Stres solny

Czy sól wpływa na tkankę roślinną (skórkę) ?
By wykryć zmiany turgoru komórki wykonałyśmy kilka rozcieńczeń nasyconego roztworu soli kuchennej. Przejdź do artykułu „obserwacje plazmolizy”, a zobaczysz nasze obserwacje mikroskopowe komórek skórki liścia spichrzowego cebuli =>=>=>=>
Po wyznaczeniu stężenia granicznego przygotowałyśmy mini uprawę trawy, która po krótkim wzroście została podlana roztworem soli.Przejdź do artykułu obserwacje in vivo =>=>=>

Turgor – stan jędrności żywej komórki lub tkanki spowodowany wysyceniem wodą, umożliwiający utrzymanie kształtu i określonej pozycji przez roślinę lub narząd, nie posiadający dobrze wykształconej podtrzymującej tkanki mechanicznej.

Turgor zależy od ciśnienia turgorowego – ciśnienia wywieranego przez protoplast(część płynna cytoplazmy + błona komórkowa) na ścianę komórkową. Ciśnienie turgorowe zależy od potencjału osmotycznego soku wakuolarnego(płyn w wakuoli) oraz od własności fizykochemicznych ściany komórkowej.

Plazmoliza – proces tracenia wody w komórce w roztworze hipertonicznym(dużo soli  w roztworze). W wyniku tego następuje obkurczenie cytoplazmy od ścian komórki. Dotyczy ona wyłącznie komórek roślinnych.

Wyróżnia się 4 rodzaje plazmolizy:

kątowa

wklęsła

wypukła

graniczna

 

Proces odwrotny, polegający na pobieraniu wody przez wodniczki z roztworu zewnętrznego o mniejszym stężeniu, nazywa się deplazmolizą(przywracanie komórki do stanu pierwotnego). Zarówno deplazmoliza jak i plazmoliza może prowadzić do śmierci komórki.

 

Ciąg geometryczny – ciąg liczbowy (skończony bądź nieskończony), którego kolejny wyraz jest iloczynem wyrazu poprzedniego przez pewną stałą nazywaną ilorazem.

 

Stężenie procentowe to udział substancji chemicznych w mieszaninach i roztworach wyrażony w procentach.

 

Susza fizjologiczna – okres, w którym roślina nie może pobierać wody z otoczenia, mimo iż woda tam występuje. Powodem tego może być zbyt niska temperatura powietrza, zbyt duże zasolenie gleby lub też jej zbyt małe napowietrzenie (zbyt mało tlenu) . Susza fizjologiczna występuje najczęściej późną jesienią, zimą i wczesną wiosną. Niektóre rośliny są odpowiednio przystosowane do radzenia sobie w czasie suszy – takie przystosowanie to kseromorfizm.

Aleksandra Kaniewska na podstawie Wikipwdia, słownika biologicznego

Dodaj komentarz


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge
css.php