Geogebra

Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie
JoannaOsio
Szkoła myślenia 2.0

Ostatnie wpisy

Archiwa

1 września 2010 @ 18:14

Konstrukcja okrąg opisanego na trójkącie

Opis konstrukcji:

 1. 1. Rysujemy trójkąt.
 2. 2. Konstruujemy symetralne dwóch dowolnych boków (na rysunku AB i BC). Punkt ich przecięcia jest środkiem konstruowanego okręgu (punkt D).
 3. 3. Tworzymy odcinek między punktem D, a dowolnym wierzchołkiem trójkąta.
 4. 4. Kreślimy okrąg o środku D i promieniu|DB|

Kategoria: Szkoła myślenia 2.0 · Komentowanie nie jest możliwe

1 września 2010 @ 18:13

Konstrukcja okręgu o promieniu r stycznego do ramion kąta

Opis konstrukcji:

 1. 1. Kreślimy dwusieczną kąta α.
 2. 2. Kreślimy prostą prostopadłą do jednego z ramion kąta
  i odmierzamy odcinek o długości b – otrzymujemy odcinek FG.
 3. 3. Przez punkt G kreślimy prostą prostopadłą do prostej FG.
  Punkt przecięcia jej z dwusieczną kąta oznaczamy przez O.
 4. 4. Kreślimy okrąg o środku w punkcie O i promieniu b.

Kategoria: Szkoła myślenia 2.0 · Komentowanie nie jest możliwe

1 września 2010 @ 18:11

Wyznaczanie środka okręgu przechodzącego przez trzy dowolne punkty

Opis konstrukcji:

 1. 1. Zaznacz trzy dowolne punkty.
 2. 2. Przez te punkty poprowadź okrąg.
 3. 3. Poprowadź cięciwę AB i BC.
 4. 4. Wykreśl symetralne tych cięciw.
 5. 5. Miejsce przecięcia tych symetralnych to środek okręgu.

Kategoria: Szkoła myślenia 2.0 · Komentowanie nie jest możliwe

1 września 2010 @ 18:09

Konstrukcja okręgu wpisanego i opisanego na kwadracie

Opis konstrukcji:

 1. 1. Rysujemy kwadrat ABCD o boku długości a.
 2. 2. Kreślimy symetralne dwóch sąsiednich boków kwadratu.
 3. 3. Oznaczamy punkt przecięcia symetralnych .
 4. 4. Punkt przecięcia symetralnej i odcinka a oznaczamy M.
 5. 5. Rysujemy odcinek LM i oznaczamy r – promień okręgu wpisanego w kwadrat.
 6. 6. Kreślimy okrąg o środku w punkcie L i promieniu r.
 7. 7. Otrzymaliśmy okrąg o środku w punkcie L i promieniu r
  wpisany w kwadrat o boku długości a.
 8. 8. Kreślimy dwusieczne dwóch sąsiednich kątów kwadratu.
 9. 9. Dwusieczne przecinają się w punkcie L.
 10. 10. Rysujemy odcinek LB i oznaczamy R – promień okręgu opisanego na kwadracie.
 11. 11. Kreślimy okrąg o środku w punkcie L i promieniu R.
 12. 12. Otrzymaliśmy okrąg o środku w punkcie L i promieniu R
  opisany na kwadracie o boku długości a.

Kategoria: Szkoła myślenia 2.0 · Komentowanie nie jest możliwe

1 września 2010 @ 18:04

Konstrukcja trójkąta mając dane: podstawę, wysokość i kąt przy podstawie

Opis konstrukcji:

 1. 1. Rysujemy odcinek AB o długości b.
 2. 2. Rysujemy kąt α o wierzchołku w punkcie B’.
 3. 3. Przez punkty A i B prowadzimy prostą d.
 4. 4. Rysujemy prostą prostopadłą e do danej prostej d.
 5. 5. Z punktu D- przecięcia się prostych- rysujemy okrąg o promieniu długości h.
 6. 6. Zaznaczamy punkt przecięcia prostej e i okręgu- punkt F.
 7. 7. Przez punkt F kreślimy prostą równoległą h do d.
 8. 8.  Zaznaczamy punkt G- przecięcia się ramiona kąta α  z prostą h.
 9. 9. Łączymy punkty A i G oraz G i B- otrzymujemy trójkąt ABG.

Kategoria: Szkoła myślenia 2.0 · Komentowanie nie jest możliwe

1 września 2010 @ 18:02

Konstrukcja okręgu wpisanego w trójkąt

Opis konstrukcji:

 1. 1. Rysujemy trójkąt.
 2. 2. Konstruujemy dwusieczne dwóch dowolnych kątów (na rysunku BAC i ABC). Punkt ich przecięcia jest środkiem konstruowanego okręgu (punkt S).
 3. 3. Konstruujemy prostą prostopadłą do wybranego boku, przechodzącą przez punkt S. Punkt przecięcia tej prostej z bokiem oznaczamy E.
 4. 4. Kreślimy okrąg o środku S i promieniu |SE|.

Kategoria: Szkoła myślenia 2.0 · Komentowanie nie jest możliwe

1 września 2010 @ 18:00

Konstrukcja trójkąta, gdy dane są dwa odcinki i kąt zawarty pomiędzy nimi

Opis konstrukcji:

 1. 1. Kreślimy kąt o wierzchołku w punkcie B i mierze α.
 2. 2. Kreślimy okrąg o środku w punkcie B i promieniu długości a.
 3. 3. Oznaczamy punkt przecięcia okręgu z jednym z ramion kąta przez D.
 4. 4. Kreślimy okrąg o środku w punkcie A i promieniu długości d.
 5. 5. Oznaczamy punkt przecięcia okręgu z drugim ramieniem kąta przez F.
 6. 6. Rysujemy odcinek DF.
 7. 7. Trójkąt ABC jest trójkątem skonstruowanym z odcinków a i b oraz kąta α zawartego pomiędzy nimi.

Kategoria: Szkoła myślenia 2.0 · Komentowanie nie jest możliwe

1 września 2010 @ 17:57

Konstrukcja kwadratu o danej przekątnej

Opis konstrukcji:

 1. 1. Wyznaczamy 2 punkty A i B.
 2. 2. Przeprowadzamy przez nie prostą a2.
 3. 3. Kreślimy symetralną odcinka AB.
 4. 4. Zaznaczmy punktem C środek okręgu o promieniu CA.
 5. 5. Kreślimy okrąg.
 6. 6. Zaznaczamy 2 punkty przecięcia się symetralnej c a okręgu.
 7. 7. Łączymy punkty ABCD leżące na okręgu.

Kategoria: Szkoła myślenia 2.0 · Komentowanie nie jest możliwe

1 września 2010 @ 17:51

Złoty prostokąt

Złoty prostokąt jest to prostokąt, którego boki pozostają w złotym stosunku.
Charakteryzuje się tym, że po dorysowaniu doń kwadratu o boku równym dłuższemu bokowi prostokąta otrzymuje się nowy,większy złoty prostokąt.

Wynika to wprost z definicyjnej własności liczby φ – jeśli na początku:

, to po dobudowaniu kwadratu na dłuższym boku  otrzymuje się prostokąt o bokach a+b i a:

Opis konstrukcji:

 1. 1. Zbuduj kwadrat o dowolnie wybranym boku a.
 2. 2. Znajdź środek jednego z boków kwadratu (na rysunku jest to środek dolnego boku).
 3. 3. Weź odcinek łączący środek boku z końcem boku przeciwległego (na rysunku – odcinek c) i odłóż go ze środka boku na prostej, w której zawiera się ten bok (czynność na rysunku zaznaczona łukiem okręgu).
 4. 4. Część odłożonego odcinka, wystająca poza bok kwadratu, wyznacza szukaną długość b.

Kategoria: Szkoła myślenia 2.0 · Komentowanie nie jest możliwe

1 września 2010 @ 17:44

Trójkąt równoboczny

Opis konstrukcji:

 1. 1. Tworzymy odcinek AB.
 2. 2. Kreślimy okrąg o środku A i promieniu AB
 3. 3. Kreślimy następny okrąg o środku B i o tym samym promieniu.
 4. 4. Zaznaczamy punkt C w miejscu przecięcia się dwóch okręgów.
 5. 5. Łączymy punkty, i otrzymujemy trójkąt równoboczny.

Kategoria: Szkoła myślenia 2.0 · Komentowanie nie jest możliwe

· Wordpress

css.php