„Sportowy Okrągły Stół”

Relacja koordynatora projektu z debaty szkolnej

„Sportowy Okrągły Stół” SOS

w Gimnazjum Nr 15 im Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej.

 

W dniu 14 października 2013r. o godzinie 11.00 w naszej szkole odbyła się debata „WF z klasą”. Kilkanaście dni wcześniej na zebraniu powstał plan działań i przydział obowiązków. Nauczyciele koordynujący program dokładnie przeanalizowali poradnik znajdujący się na stronie internetowej Programu: http://www.ceo.org.pl/pl/wf/news/sportowy-okragly-stol a także przeanalizowali już przeprowadzone w innych szkołach debaty, które zostały opisane w blogach internetowych: blogiceo.nq.pl .

Na tydzień przed debatą na lekcjach wychowawczych uczniowie zostali zapoznani przez swoich wychowawców z założeniami Programu Wf z klasą i celami debaty. Uczniowie zostali uświadomieni o potrzebie szczerości i przemyślanych wypowiedziach zawierających realne pomysły. Podczas lekcji wychowawczych uczniowie zostali zapoznani z ideą debaty, a następnie wybrali swoich przedstawicieli (po trzy osoby na klasę) do rozmów przy Sportowym Okrągłym Stole.

Debata Sportowy Okrągły Stół odbyła się na auli szkolnej. W spotkaniu wzięło udział ok. 30 uczniów, oraz pani Katarzyna Jurczyk – dyrektor szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego: Bartłomiej Żuk – koordynator projektu, Jakub Chojnacki – pomocnik koordynatora, Dorota Rybińska i Piotr Nowak. Przebieg debaty protokołował pan Jakub Chojnacki.

Debatę „Sportowy Okrągły Stół” otworzyła pani dyrektor szkoły. Życzyła owocnej pracy, zaznaczyła, iż jest to pierwszy Okrągły Stół w historii naszej szkoły. Prosiła także uczniów o szczere wypowiedzi na temat aktualnej sytuacji wf-u w naszej szkole. Następnie koordynator programu przedstawił główne założenia i cele programu oraz porządek debaty. Przypomniał główne założenie kampanii „WF z klasą” – „Stop zwolnieniom”.

Przed rozpoczęciem debaty pani dyrektor zaprezentowała uczniom w formie multimedialnej materiał przedstawiający ogólny spadek sprawności, przyczyny otyłości a także procenty uczniów niećwiczących na lekcjach wf wśród polskiej młodzieży na przełomie lat a także w porównaniu do innych krajów europejskich.

Po prezentacji koordynator rozpoczął główna debatę. Na początku wypowiadali się uczniowie klas 3, 2, 1 a na końcu w tej samej kolejności przedstawiciele klas sportowych.

Uczniowie przedstawiali przygotowane przez klasę uwagi dotyczące niechęci niektórych uczniów do uczestnictwa w zajęciach wf i jakie wg nich są niedostatki w tej dziedzinie.

Najczęściej powtarzającym powodem niechęci uczniów do zajęć był nieakceptowany przez część uczniów regulaminowy i ściśle określony dla całej szkoły strój sportowy (biała koszulka i ciemne spodenki). Kolejne częste argumenty to wstyd przed innymi (sprawność, wygląd zewnętrzny), za długie rozgrzewki, za mało zajęć na siłowni, niechęć do uczniów z innych klas (w przypadku łączenia na zajęciach różnych grup),nie lubią chodzić na stadion. Niektóre dziewczyny nie chcą ćwiczyć nawet na zajęciach fitness, bo jest za wcześnie, wstydzą się i są obserwowane przez innych uczniów z korytarza. Pojawił się też argument, że podczas zajęć wychowania fizycznego uczniowie, zamiast ćwiczyć, wykorzystują ten czas na uzupełnianie zaległości z innych przedmiotów. Uczniowie czasami chcieli by mieć lekcje zupełnie wolne, podczas których każdy mógłby robić to co chce. Wśród klas sportowych najczęstszym motywem była niechęć do zajęć na stadionie LA , czasem zbyt niska temperatura na zewnątrz. Dziewczęta z 3 klasy sportowej narzekały, że nie mają basenu, ani zajęć  fitnessu. Dziewczyny z klas 1 i 2 w większości wstydzą się pokazać w stroju kąpielowym. Ostatnią prośbą uczniów było takie ułożenie podziału godzin wszystkich klas, aby ostatnie lekcje w szkole nie kolidowały z zajęciami pozalekcyjnymi.

Po przedstawieniu wszystkich argumentów wywiązała się dyskusja uczniów z nauczycielami, jak znaleźć kompromis miedzy ich argumentami a wymogami programowymi, regulaminami i możliwościami szkoły. Propozycje zmian:

  • Strój sportowy: możliwość wyboru przez klasy jednolitego koloru stroju sportowego.

O kolorze strojów sportowych musi zostać poinformowana dyrekcja szkoły.

  • Siłownia: raz w miesiącu, w zależności od stanu liczebnego klasy, będą się odbywały zajęcia na siłowni.
  • Koło sportowe: rozkład godzin dla klas będzie ułożony w ten sposób, aby nie kolidował z innymi lekcjami.
  • Luźne lekcje: każda klasa może raz w miesiącu zaproponować swoja własną lekcję. Musi być ona jednak odpowiednio przygotowana i opisana.
  • Rozgrzewki: muszą być odpowiednie do założonego planu lekcji. Rozgrzewki mogą być także przeprowadzone przez uczniów, ale muszą być uprzednio przygotowane.

Ponieważ szkoła powinna wykorzystywać lokalne warunki, a w szkole prowadzone są klasy o profilu sportowym- lekkoatletyka, dlatego niezbędne minimum zaplanowanych zajęć musi odbywać się na stadionie lekkoatletycznym.

Na zakończenie debaty pani dyrektor zaproponowała jeszcze uczniom spotkania ze znanymi sportowcami, z trenerami, którzy mogliby opowiedzieć o prawdziwych treningach sportowych w wybranych dyscyplinach, lub nawet przeprowadzić przykładowy trening.

Pani dyrektor zaproponowała uczniom, że jeżeli będzie potrzeba, to można częściej przeprowadzać podobne spotkania, ale tylko po zajęciach.

Debata w naszej szkole odbyła się w bardzo przyjaznej i otwartej atmosferze. Uczniowie szczerze i bez skrępowania wyrażali swoje poglądy. Debata była bardzo ciekawym doświadczeniem zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Dalsza praca w programie będzie się wiązać z wdrażaniem zmian w prowadzeniu lekcji wychowania fizycznego.

Koordynator  projektu „WF z klasą”:

Bartłomiej Żuk

Jakub Chojnacki

 

css.php