15 stycznia 2011

Zadanie TIK – plan

W czwartek 13 stycznia poprosiłam uczniów klasy 2a, aby w grupach (tych, które powstały przy pracy nad Kodeksem 2.0) zastanowili się nad ciekawym zastosowaniem nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) na lekcji niemieckiego. Po pierwsze nie chciałam uczniom narzucać moich pomysłów; zależy mi bowiem na ich pozytywnym nastawieniu do zadania oraz dużej motywacji do pracy. Po drugie byłam po prostu ciekawa ich pomysłów. Wśród propozycji uczniów znalazły się min. :

 • prezentacje uczniów na podany przez nauczyciela temat, zbieranie informacji oraz konsultacje na forum dyskusyjnym lub na Szkolnej Platformie Edukacyjnej, prezentacja na tablicy interaktywnej lub przez rzutnik
 • słownictwo do podrozdziału lub całego rozdziały umieszczone na SPE (dotychczas przesyłane przeze mnie uczniom droga mailową)
 • gry, quizy (np. kalambury, „wisielec”, bingo, „statki”) stworzone przez uczniów w celu wprowadzenia nowego słownictwa, powtórzenia i utrwalenia już poznanego

Ucieszyła mnie duża chęć uczniów do przejęcia „sterów”i samodzielnej pracy. Chcąc zadowolić większość z nich, wybrałam formę quizu. Zadanie zrealizujemy w postaci mini-projektu.

 • grupy: powstały 4 grupy w obrębie dwóch grup językowych (po dwie grupy projektowe w każdej grupie językowej). Zauważyłam spięcia w niektórych dotychczasowych grupach, dlatego wyszłam z założenia, że zmiana będzie korzystna. W mini-projekcie dziewczynki będą rywalizować z chłopcami (pomysł uczniów).

Grupa I: Julia B., Hela, Asia, Krysia, Ania, Klaudia
Grupa II: Franek, Mateusz, Paweł, Arek, Jasiu
Grupa III: Justyna, Daria, Patrycja, Dorota, Weronika, Julka, Olga, Ewa
Grupa IV: Wojtek, Krzysztof, Michał, Patryk, Kuba

Rywalizacja:
grupa I vs. grupa II
grupa III vs. grupa IV

 • temat: „Quiz z wiedzy o Niemczech”
 • forma: prezentacja np. w PowerPoint, jeden slajd = jedno pytanie + możliwe odpowiedzi (multiple choice, prawda-fałsz, opcja: połącz), kolejny slajd to pytanie + prawidłowa odpowiedź (w kwestii formy pozostawiam uczniom spore pole do popisu)
 • treść: pytania dotyczące Niemiec/Niemców/języka niemieckiego, po polsku, przy czym zwróciłam uczniom uwagę, żeby korzystali tylko z zaufanych źródeł i koniecznie konsultowali treść pytań i odpowiedzi ze mną (drogą mailową, na forum dyskusyjnym, na SPE, przez GG), minimum 10 pytań (jednakowa ilość pytań dla wszystkich grup)
 • forma prezentacji – pokaz prezentacji np. w PowerPoint w sali z tablicą multimedialną lub rzutnikiem, na lekcji języka niemieckiego
 • zadania uczniów:

- wybór lidera grupy
- podział obowiązków
- ustalenie źródeł
- ułożenie pytań i odpowiedzi
- stworzenie prezentacji
- konsultacje z członkami grupy
– konsultacje ze mną (w celu sprawdzenia pytań i odpowiedzi)

 • zadania nauczyciela:

- pomoc uczniom (na ich prośbę) w szukaniu źródeł informacji do quizu, w formułowaniu pytań i odpowiedzi

- końcowa ocena dla członków najlepszej grupy

 • termin: przed feriami (quiz w tygodniu 24-28 stycznia)
 • cele:

- poszerzenie wiedzy na temat Niemiec (kraju, mieszkańców, kultury, zwyczajów, życia codziennego, ciekawostek)

- współpraca w grupie (umiejętność dyskusji, wymiana poglądów, kompromis)- przygotowanie do realnej sytuacji, np. praca nad projektem w firmie

- przydział obowiązków oraz koordynacja pracy grupy (zadanie lidera)

- wyszukiwanie informacji, korzystanie z różnorodnych źródeł informacji (ich selekcja, przetwarzanie, analiza)

- prezentacja pracy na forum klasy

- ocena pracy kolegów

- korzystanie z nowych TIK, takich jak:

 • mail
 • komunikatory (GG, Skype, Twitter)
 • wyszukiwarki internetowe
 • Wikipedia
 • Szkolna Platforma Edukacyjna
 • forum dyskusyjne
 • tablica interaktywna
 • rzutnik
 • programy do tworzenia prezentacji (PowerPoint, Picassa, OpenOffice Draw, Corel Draw lub inne)

Komentowanie nie jest możliwe
Kategoria: Szkoła z klasą 2.0 |
15 stycznia 2011

Nasz Kodeks 2.0, niedawno zredagowany i przedstawiony Radzie Pedagogicznej i Dyrekcji, znajdziemy  na stronie naszego gimnazjum (http://www.gimnazjumnr1lubon.pl/pl.html?start=9).

Kodeks 2.0 naszej szkoły

 1. W naszej szkole ze sprzętu multimedialnego korzystają wszyscy nauczyciele i uczniowie.
 2. Na wybranych lekcjach dopuszcza się korzystanie z prywatnych e-booków i notebooków za zgodą nauczyciela.
 3. Każdy z nas ma prawo korzystać z internetu w szkole.
 4. Szanujemy prawa autorskie! Nie kopiujemy tekstów z internetu udając, ze sami je napisaliśmy. Jeśli je wykorzystujemy zawsze zaznaczamy jakie jest źródło materiału i kto jest jego autorem. Zanim zamieścimy zdjęcie osoby na stronie pytamy ją o zgodę – ona ma prawo nie wyrazić chęci. W przypadku naszej szkolnej strony internetowej wychowawcy uzyskują zgodę rodziców oraz uczniów do publikowania ich wizerunku oraz danych na stronie szkoły i w lokalnej prasie poprzez pisemną zgodę w dzienniku.
 5. Pamiętamy o tym, że nie każda informacja w sieci jest prawdziwa. Korzystamy tylko z zaufanych źródeł informacji.
 6. W całej szkole obowiązuje zakaz przeglądania stron niecenzuralnych oraz korzystania z gier komputerowych (także on-line).
 7. Z centrum multimedialnego korzystamy przed i po lekcjach. Szkoła umożliwia nam taką sytuację przez wydłużenie czasu pracy biblioteki w czwartek do godz.17.00. Z czasem do biblioteki zostaną zakupione audiobooki.
 8. Każdy uczeń i rodzic naszej szkoły ma stały dostęp do dziennika elektronicznego o ile taka jest jego wola, a także do szkolnej platformy edukacyjnej, do której dostęp jest darmowy i powszechny po zalogowaniu.
 9. Dodatkowy kontakt drogą elektroniczną z nauczycielem umożliwia nam dziennik elektroniczny oraz szkolna platforma edukacyjna.
 10. Jesteśmy gotowi uczyć osoby starsze (rodziców, dziadków i wszystkich zainteresowanych) korzystania z programów użytkowych oraz internetu.
Komentowanie nie jest możliwe
Kategoria: Szkoła z klasą 2.0 |
12 grudnia 2010

W piątek 10. grudnia odbyła się w naszej szkole debata szkolna z udziałem przedstawicieli kilku klas. Prowadzili ją uczniowie klasy III, Marysia i Bartek. Nad wszystkim czuwała koordynatorka projektu, Monika Matczak wraz z panią wicedyrektor, Hanną Marcinkowską. Obecni byli też inni nauczyciele biorący udział w projekcie. Dwie uczennice zapisywały na bieżąco na komputerze wszystkie pomysły, o których uczniowie dyskutowali i które proponowali. Momentami atmosfera sięgała zenitu ;) Ale ogólnie rzecz ujmując debata przebiegała bardzo żywiołowo i przede wszystkim kulturalnie. Momentami zamieniała się w „koncert życzeń” uczniów, ale wtedy nauczyciele przypominali uczestnikom debaty, że w Kodeksie powinny znaleźć się nie tylko ich prawa, ale też obowiązki (kwestia kar, np. za zniszczenie sprzętu, wchodzenie na zakazane strony, itp.). Nasz Kodeks 2.0 zostanie na dniach zredagowany i przedstawiony Radzie Pedagogicznej i Dyrekcji oraz poddany dyskusji.
Zdjęcia z debaty szkolnej można obejrzeć w zakładce „Debata szkolna” mojego bloga :)
A propos blogów, to polecam wszystkim lekturę bloga moich uczennic, który został wyróżniony na stronie http://blogiceo.nq.pl/szkola2zero/ (blog Julii i Krysi: http://blogiceo.nq.pl/krychol/). Zapraszam!

Komentowanie nie jest możliwe
Kategoria: Szkoła z klasą 2.0 |
6 grudnia 2010

Dziś odbyła się druga część debaty klasowej. Tym razem była ona bardziej praktyczna, ponieważ miała miejsce w sali informatycznej. Podobnie jak w piątek, liderzy pozostałych czterech grup przedstawili pokrótce pomysły swoich grup. Reszta klasy, po krótkiej „burzy mózgów”, dodała swoje propozycje. Liderzy grup spisali wszystkie punkty, przesłali je do mnie mailem oraz umieścili wpisy na grupie dyskusyjnej (https://groups.google.com/group/tik-gim-1-lubon?hl=pl). Poza tym, uczniowie rejestrowali się w EduTuba i zakładali blogi (http://blogiceo.nq.pl/lista-szkol/?action=blogs&schoolId=38090).

Oto niektóre propozycje uczniów:

- podręczniki w formie elektronicznej

- laptop i rzutnik w każdej sali (kary za niszczenie sprzętu!)

- umieszczanie tematów, załączników do ćwiczeń na platformie edukacyjnej, omawianie ich na forum

- nieograniczony dostęp do internetu w szkole przez zdjęcie hasła blokującego dostęp do sieci WiFi (ważne: Jeżeli uczeń zostanie przyłapany na korzystaniu z zakazanych stron, poniesiekarę. Mogą to być ujemne punkty z zachowania lub blokada dostępu do sieci.)

- konieczność podawania autora prac z internetu, z których korzystamy

- konieczność podpisywania się pod pracami, które udostępniamy w sieci oraz korzystanie z opcji „zablokuj możliwość kopiowania”, gdy chcemy zapobiec niechcianemu wykorzystaniu naszych plików w sieci

- sprawdzanie, czy autor pliku do pobrania wyraża na to zgodę (jeśli nie – nawiązujemy kontakt i pytamy go o zgodę)

- bezzwłoczne zgłaszanie przypadków łamania praw autorskich nauczycielowi

- zgłaszanie błędów znalezionych na stronie administratorowi strony

- zgłaszanie administatorowi strony osoby, która dopuściła się na forum agresji i rasizmu

- wprowadzenie do szkolnej biblioteki poradników w formach prezentacji dotyczących zachowywania się w Internecie

- lekcje informatyki o bezpieczeństwie w sieci.

Nowe pomysły uczniów i ich świeże spojrzenie na pewne problemy związane z nowymi technologiami w szkole, spowodowały ożywioną dyskusję, nie tylko wśród nauczycieli prowadzących projekt. Wiele kwestii, dotąd zapomnianych lub odsuwanych na dalszy plan przez tzw. „ważniejsze sprawy”, wróciło na „tapetę”. Co z tymi laptopami? A komórka na lekcji? A może uczniowie przeszkolą nauczycieli? Pomysłów jest mnóstwo. Piątkowa debata szkolna pozwoli nam je zweryfikować i skoncentrować się na najważnieszych i tych możliwych do zrealizowania.

Komentowanie nie jest możliwe
Kategoria: Szkoła z klasą 2.0 |
5 grudnia 2010

Do pracy nad Kodeksem 2.0 zaangażowałam klasę IIa, w której uczę niemieckiego. Na pierwszym spotkaniu poprosiłam uczniów o rozszyfrowanie skrótu TIK. Pomysły pojawiły się dopiero, gdy dopisałam przymiotnik „nowoczesne…”. Padały pomysły typu: „Technologie internetowo-komputerowe”, które oddawały ograniczone pojęcie uczniów o zastosowaniu owych technologii. Na pierwszych zajęciach uczniowie podzielili się na siedem zespołów, liczących od 2 do 5 osób. Nie ingerowałam w dobór uczniów do grup.

Aby usprawnić komunikację z klasą oraz ułatwić uczniom różnego rodzaju rejestracje, logowania i założenie blogów na platformie, założyłam grupę dyskusyjną „TIK Gim Luboń”: https://groups.google.com/group/tik-gim-1-lubon?hl=pl. Członkami grupy została automatycznie cała klasa IIa. Umieściłam na niej linki do najważniejszych stron związanych z projektem „Szkoła z klasą 2.0″ oraz różne pliki do pobrania.

Jedno ze spotkań odbyło się w szkolnym centrum multimedialnym w bibliotece, gdzie uczniowie mieli możliwość zapoznania się z nową grupą dyskusyjną, stroną „Szkoła z klasą 2.0” oraz mogli założyć bloga i dokonać pierwszych wpisów (blogi naszych uczniów: http://blogiceo.nq.pl/lista-szkol/?action=blogs&schoolId=38090).

Debata klasowa odbyła się w dwóch turach – pierwsze spotkanie miało miejsce 3 grudnia, na lekcji wychowawczej. Uczniowie usiedli w grupach, w których od tygodnia pracowali nad poszczególnymi zagadnieniami do kodeksu. Przez pierwsze minuty dopisywali ostatnie pomysły i sugestie do danego zagadnienia. Następnie odczytałam główne pomysły, np. „Ucz i ucz się z TIK!”, uczniowie z danej grupy podawali swoje propozycje, a pozostali uczniowie dorzucali swoje pomysły. Lider grupy dopisywał nowe pomysły. Na tej lekcji trzy grupy podzieliły się z klasą swoimi pomysłami. Pozostałe cztery grupy omówią swoje tematy na jutrzejszej lekcji niemieckiego.

Komentowanie nie jest możliwe
Kategoria: Szkoła z klasą 2.0 |

css.php