Wpływ soli na konkurencję

Nasze doświadczenie miało odpowiedzieć na następujące pytanie- Czy sól kuchenna  ma wpływ na konkurencję organizmów o pokarm? Konkurentami w batalii o pomidora był człowiek i grzyby pleśniowe. Sądziliśmy, że na pomidorze bez soli pojawi się grzyb pleśniowy, a na pomidorze nastrzykniętym nasyconym roztworem soli pleśni nie będzie.

Zaskoczył nas fakt pojawienia się pleśni na obu pomidorach i to w dodatku w różnych kolorach ! (można powiedzieć, ze chętnych do pomidora było więcej :-) ) Zobacz artykuł Obserwacje konkurencji=>=>=>=>

Nasze wnioski z doświadczenia są następujące: Sól ma wpływ na konkurencję organizmów, choć nie jest czynnikiem ograniczającym rozwój pleśni.

Pleśń- potoczna nazwa saprofitycznych grzybów z różnych grup systematycznych np.  pleśniak, pędzlak , kropidlak , sierpik. Ich grzybnia rozwija się na różnych związkach organicznych (np. pokarmach roślinnych, nawozie, kompoście, skórze), pokrywając je gęstym, białym lub barwnym kożuszkiem (szkodliwe zjawisko pleśnienia); niektóre gatunki i odmiany tzw. pleśni szlachetnych (np. pędzlaków, kropidlaków) stosuje się w technologii żywności (np. przez zaszczepianie w serowarstwie, winiarstwie). Pleśnie stosuje się też do produkcji antybiotyków, np. penicyliny. Wyrabia się z nich też środki czyszczące.

Konkurencja – jedna z antagonistycznych interakcji międzypopulacyjnych, w której dwie populacje tego samego lub różnych gatunków, zazwyczaj o podobnych wymaganiach środowiskowych, rywalizują o tę samą niszę ekologiczną. Dochodzi do współzawodnictwa o ograniczone zasoby środowiska, np. o pożywienie, miejsce do życia. W wyniku tego oddziaływania obie populacje tracą.

Czynniki abiotyczne czynniki fizykochemiczne – czynniki ekologiczne natury fizycznej określające warunki środowiska nieorganicznego (przyrody nieożywionej), samodzielnie lub wraz z innymi czynnikami wywierające wpływ na ekosystemy będące na różnym poziomie organizacji. Abiotyczne składniki środowiska w głównym stopniu kształtują biotop ( część nieożywioną ekosystemu) i wpływają istotnie na zamieszkujące go rośliny i zwierzęta które muszą na drodze ewolucji przystosować się do nich.

Czynniki biotyczne  – czynniki ekologiczne polegające na oddziaływaniu żywych organizmów w sposób bezpośredni lub pośredni na inne żywe organizmy. Czynniki biotyczne, podobnie jak czynniki fizykochemiczne, regulują rozmieszczenie i liczebność populacji.

Halofity, słonorośla, rośliny solniskowe, słonolubne – rośliny przystosowane do życia na silnie zasolonym podłożu (obecność łatwo rozpuszczalnych soli: chlorków, węglanów, siarczanów sodu i magnezu). Dostosowanie to polega m.in. na wytwarzaniu wysokiego ciśnienia osmotycznego soku komórkowego, wytwarzaniu grubych, mięsistych tkanek, zdolności wydalania nadmiaru soli przy pomocy gruczołów wydzielniczych na liściach i łodygach i innych.

Igor Zięba

 

ŹRÓDŁO INFORMACJI: WIKIPEDIA.PL

Dodaj komentarz


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge
css.php