Lekcja biblioteczna uczniów klasy II A z Gimnazjum nr 1 w Żurominie

zd3bib  W dniu 28 marca 2017 roku odbyły się lekcja biblioteczna w Powiatowo- Miejskiej  Bibliotece Publicznej w Żurominie. Tematem spotkań byli Polscy Nobliści. Bibliotekarka Grażyna Błażejczyk zapoznała uczestników z postacią fundatora – Alfreda Nobla oraz polskimi laureatami tej nagrody.
Anegdoty, ciekawostki i kontrowersje urozmaiciły spotkanie. W lekcji udział wzięli uczniowie klasy II A z Gimnazjum nr 1 w Żurominie wraz z panią  A. Czyżyk.

Dziękujemy Pani Grażynie Błażejczyk za ciekawe prowadzoną lekcję na temat : „Polscy Nobliści.”

zd5bibzd4bib

Lekcja biblioteczna uczniów klasy I A w Powiatowo- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie

      Wizyta uczniów w Powiatowo- Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie w celu promocji czytelnictwa wśród młodzieży.

zd2lekbibpub

 

W dniu 27 III 2017 roku  odbyła się lekcja biblioteczna na temat – ” Polscy Nobliści”. Brali udział uczniowie z klasy I A z Gimnazjum nr 1 w Żurominie wraz z Panią Ewą Mazurowską- wychowawczynią klasy oraz bibliotekarką Aneta Czyżyk. Po niej młodzież zwiedziła działy udostępniania, zapoznała się z zasadami korzystania ze zbiorów oraz regulaminem biblioteki. Omówiona została też działalność kulturalno -oświatowa placówki.

Dziękujemy Pani Grażynie Błażejczyk za ciekawe prowadzoną lekcję na temat : „Polscy Nobliści.”

zd0bib zd1 bib zd2 bibb

Relacja ze spotkania Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Żurominie

20 marca br. w godzinach popołudniowych, zaplanowana została wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Żurominie. W programie przewidziane jest między innymi spotkanie z mieszkańcami, w związku z obchodami 250 lecia nadania praw miejskich miastu Żuromin.

http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/545428,prezydent-andrzej-duda-zuromin-wyrownywanie-szans-pis.html

Relacja z spotkania – Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odbyło się w dniu 1 marca  w Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odbyły się spotkania z młodzieżą szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Żuromina.
Upamiętnienie tego dnia było możliwe dzięki zaangażowaniu Żuromińskiej Grupy Historycznej, która przygotowała prelekcję pod hasłem „Żuromińska Grupa Historyczna – rozmowy o Żołnierzach Wyklętych”.
Spotkania rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu państwowego oraz odczytaniem listu, który skierował do organizatorów i uczestników uroczystości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Gościem honorowym spotkania był Pan Zygmunt Gosik z Nowej Wsi k. Siemiątkowa, brat Henryka Gosika – Żołnierza Wyklętego, który Wyrokiem WSR  15.01.1951 r. został skazany na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Stracony w dniu  20. 09. 1951 r w więzieniu Warszawa –Mokotów.
Młodzież brała udział w wspaniałej lekcji historii.
Po spotkaniu można było zakupić książkę prof. Ryszarda Juszkiewicza „ Walka niezłomnych –wyklętych na Ziemi Mławskiej w latach  1945-1953”.

XXXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Jabłoni ‘2017”

XXXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Jabłoni ‘2017”       

1.      Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu.

2.      Konkurs jest skierowany do autorów nie zrzeszonych w Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. Celem konkursu jest inspirowanie do aktywności twórczej, promowanie talentów literackich, popularyzacja amatorskiej twórczości poetyckiej.

3.      Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech do pięciu utworów poetyckich. Zestawy powinny być przesłane w trzech koniecznie skompletowanych egzemplarzach. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

4.      Tematyka i forma utworów jest dowolna. Organizatorzy pragną jednak promować twórczość tematycznie związaną z Ziemią Grójecką. Za najlepszy cały zestaw wierszy o tematyce grójeckiej autor otrzyma finansową nagrodę specjalną w wysokości 450 złotych.

5.      Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym (pseudonimem), a do nich dołączona koperta z tym samym godłem, zawierająca kartkę z danymi autora (imię i nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy, e-mail).

6.      Jury powołane przez organizatora oceni nadesłane utwory oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości  nie mniejszej niż 2500 złotych (poza nagrodą specjalną). Gratyfikacje finansowe zostaną przelane na rachunek bankowy autorów.

7.      Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie www.bibliotekagrojec.pl do dnia 30 czerwca 2017 roku. Wyniki konkursu zostaną również ogłoszone
w mediach lokalnych oraz na stronie Urzędu Gminy i Miasta Grójec.

8.  Prace konkursowe należy przesłać do dnia 19 maja 2017 roku(decyduje data stempla pocztowego) na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Grójcu 05-600 Grójec al. Niepodległości 20, z dopiskiem „O Laur Jabłoni ‘2017” 
lub dostarczyć do siedziby organizatora.

9.      Zapytania dotyczące konkursu należy kierować na adres:
 czytelnia@bibliotekagrojec.pl osoba do kontaktu: Bogumiła Krawczak, tel. 48 6643371 wew. 16, w godz. 10.00 – 16.00.

10.Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów zastrzegając sobie prawo do publikowania i cytowania w mediach nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego.

Spotkanie dkk – omawiamy książkę Ewy Nowak- ” Mój Adam”

Okładka książki Mój Adam  ”Mój Adam” to zbiór opowiadań, których bohaterami są postaci znane z innych powieści Ewy Nowak z serii miętowej. „Mój Adam” to zbiór 12 opowiadań, luźno związanych z tematyką miłości i osadzonych w świecie serii „Wszystko tylko nie mięta”. Na początku spotykamy się z Ewą, która właśnie rozpoczęła studia i którą zaczyna łączyć silna, intensywna więź z Arturem,
który oddał już komuś swoje serce, ale który mimo to nie potrafi się trzymać od Ewki
z daleka. Poznajemy też Karolinę. Dziewczynę, która bardzo kocha swojego chłopaka i która z przerażeniem odkrywa, że  zaczynają się od siebie z Błażejem oddalać. Co sprawia z kolei, że zaczyna coraz częściej odpływać myślami w alternatywną rzeczywistość… Polecamy