Kodeks 2.0 według Gimnazjum nr.4

Festiwal Projektów

W piątek 10.06 br. odbył się u nas w szkole, Festiwal projektów.  Uczniowie, naszego gimnazjum , mogli  zaprezentować prezentacje, które stworzyli wcześniej. Wszyscy uczniowie, uczestniczący w projekcie, otrzymywali rebusy oraz zadania, które rozwiązywali podczas festiwalu. Uczestnicy festiwalu byli zadowoleni z tego projektu.

Festiwal Nauki

Festiwal Nauki odbędzie się dnia 9 czerwca b.r. w naszej szkole. Uczniowie z pomocą nauczycieli zaprezentują prezentacje języka polskiego oraz matematyki, o których nie dawno wspominaliśmy. Zostną one przedstawione na forum naszej szkoły w czasie zajęć lekcyjnych, a następnie dodane do internetu, gdzie zostaną ocenione przez internautów.

Największy w Europie piknik naukowy

Nasza szkoła brała udział w największym w Europie, pikniku naukowym. Uczniowie, mieli szansę zaprezentować swoje projekty, które tworzyli wraz z nauczycielami przez cały rok. Piknik był świetnym pomysłem. Wszyscy uczestnicy zabawy, mieli okazję wiele się nauczy, jak i nauczać innych. :-)

Niedawno w naszej szkole nauczyciele od mateamtyki i języka polskiego zadali nam, jako prace domowe stworzyć prezentacje multimedialne. Tematy z matematyki to do wyboru : 1. matematyka wokół nas i 2. Twierdzenia matematyczne. Natomiast tematami do woboru z języka polskiego były: liryka, epika, dramat oraz epo0ki literackie.  Klasy podzielono na 3-4 osobowe grupy i każda z grup wybrała sobie temat. POZDRAWIAM.

Uczniowie z gimnazjum nr 4. zaczeli uzupełniać Internetowe centrum materiałów edukacyjnych. Właśnie trwają prace nad częścią matematyczną, aby uczmiowie, którzy będą przystępywać do egazaminu gimanzjalnego w przyszłym roku, mogli czerpać potrzebne informacje.

Komputery w kolejnej części naszej szkoły

Kolejna część szkoły została wyposażona w laptopy. Dzięki nim nauczyciel może systematycznie w ciągu lekcji odwiedzać dziennik elektroniczny danej klasy.

Wi-Fi Nauczyciele i laptopy w klasach.

Dzięki Wi-Fi w szkole nauczyciele mogą bezpośrednio na lekcji wstawiać do internetowego dziennika oceny  na przykład z klasówek, kartkówek lub odpowiedzi.

Sieć Wi-Fi obejmuje całą szkołę.

Dotychczasowa sieć WI-Fi obejmowała tylko I piętro naszej szkoły. Jednak obecnie sieć bezprzewodowego internetu obejmuję cały zespół szkół, co usprawnia nauczycielom aktualizowanie danych w denniku Librus.

Internetowe centrum materiałów edukacyjnych

Witam!

Niebawem w naszej szkole powstanie Internetowe Centrum Materiałów Edukacyjnych. Ta biblioteka będzie gromadziła informacje potrzebne do nauki przed egzamin gimnazjalnym, oraz do nauki na co dzień.

Lekcja geografii odbyła się przy pomocy tablicy interaktywnej. Nowa technologia zdała test na szóstkę, a klasa była zadowolona z unowocześnienia szkoły.