Sprawozdanie z programu „Młodzi media”-

Sprawozdanie z programu „Młodzi i media”
w roku szkolnym 2015/2016

Zrealizowano 45 godzin- I semestr., a w II semestrze – 40 godz. Głównym celem zajęć było realizacja programu: “Młodzi i media” oraz rozwijanie zainteresowań uczniów, wykazujących uzdolnienia plastyczne, teatralno-artystyczne i fotograficzne oraz pobudzanie ich do kreatywnego działania. Uczęszczają uczniowie i uczennice z klasy I d – 4 osób i 3 uczennice z klasy II d. Od stycznia do grupy dołączyły dwie uczennice z klasy I d. W II semestrze dołączyło sześc uczennic z klasy I C Wykonanie kampanii społecznej: “Stop narkotykom” w formie gazetek szkolnych i prezentacji multimedialnej oraz Kampanii społecznej – Promującej czytelnictwo wśród młodzieży –Czytamy czytam, bo warto.

Najważniejsze w pracy w programie: “Młodzi i media” jest wprowadzenie młodzieży w techniki sztuki teatralnej poprzez ukazanie jej bogactwa jakie niosą różne role aktorskie oraz pokazanie młodzieży sztuki manipulacji w celu podniesienia poziomu autoprezentacji, udział w warsztatach dziennikarskich, i filmotece szkolnej, wykonywanie wywiadów oraz filmów. Działalność w programie: “Młodzi media” jest pobudzanie twórczości inicjatyw w zdobywaniu wiedzy o historii teatru i współczesnej sztuce teatralnej oraz dziennikarstwa i filmu. Kształtuje szacunek dla wytworów pracy ludzkiej, kulturowego dorobku przeszłych pokoleń. Uczy współpracy, odpowiedzialności i porozumiewania z innymi. Jednym z większych przedsięwzięć, realizowanym na zajęciach artystyczno -teatralnych, był udział w programie “Młodzi i media”- wykonanie prezentacji multimedialnej, dotyczącej małej ojczyzny- Moja mała ojczyzna oraz prezentacji promującej małą ojczyznę oraz z życia szkoły. Uczniowie brali udział w Webinarium online „Jak promować swoje działania w mediach”, gdzie wykonali prezentację multimedialną oraz brali udział w konkursie „ Filmoteki Szkolnej” gdzie nakręcili dwa filmy. Brali udział w różnych konkursach: na fraszkę antynikotynową, na plakat: „Stop przemocy w rodzinie” w profilaktycznym konkursie plastycznym; “Świat wolny od uzależnień”, konkurs fotograficznym. “Wakacje z książką”, w ogólnopolskim konkursie fotograficznym “Moja Mała Ojczyzna- Najpiękniejsze zakątki…”, konkurs „Piękno naszego języka w codzienności umyka”

Zamieszczanie na blogu: anetaczyzyk.blogspot.com/ oraz blogu przez uczniów do programu “Młodzi i media”na blogiceo.nq.pl/gimbuz

Udział w konkursie fotograficznym ”Przyroda Powiatu Żuromińskiego. Uczennica Katarzyna Góralska z klasy II a, zajęła I miejsce w konkursie fotograficznym w Starostwie Powiatowym w Żurominie. Wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim „Moja Mała Ojczyzna- Najpiękniejsze zakątki…” otrzymała uczennica Katarzyna Góralska z kl. II a.

Udział w w Akcji Cała Polska czyta dzieciom- czytanie dzieciom w szpitalu na oddziale dziecięcym SP ZZOZ w Żurominie.

Udział w werbinalium CEO „ Prawo antydyskryminacyjne w szkole”, online

Uczennice prowadziły bloga projektu, gazetki szkolne, tworzyły materiały o interesujących ich zjawiskach w kulturze i życiu społecznym oraz wywiady. Wykonały prezentacje multimedialne o tematyce: “Moja Mała Ojczyzna”oraz nakręciły

Udział w webinarium online „ Jak promować swoje działania w mediach”. Było spotkanie z wspaniałą dziennikarką Zuzanną Piechowicz z Radio TOK FM zasugerowała pożądane działania w szkole, które daje możliwości promowania twórczości początkującym artystom. Było super. Takie spotkanie to nowe możliwości i działania. Nawiązanie nowych kontaktów wymiana pomysłów.

Pani Zuzanna Piechowicz z ogromnym zaangażowaniem. Ukazywała zainteresowanym sztukę manipulacji i nastrojami ludzkimi w celu podniesienia poziomu autoprezentacji. Zachęcała młodzież do większej wytrwałości i realizacji życiowych marzeń, planów i ambicji.

Przeprowadzenie sondy ulicznej wśród mieszkańców Żuromina na temat czytelnictwa.

Zorganizowanie kampanii promującej czytelnictwo wśród młodzieży oraz akcji czytelniczych – czytanie dzieciom w szkole podstawowej i przedszkolu.

Udział w warsztatach „Chcę być kimś” oraz w warsztatach dziennikarskich i spotkaniu autorskim z pisarka, absolwentką naszego gimnazjum Agatą Przybyłek w Powiatowo- Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie.

Wraz z sympatyczną Agatą Przybyłek odkryliśmy tajniki pracy pisarskieja w czasie spotkania autoskiego, w którym prowadziliśmy wywiad oraz scenę, Bardzo szybko przekonałyśmy się, że praca pisarska wcale nie jest taka łatwa, jak to widzimy na ekranie telewizorów.

Następną atrakcją były „Akcja Czytanie integruje- Jak nie czytam . Jak czytam.”. Podczas nich mieliśmy możliwość rozwinięcia swojej kreatywności poprzez tworzenie nadruków na plakatach, wyrażenie swoich opinii na temat czytania i utrwalenie ich aparatem, stworzenie własnego hasła – promujacego czytanie. Na koniec wykonaliśmy film, który zamieściliśmy na yotube

https://youtu.be/hvbCq6jLg8Y

Strona Biblioteki Publicznej w Żurominie

 www.biblioteka-zuromin.pl

Relacje i zdjęcia przedstawiliśmy na blogu:

blogiceo.nq.pl/gimbuz


oraz na naszym blogu

Warsztaty- Chcę być kimś . Podczas tych spotkań dowiedziałyśmy się dużo nowych rzeczy na ten temat. Rozwoju swojej osobowości, a takze jak być kreatywnym.

Według mnie takampanie społeczna efektywnie rozwinęła nasze zainteresowania dotyczące promocji czytelnictwa. W następnym roku aktywnie włączymy się w akcję Młodzi media- Włącz się. Bo mamy już temat następnej kampanii społecznej i na pewno będzie ciekawie przedstawiona, a dla nas fajna zabawa i nauka.

Uczniowie zakwalifikowali się do udziału w festiwalu „MŁODZI MEDIA” oraz w Festiwalu Filmoteki Szkolnej w Warszawie w dniach15.06.2016 r- 17.06.2016 r w Hotelu Atos w Warszawie ( uczennice z kl. I c – , Patrycja Brdak, Kinga Wiśniewska, Alicja Zagórska). Z powodu przyczyn obiektywnych- choroba mojej córki . Nie byliśmy na Festiwalu i bardzo żałuje z ego powodu.

Uczniowie uczęszczający na zajęcia realizowali swoje pasje i rozwijali swoje zainteresowania, a także zdobywali nowe doświadczenia. Efekty prac zamieszczone są blogu oraz gazetkach szkolnych. Najaktywniejsi uczestnicy konkursów otrzymali nagrody i wyróżnienia.

Opracowała : mgr Aneta Czyżyk

Akcja czytanie powieści Henryka Sienkiewicza w szpitalu w oddziale Zol-u

W dniu 22.06.2016 roku Pani Dyrektor Powiatowo- Miejskiej Biblioteki  Publicznej w Żurominie i bibliotekarka z Gimnazjum nr 1 w Żurominie oraz bibliotekarka i nauczycielki – Pani Dorota Kawczyńska, Pani Wioletta Dygas z  Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie, czytały wybrane fragmenty z powieści Henryka Sienkiewicza: Quo vadis, W pustyni i w puszczy, Pan Wołodyjowski, Rodzina Połanieckich, podopiecznym przebywającym w oddziale Zolu SP ZZOZ w Żurominie. W związku ze zbliżającą się ”Akcja głośnego czytania w wrześniu- Roku Sienkiewicza”  pani dyrektor P-MBP w Żurominie na ręce pani koordynator oddziału. Przekazała od biblioteki prezent dla podopiecznych w postaci książeczek do czytania , zakładek do książek promujących akcję oraz bibliotekę, jak również słodkości i firmowe gadżety i ulotki promujące czytelnictwo. Dziękujemy za miłe spotkanie i włączenie się do akcji personelu żuromińskiego szpitala.

zd1- Zol zd2- zol zd3- akcja zol zd4- zol zd6- zol zd5- zol zd7- zol zd8- zol zd9-zol zd11- zolzd -zol

Zdjęcia z Akcji – Czytanie integruje- Jak nie czytam. Jak czytam w dniu 10.06.2016.

W dniu 10 czerwca 2016 r. o godz.10.00 w Powiatowo-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie odbył się finał Ogólnopolskie Akcji promującej czytelnictwo pod hasłem „Czytanie integruje. Jak nie czytam. Jak czytam”. Akcja została zorganizowana przez Bibliotekę Szkolną Gimnazjum nr 1 w Żurominie, Bibliotekę Szkolną Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie oraz P-MBP w Żurominie.  Celem Akcji – „Czytanie integruje- Jak nie czytam. Jak czytam” jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży służącej popularyzacji czytelnictwa oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych, która będzie zachęcać lansować modę wśród młodzieży na czytanie książek i pogłębiać w nich nawyki czytania i podtrzymywania zainteresowania czytaniem książek.Zbiórka uczestników przed Gimnazjum nr 1 w Żurominie o godz. 9.30. Następnie przemarszem ulicami miasta: Wyzwolenia, Szkolną, Wetmańskiego, uczestnicy udali się przed Żuromińskie Centrum Kultury. W parku uczniowie mówili głośno hasła promujące czytelnictwo, zapraszali osoby do udziału w akcji, promowali wybrane przez siebie książki i rozdawali zakładki.  Kolejnym „postojem” był plac przed sklepem „MILA”. Tu również głośno zachęcano do sięgania po książki. W czasie akcji jeden z mieszkańców Żuromina zgłosił się i powiedział swoje hasło: „Pij mleko i czytaj książki będziesz wielki”. Dziękujemy mieszkańcom za włączenie się do akcji.
W bibliotece uczniowie czytali wybrane fragmenty. Publiczność zebrana wybierała najbardziej ciekawą interpretację czytanego tekstu. Na koniec uczniowie razem czytali na stronie dziesiątej swoje książki, co było bardzo ciekawe i wzbudziło zainteresowanie publiczności, która głośnymi oklaskami podziękowała czytającym. Zachęcali do przeczytania wybranych przez siebie utworów.  Sesja fotograficzna z książkami zakończyła akcję.  Zapraszamy do obejrzenia filmu z Akcji- „Jak nie czytam. Jak czytam. Czytanie integruje.”
Film do linku Czytanie integruje

https://youtu.be/hvbCq6jLg8Y

Dziękujemy za obecność Pani Anecie Goliat Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin oraz Panu Markowi Machulskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie, za poparcie akcji i włączenie się do przemarszu uczestników oraz Kurierowi Żuromińskiemu, Redakcji portalu informacyjnego w Zurominie.pl – za poparcie Akcji – „Czytanie integruje- Jak nie czytam. Jak czytam” i promującej czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży służącej popularyzacji czytelnictwa oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych, które będą zachęcać lansować modę wśród młodzieży na czytanie książek i pogłębiać w nich nawyki czytania i podtrzymywania zainteresowania czytaniem książek.
Podziękowania dla Policji za zapewnienie uczestnikom przemarszu bezpieczeństwa – bez nich byłoby trudno oraz dla PSP w Żurominie, za użyczenie tuby nagłaśniającej , dzięki której było nas słychać.
D
ziękujemy Żuromińskiemu Centrum Kultury i Panu Piotrowi Wlizło, za użyczenie sprzętu nagłaśniającego.                                                                           

zd zd1 zd1gazety zd2 zd3 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd9 zd10 zd11 zd11 zd12 zd13 zd14 zd15 zd16 zd17 zd18 zd19 zd20 zd21 zd22 zd23 zd24 zd25 zd26 zd27 zd28 zd29 zd30 zd31 zd32 zd32 zd33 zd34 zd35 zd36 zd37 zd38 zd39 zd40 zd41 zd42 zd43 zd44 zd45 zd46 zd46 zd47 zd49 zd50 zd53 zd54 zd55 zd56 zd1gazety

 

Akcja Czytanie integruje w dniu 10 czerwca 2016 roku

zd39- Akcja

ZD21

Zd22- akcja

zd29- Akcja

zd34- Akcja

zd36- Akcja

zd30- Akcja zd32- Akcja zd33- akcja zd35- Akcja zd38- Akcjazd18- Akcja

zd2- Akcjizd8zd2- Akcjizd7zd6- Akcjazd5- Akcjazd4- Akcjizd3- akcjizd2- Akcji

zd10- Akcja zd11- Akcja zd15- akcja zd16

zd20- AKCJA

zd19- Akcja ZD21 Zd22- akcja zd23- Akcji zd25- akcji zd26- Akcja zd27- Akcja

Poinformowanie policji o akcji i przemarszu z Gimnazjum nr 1 w Żurominie z ul. Wyzwolenia 12 do Powiatowo- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie. Zbiórka przed szkołą o godz. 9.30. Uczniowie niosą plakaty oraz kolaż z plakatami o czytaniu:” Jak nie czytam jak czytam”- Czytanie integruje. W czasie przemarszu uczniowie mówią głośno hasła: Czytanie to świetna zabawa, Czytanie jest trendy, Czytam bo warto, Czytam bo lubię …

 1. Przed Domem Kultury – w parku zatrzymujemy się i uczniowie mówią głośno hasła i trzymają plakaty i kolaż. Zapraszają zebrane osoby w parku do udziału w Akcji – Czytanie integruje…

 2. W Powiatowo- Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie. Bibliotekarka z Gimnazjum nr 1 mówi na temat Akcji i zaprasza do czytania fragmentu książki przez uczniów według harmonogramu . Czas czytania przez uczniów 3 minuty z Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie, następnie przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Żurominie

 3. Po przedstawionej prezentacji czytanych fragmentów książek przez uczniów. Publiczność zebrana wybiera najbardziej ciekawą interpretacje czytanego fragmentu książek (głosami publiczności ).

 4. Następnie uczniowie razem czytają na stronie 10 swoich książek.

 5. Wspólne zdjęcia z książkami w przygotowanej ramce.

 6. Podziękowanie zaproszonym gościom i zebranej publiczności za udział w akcji – Czytanie integruje.

 7. Wspólne koło zebranych i mówienie haseł o czytaniu przez uczniów

 8. Na koniec ułożenie książek w piramidę w sali

 9. Przedstawienie pomysłów z książką. Oprócz rozmów z rówieśnikami na temat ciekawych książek, które przeprowadzaliśmy w czasie akcji – Czytanie integruje.

 10. Zachęcenie publiczność do przeczytania książek, które przedstawili uczniowie.

 11. Sesje fotograficzne z książką i różnymi gadżetami. Uczniowie fotografują się w bibliotece, a nawet przed biblioteką, domem kultury.

 12. W sali będzie półka z książkami z której mogą skorzystać uczniowie w celu wybrania sobie coś do poczytania. Zakończenie Akcji – Czytanie integruje.

Opracowała: Aneta Czyżyk

Spotkanie dkk- Omawiamy książkę Doroty Terakowskiej „Tam gdzie spadają Anioły”

KSIĄŻKA TAM GDZIE SPADAJĄ ANIOŁYW dniu 31.05.2016 r odbyło się spotkanie klubu dyskusyjnego książki. Omawialiśmy książkę Doroty Terakowskiej „Tam, gdzie spadają anioły”. Spotkanie rozpoczęła bibliotekarka, która zadała pytanie. Czy zastanawialiście się kiedyś co się stanie, gdy opuści Was wasz Anioł stróż? Główna bohaterka właśnie tego doświadczyła. Jest to niesamowita opowieść o walce dobra ze złem. Mała dziewczynka traci opiekę swojego Anioła Stróża i okazuje się, że ona teraz musi mu pomóc… Książka wymaga skupienia, bo dużo jest rozważań na temat harmonii w świecie, na temat dobra i zła. Porusza różne aspekty życia codziennego i pokazuje, jak nasze życie może tak nagle się zmienić w ułamku sekundy. Jest w niej zawartych wiele myśli, sentencji nad którymi warto się zastanowić. Jest to historia, w której nie brak wątków smutnych, jednak dobro ostatecznie zwycięża. Polecamy.