Archive for Grudzień 2013

PORANEK WIGILIJNY

Siemka !!! :D

Dnia 20 grudnia w naszej szkole odbył się poranek wigilijny. Było naprawdę ciekawie, ponieważ przedstawienie było bardzo pomysłowe . Jedna z koleżanek grała na skrzypcach, zaś inna na flecie.
Reszta bardzo ładnie recytowała wiersze. Nawet jeden z młodszych kolegów tańczył w rytm pastorałki. Wszystkim bardzo podobały się występy. Cała akademia była nagrywana kamerą, przez wyznaczoną osobę. Dzięki temu nagraniu po uroczystości zostanie nam miła pamiątka i nigdy nie zapomnimy o tym wydarzeniu . Ponadto były też robione zdjęcia aparatem fotograficznym, które można zobaczyć na stronie naszej szkoły. Fajnie, że dzięki aparatom i kamerom można zatrzymać czas…

Weronika i Sylwia :3

DEBATA SZKOLNA W ZESPOLE SZKÓŁ W JANUSZKOWICACH

16 grudnia 2013 roku odbyła się debata szkolna w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach. Wzięli w niej udział: Pani Dyrektor, opiekunowie zespołów uczniowskich oraz uczniowie klas 1-3 gimnazjum. Łącznie w obradach uczestniczyło 28 osób.

Debatę poprowadzili: koordynator Pan Stefan Kokoczka wraz z uczennicami klas gimnazjalnych, czyli Weroniką Mamroł i Agnieszką Jantoń. Natomiast Karolina Winiarska i Kinga Węgrzyn zostały wybrane na sekretarzy – sprawozdawców szkolnej debaty. Na początku obrad dziewczyny przypomniały wszystkim zebranym cele programu „ Szkoła z klasą 2.0”. Następnie uczniowie zgłaszali pomysły dotyczące ulepszenia technologii informacyjno- komunikacyjnej w naszej szkole, to jest wykorzystania jej w uczeniu i codziennej komunikacji. Każdy uczestnik zapisywał swoje propozycje na kartkach, a potem pomysły te były prezentowane przez przewodniczących grup. Wszyscy z zainteresowaniem śledzili ciekawe pomysły kolegów, jak można wykorzystać nowoczesną technologię w naszej szkole.

Następnie rozpoczęła się ożywiona debata na temat nauki szkolnej z Internetem oraz wadami technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Zebrani uczniowie bardzo chętnie brali udział w tej dyskusji, przedstawiając własne zdanie. Nie obeszło się także bez drobnych sprzeczek wynikających z różnicy poglądów w danej kwestii. Większość uczestników dyskusji stwierdziła, że co najmniej dwa razy w tygodniu korzysta z Internetu, odrabiając zadania domowe czy też ucząc się do sprawdzianów i kartkówek. Według naszych uczniów dużym zagrożeniem dla korzystających z technologii są najczęściej oszustwa w sieci, na przykład zawieranie niebezpiecznych znajomości przez dzieci z osobami dorosłymi. Inni zwracali uwagę na hakerów włamujących się nielegalnie do sieci oraz wirusy niszczące oprogramowania komputerów. Według niektórych dyskutujących ważnym problemem jest także uzależnienie dzieci i młodzieży od Internetu czy gier komputerowych. Wiele emocji towarzyszyło tematowi korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych w szkole.
Na zakończenie dyskusji odbyło się głosowanie nad przedstawionymi propozycjami punktów Kodeksu 2.0. Większość zgłoszonych przez uczniów pomysłów została przyjęta większością głosów. Oto one:

1.Korzystanie na lekcjach z tablic interaktywnych.
2.Wyposażenie każdej klasy w rzutnik i laptop.
3.Używanie telefonów komórkowych na przerwach.
4.Zakupienie nowych komputerów z szybszym Internetem.
5.Wi- Fi w całej szkole dostępne dla uczniów.
6.Klasa z telewizorem i DVD, w której można oglądać filmy naukowe.
7.Wykorzystanie TIK do komunikacji z uczniami innych szkół w Polsce i za
granicą.
8.Wykorzystanie darmowych zasobów Internetu na lekcjach.
9.Wykorzystywanie przez nauczycieli podczas zajęć programów
multimedialnych i zasobów internetowych w celu uzupełnienia treści lekcji.
10.Zakupienie i możliwość korzystania ze szkolnych pendrive.
11. Umożliwienie kserowania i drukowania potrzebnych materiałów przez
uczniów.

Miejmy nadzieje, że propozycje naszych uczniów zostaną szybko wprowadzone w naszej szkole i wszyscy będą mądrze i ostrożnie korzystać z nowoczesnej technologii informacyjno- komunikacyjnej.

Kinga

MIKOŁAJKI SZKOLNE

Hejka, zobaczcie jak bawiliśmy się 6 grudnia.

Mikołajki
Mikołajki1

css.php