Jak zabraliśmy się do działania?

Do naszego projektu zgłosiło się aż 18 osób, członków Klubu Miłośników Książki. Nasze spotkania odbywają się co tydzień, lub dwa i cieszą się niesłabnącą wysoką frekwencją. Na pierwszym spotkaniu omówiliśmy kwestię tego czym jest Internet.

Dokonaliśmy podziału na sześć grup i w zależności od planu zajęć dopasowaliśmy godziny do spotkań biorąc pod uwagę nie tylko nasz plan dnia, ale także plan dnia pani Barbary Bzdyry i godziny odjazdów autobusów.

Po zapoznaniu się z dokumentami, podpisaliśmy kontrakt, który oznaczał, że możemy zakasać rękawy i brać się do pracy.

Będąc w stałym kontakcie z koordynatorem projektu (nawet mejlowym!), wymienialiśmy się pomysłami, korzystając z TIK. Mieliśmy również wykonać prezentację w programie PowerPoint, ulotki informacyjne, gazetki oraz analizę i omówienie przeprowadzonej ankiety.

Czym zaskoczyliśmy panią Bzdyrę?
Jak sama później powiedziała, ilością zgłoszeń, kreatywnością i pomysłowością. Wszyscy postaraliśmy się, aby spotkania były przyjemnością, a nie przykrym  obowiązkiem. Utrzymanie miłej atmosfery to podstawa, jeśli chodzi o pracę w grupie. Dzięki temu zawiązaliśmy więzi między sobą.

Cały czas staraliśmy się również informować o postępach na tym blogu.

Harmonogram projektu został spełniony w każdym punktcie:

1. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów BEZPIECZNY INTERNET

  1. Opracowanie ankiety

  2. Zorganizowanie konkursu na: prezentację multimedialną pt.:Serfuję , szanuję

    / opracowanie regulaminu, zaprojektowanie dyplomów/

  3. Zorganizowanie konkursu na hasło promujące bezpieczny Internet w języku angielskim lub niemieckim, / opracowanie regulaminu, zaprojektowanie dyplomów, wystawa prac/

  4. Zaprojektowanie, zebranie materiałów
    i wykonanie przez uczniów na zajęciach świetlicowych i bibliotecznych ulotek „Bezpieczny Internet” dla uczniów i rodziców

  5. Wyszukiwanie przydatnych adresów stron internetowych zajmujących się problemem bezpieczeństwa w Internecie;

W ramach projektu  ,Na jakie zagrożenia w Internecie narażeni są uczniowie gimnazjum i jak im przeciwdziałać? postanowiliśmy przeprowadzić ankietę Bezpieczny Internet.

Opracowaliśmy ankietę, a z jej wynikami zapoznaliśmy społeczność szkolną, rodziców oraz zaproszonych gości na spotkaniach ( wywiadówki). W czasie wywiadówek rozdano rodzicom opracowane ulotki.

Czego nowego w zakresie TIK nauczyliśmy się?

Ten projekt nie miał by racji bytu bez udziału różnych Tikowych narzędzi. Nauczyliśmy s się  się sięgać do bezpiecznych stron internetowych, podawać źródło dostępu. Potrafimy wybrać ważne wiadomości z wielu źródeł. Widzimy korzyści z korzystania poczty mailowej.
Nawet Pani Basia do materiałów z bezpiecznych stron, zawsze podaję skąd czerpię pomysły.

Jak będzie wyglądać publiczna prezentacja projektu i kiedy się odbędzie?


W dniach 18-24 marca w naszej szkole odbył się ,,Tydzień z Internetem 2013” . Wykonana została wystawa naszych prac konkursowych, ogłoszono wyniki konkursów. Podczas uroczystości wspieraliśmy się prezentacjami  wykonanymi w PowerPoincie.
Prezentacja
odbyła się w naszym gimnazjum jako Festiwal Projektów / czerwiec/. Mamy już opracowany scenariusz, o którym napisze Wiola na blogu . Każdy ma przydzieloną swoją rolę.

 Spodziewane rezultaty:


-nauczenie naszych uczniów i ich rodziców, jak być bezpiecznym w sieci,

- podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej bezpiecznego korzystania z Internetu,
- ochrona młodzieży  przed patologią oraz wszelkimi formami przemocy,
- wdrożenie w szkole na stałe polityki bezpieczeństwa internetowego jako elementu programu wychowawczego szkoły.

Efekty naszej pracy zostaną zaprezentowane podczas imprezy środowiskowej.

Największą trudność stanowiło wywiązywanie się z terminów oraz wykonanie dobrej pracy, by zaprezentować ją innym. Niektórzy są zdania, że wiele problemów sprawiło im wyszukiwanie informacji. Z kolei występujący publicznie uczniowie wspominali o przezwyciężaniu stresu. Problemem było też ustalenie terminu prób, spotkań.