No i finał :)

Maj 31st, 2011 by graszka64

Realizacja projektu  zakończona.  Praca  uczniów  przebiegała  dość  sprawnie  i  terminowo.  Ze  względu  na  długi  czas  trwania  projektu  i  różne  przerwy  szkolne czasami trzeba  było  o  tych  terminach  przypominać.  Dzieciaki  pracowały  z  dużym  zaangażowaniem.  Opracowały  dane  z  przeprowadzonych  hodowli  i  wyciągnęły  właściwe  wnioski.  Zauważyły  praktycznie,  że  jest  szereg  czynników,  które  mają  realny  wpływ  na  kiełkowanie  nasion  oraz  wzrost  i  rozwój  siewek.  Z  przebiegu  projektu  wszystkie  3  grupy  przygotowały  prezentacje  multimedialne,  które  zaprezentowały  uczniom  z  klas  wchodzących  w  skład  SKN.  Sprowokowały  tym  ciekawą  dyskusję  na  temat  hodowania  roślin  chociażby  w  przydomowym  ogródku.  A  teraz  cóż.  Do  następnego  projektu :)

WARUNKI ŻYCIA ROŚLIN

Marzec 19th, 2011 by graszka64

Witamy  w  krainie  ciekawych  projektów :)

Jesteśmy  z  Gimnazjum nr  2 w  Działdowie.  Stanowimy  SKN  biologów  i  ruszamy  z  naszym  projektem.  Uczniowie  wybrali  interesujące  ich  zagadnienia  dotyczące  wpływu  różnych  czynników  na  kiełkowanie  oraz  wzrost  wybranych  gatunków  roślin.

Członkowie  grup  projektowych   będą  chcieli  rozwiązać  podczas  realizacji  projektu  następujące  problemy:

A – Jaki jest wpływ temperatury  na kiełkowanie nasion ? Jaki jest wpływ zasolenia  gleby  na   wzrost i  rozwój  siewek?

B – Jaki jest wpływ wilgotności  na   kiełkowanie nasion ? Jaki jest wpływ światła   na   wzrost i  rozwój  siewek?

C -  Jaki jest wpływ tlenu   na kiełkowanie nasion ? Jaki jest wpływ zanieczyszczeń   gleby  na   wzrost i  rozwój  siewek?

Wprowadzenie – dla ucznia:

Każdy  człowiek  posiada  w  sobie   zamknięty  pewien  potencjał, który  można z  niego  wydobyć  i  rozwijać    albo  nie.  Wiele  zależy  od  tego  w  jakim  znajdzie  się  ten  człowiek  środowisku,  jacy  otaczają  go  ludzie.  W  nasionku  znajduje  się  zarodek,  który  może  dać  początek  nowej  roślinie.

W sprzyjających warunkach   następuje uruchomienie zgromadzonych w bielmie lub liścieniach materiałów zapasowych, które wykorzystuje rozrastający się zarodek. Intensywnie zachodzące procesy metaboliczne umożliwiają mu wzrost i rozwój.  Jakie  warunki  sprawią,  że  kiełkowanie  i  wzrost  będą  miały  miejsce  lub  nie?  Od  czego  zależy  czy   nasionko  przeobrazi  się  w  piękną  roślinę  czy  nie?  Projekt  ten  ma  dać  odpowiedź  na  pytanie  jakie  są  warunki  kiełkowania  i  wzrostu  rośliny.

Wprowadzenie – dla nauczyciela:

Kiełkowanie definiuje się  jako zespół procesów zachodzących w nasieniu, których wynikiem jest aktywacja zarodka prowadząca do wzrostu siewki.  Rozpoczęcie wzrostu jest wynikiem zakończenia kiełkowania i stanowi  początek następnej fazy rozwojowej. W myśl tej definicji kiełkowanie jest fazą  w ontogenezie rośliny, która prowadzi do inicjacji wzrostu, ale, podczas której  nie występują jeszcze procesy wzrostowe.  Projekt  ten  ma  być  oparty  na  doświadczeniach,  które  zaplanują  i  przeprowadzą  uczniowie  3  grup  projektowych  stanowiących  SKN.  Każda  grupa  wybierze  inny  rodzaj  nasion  oraz  zajmie  się  badaniem  wpływu  innych  czynników  na  kiełkowanie  i  wzrost  roślin.  Chodzi  o  to,  żeby  uzyskać  jak  najszerszy  zasób  informacji   związanych  z  warunkami  życia  roślin.