wskazać jego źródło. Niekoniecznie należy w tym miejscu podawać odnośnik do oryginalnego tekstu. Wystarczy, że jasno i czytelnie poda się źródło,

np. adres URL artykułu, albo tytuł książki, miejsce i datę jej wydania,

GDZIE I JAK SZUKAĆ LEGALNYCH MATERIAŁÓW, Z KTÓRYCH MOŻESZ SKORZYSTAĆ?

 Kiedy bez obaw możemy kopiować treści zawarte w Internecie?

Po pierwsze kiedy uzyskamy zgodę autora na kopiowanie jego utworów. Po drugie kiedy treści będą oparte na licencji GPL, czyli np. GPL GNU (w przypadku oprogramowania) lub licencji GPL FDL (Free Documentation License) przeznaczonej do stosowania w przypadku podręczników, instrukcji czy innej dokumentacji. Licencje typu GPL zapewniają każdemu wolność kopiowania i rozpowszechniania materiałów. Po trzecie, kiedy utwory czyli treści, obrazy muzyka itp. będą należeć do domeny publicznej (Public Domain) zgodnie z założeniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 36 i następne).

Licencja to umowa, w której autor utworu lub ktoś, kto ma do niego prawa autorskie (np. producent oprogramowania), określa warunki, na których pozwala odbiorcy utworu z niego korzystać.

 NIE KRADNIJ I NIE DAJ SIĘ OKRAŚĆ!

 JAK ZGODNIE Z PRAWEM KORZYSTAĆ Z DOSTĘPNYCH W SIECI MATERIAŁÓW – TEKSTÓW, ZDJĘĆ, FILMÓW?

 Materiały dostępne w sieci mogą być kopiowane wyłącznie na własny użytek. Na przykład kopiowanie utworów muzycznych jest dozwolone pod warunkiem, że jest to użytek prywatny nie wykraczający poza krąg osób pozostających w stosunku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego oraz, że jest kopiowany utwór jest już rozpowszechniony (art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Kopiowanych utworów nie można odpłatnie rozpowszechniać w sieci oraz nie można ich umieszczać i rozpowszechniać za darmo w sieciach typu p2p.