Reakcje roślin na światło
W naszym doświadczeniu zasiałyśmy dwie próby z rzeżuchą – jedną pod światłem białym a drugą pod światłem czerwonym. Roślina pod światłem słonecznym wyrosła zielona o listkach jędrnych. Za to druga podświetlana rzeżucha na środku była żółta, a tam gdzie światło czerwone nie docierało miała swój naturalny kolor. Obserwacje prowadziłyśmy przez tydzień. Udokumentowałyśmy to wszystko na zdjęciach.

Reakcja organizmu na niskie pH środowiska

Sprawdzanie jak  pantofelek (przedstawiciel protistów ) jak i rzeżucha ( przedstawiciel roślin ) reaguje na odbiór substancji chemicznych ze środowiska. W środowisku zanieczyszczonym chlorem lub związkami azotu występuje zjawisko kwaśnych deszczy , dlatego do doświadczenia wybrałyśmy roztwór kwasku cytrynowego.

Obserwacje:

- dodając kwasek cytrynowy do rzeżuchy ona więdnie i zmienia kolor na żółty

- pantofelki w środowisku kwaśnym szybciej się poruszają i kręcą się wokoło własnej osi

Wnioski:

Organizmy reagują na zmianę środowiska. Warto  dbać o środowisko by rośliny nie traciły chlorofilu, a pantofelki mogły się rozwijać.

Obroty i przewroty a równowaga organizmu

Podczas wykonywania obrotów kręci się w głowie. Po obrotach trudno przejść po linii prostej. Udało się wykonać 2 kroki. Po 6 przewrotach w przód.  Pierwsze 3 kroki były zachwiane, po nich wróciłam do stanu wyjściowego.

Doświadczenie potwierdziło hipotezę, że człowiek potrzebuje czasu na dostosowanie narządu równowagi do nowej sytuacji. Zmysł równowagi pozwala dostosować organizm do świata zewnętrznego.

Wyjaśnienie:

W uchu wewnętrznym znajdują się kanały półkoliste i otolity. Podczas obrotów płyn w kanałach półkolistych przelewa się w różne strony. Aby znów mieć dobrą równowagę, płyn musi wrócić na początkowe miejsce.

W przypadku przewrotów otolity przemieszczają się w górę i w dół, w stronę jądra Ziemi. Po jakimś czasie otolity wrócą na swoje prawidłowe miejsce i przywrócą równowagę. Z tego powodu czas powrotu do początkowego stanu jest inny, jeżeli chodzi o obroty i inny, jeśli chodzi o przewroty.

Zmysł równowagi meduzy

Statocysta – narząd równowagi niektórych bezkręgowców. Jest to pęcherzyk zbudowany z komórek zaopatrzonych w wici lub wypustki plazmatyczne skierowane do środka. Wewnątrz znajduje się grudka węglanu wapnia – statolit – który uciska określone wypustki komórkowe w zależności od położenia zwierzęcia względem źródła przyciągania grawitacyjnego, czyli środka Ziemi.

W moim doświadczeniu wykonałam model zmysłu równowagi u meduzy-statocysty .Rolę pęcherzyka pełnił woreczek foliowy . Grudkę węglanu wapnia zastąpiłam kamyczkiem. Po obracaniu modelu kamyczki zawsze położone były w  kierunku jądra Ziemi. W ten sposób  dowiodłam prawdziwości informacji podanych przez Wikipedię.

Beata Kwaśniewska

Projekty z biologii pozwalają odkryć i zrozumieć prawa przyrody

Biologia jest jedną z nauk przyrodniczych.
Termin został zaproponowany w 1802 roku niezależne przez Gottfrieda Reinholda Treviranusa i Jean-Baptiste de Lamarcka[1].
Koncepcja biologii jako spójnej i odrębnej dziedziny nauki pojawiła się w XIX w. Jednak nauki biologiczne sięgają tradycją wiele wieków wstecz do medycyny i historii naturalnej aż po Galena, Arystotelesa czy Hipokratesa. Od epoki renesansu historia nowożytna rewolucjonizuje myśl biologiczną przez wznowienie zainteresowania empiryzmem i odkryciem wielu nowych gatunków. Znaczącą rolę odegrali wówczas Wesaliusz i Harvey, którzy stosowali eksperyment i obserwację w badaniu anatomii i fizjologii. Z kolei Linneusz i Buffon rozpoczęli klasyfikację gatunków, jak również badanie powstawania i zachowania organizmów. Wynalezienie mikroskopu umożliwiło badanie mikroorganizmów i położyło podwaliny pod teorię komórki.
W czasie XVIII i XIX w. nauki biologiczne, takie jak botanika czy zoologia stają się uznanymi dyscyplinami naukowymi. Antoine Lavoisier i inni naukowcy zaczęli łączyć świat ożywiony i nieożywiony przez odkrycia z zakresu fizyki i chemii. Naturaliści i podróżnicy jak Alexander von Humboldt badali interakcje między organizmami a ich otoczeniem, oraz na ile położenie geograficzne wpływa na te zależności – dając tym samym początek biogeografii, ekologii i etologii. Naturaliści zaczęli odrzucać esencjalizm i rozważać znaczenie wymierania i zmienności gatunków. Prace te, jak i wyniki badań embriologii i paleontologii, zsyntezował Karol Darwin w swojej teorii ewolucji w wyniku selekcji naturalnej.
Ogłoszenie wyników badań Mendla na początku XX wieku, doprowadziło do gwałtownego rozwoju genetyki. Pojawiły się nowe dyscypliny, szczególnie po zaproponowaniu przez Watsona i Cricka struktury DNA. Biologia była wówczas dzielona na obszary zajmujące się zagadnieniami na poziomie organizmu lub grupy organizmów oraz na te badające poziom komórkowy i molekularny. Pod koniec XX w. granice te znacznie się zatarły, ze względu na pojawienie się np. genomiki czy proteomiki i wykorzystywanie przez różne nauki biologiczne np. technik molekularnych przy równoczesnym badaniu relacji między genami a środowiskiem. źródlo Wikipedia

css.php