Spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską

OLYMPUS DIGITAL CAMERA2zd B. Kosmow3zd B. Kosmowzd B. Kosmow1 zd B. KosmowOLYMPUS DIGITAL CAMERAzd15 B. Kosmow

2zd B. Kosmow

3zd B. Kosmow

2zd B. Kosmow

1 zd B. Kosmow

4zdB. Kosmow

zd 0 B. Kosmow

zd 1 B. Kosmzd od Kingi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

zd1 B. Kosmowska

zd4 B. kosmow

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

zd7 B. Kosmow

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

zd10 B. Kosmow

zd11. B. Kosmow

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

zd15 B. Kosmow

W dniu 28 września 2017 roku odbyło się spotkanie autorskie  z pisarką Barbarą Kosmowską
w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego w Gimnazjum nr 1 w Żurominie. Organizatorką przedsięwzięcia była Pani Aneta Czyżyk- opiekunka DKK oraz Żuromińskie Centrum Kultury w Żurominie z Panem Dyrektorem Januszem Kuklewiczem.
Dyskusyjny Klub Książki, działający w Gimnazjum nr 1 w Żurominie, otrzymał 1000 zł na spotkanie autorskie z Panią Barbarą Kosmowską. Środki finansowe pochodziły z Instytutu Książki w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki.
W spotkaniu uczestniczyło 200 uczniów i nauczyciele z następujących szkół: Szkoła Podstawowa Nr 1
w Żurominie, Szkoła Podstawowa w Bieżuniu, Szkoła Podstawowa w Zielonej oraz Szkoła Podstawowa
w Kuczborku. Spotkanie z wybitną pisarką książek dla młodzieży odbyło się według następującej tematyki: Najbardziej znana książka to „Buba”, „Uwierz w siłę wyobraźni”, „Pozłacana rybka”, „Tru” „Samotni.pl”, ” Puszka”, „Teren prywatny”. Autorka w sposób zabawny i szczery opowiadała o swojej pracy, źródłach inspiracji literackich, zagadnieniach warsztatowych. Grupa uczniów przygotowała pytania, przez co zainspirowała zebranych do interesującej rozmowy.  Barbara Kosmowska, autorka piętnastu powieści obyczajowych dla młodzieży, z wyglądu nie przypomina pisarki. Wygląda na rówieśnicę bohaterek swoich książek. Błyskotliwie nawiązuje dialog
z nastolatkami, dużo o nich wie, zna ich problemy, emocje, język.  Jest pisarką, literaturoznawcą, autorką słuchowisk dla dzieci i młodzieży. Będąc absolwentką filologii polskiej, potrafi zrozumieć innych i mądrze im pomóc. Jej znakomity talent sprawia, że w przystępnej formie literackiej opisuje to, co dzieje się między ludźmi w różnym wieku. 
Po spotkaniu Pani Barbara Kosmowska rozdawała autografy, a uczennice z DKK przeprowadziły wywiad, który umieszczą na blogu: blogiceo.nq.pl/gimbuz
  Na zakończenie spotkania pisarka podpisywała swoje książki i rozdawała autografy.

Takie momenty są cennym skarbem na całe życie.
Jesteśmy wdzięczni Pani Agnieszce Kursie, koordynator wojewódzkiego projektu Dyskusyjne Kluby Książki Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, za zaproszenie tak zacnego gościa. Takich autorytetów potrzebujemy!
Dziękujemy za obecność Pani Joannie Rakoczy - dyrektorce  Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie, Pani Aleksandrze Peście – instruktorce Powiatowej Biblioteki Publicznej, Pani Małgorzacie Krasiewskiej Dyrektorce Biblioteki Publicznej w Bieżuniu, redakcji Kuriera Żuromińskiego oraz Radiu 7 w Mławie, które nadało informację o spotkaniu.
Dziękujemy za udział Pani  Wiolecie Szablewskiej, Pani Ewie Tatkowskiej, Pani Marzenie Cholewińskiej, uczniom ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurominie; Pani Agnieszce Budzich, Pani Annie Gadomskiej, uczniom ze Szkoły Podstawowej w Bieżuniu, Pani Katarzynie Wrzosek, uczniom ze Szkoły Podstawowej w Zielonej, Pani Małgorzacie Pogorzelskiej, Pani Annie Nowotczyńskiej i uczniom ze Szkoły Podstawowej w Kuczborku.
Dziękujemy Żuromińskiemu Centrum Kultury i Panu Januszowi Kuklewiczowi, za użyczenie sali kinowej, Panu Michałowi Nowakowskiemu za przygotowanie sprzętu nagłaśniającego oraz Panu Tomaszowi Krzywdzie.
Specjalne podziękowanie dla Pani Marzeny Wieczorek, która zapewniła miłą atmosferę w czasie spotkania autorskiego oraz zadbała o oprawę fotograficzną.

Zapraszamy na kolejne spotkania w Żuromińskim Centrum Kultury w Żurominie.

Opracowała: Aneta Czyżyk