Gimnazjum nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy

Dnia 15 maja 2012 roku w auli szkolnej, sali gimnastycznej oraz dwóch salach informatycznych odbyły się prezentacje zrealizowanych w szkole projektów edukacyjnych. Tym razem, w przeciwieństwie do roku ubiegłego gdzie tematem przewodnim była „Woda”, propozycje przygotowane przez nauczycieli były bardzo różnorodne i zaspokoiły potrzeby wszystkich uczniów (projekty od statycznych, wymagających cierpliwości i zdolności manualnych – „Witraż”, „Rola papieru w życiu człowieka”, „Zrób sobie bryłkę” po bardzo dynamiczne – „Taniec jako wyraz emocji w kulturach narodów”, „Najciekawsze miejsca gminy Oleśnica”). Ze względu na ilość grup projektowych (15) jak i wspomniane zróżnicowanie, zdecydowano na przedstawienie efektu końcowego w kilku salach. Podzielono również uczniów nieuczestniczących czynnie w projektach aby każdy z nich miał możliwość przyjrzenia się pracy starszych bądź młodszych kolegów w komfortowych warunkach. Szkolny festiwal nauki trwał około trzech godzin lekcyjnych.

Wykaz tematów:

 • Historia Polski w malarstwie
 • Oleśnica , moja mała ojczyzna
 • Najciekawsze miejsca gminy Oleśnica
 • W jaki sposób poeta szuka inspiracji do pisania wierszy?
 • Janusz Korczak
 • Gospodarka wodna organizmu
 • Fizyka jako zabawa
 • Zrób sobie bryłkę – wielościany wokół nas
 • Rola papieru w życiu człowieka
 • Witraż
 • Taniec jako wyraz emocji w kulturach narodów
 • Austria – kraj i ludzie
 • Boże Narodzenie w krajach niemieckojęzycznych
 • Język angielski amerykański i brytyjski
 • Tongue twisters – łamacze językowe

Każda grupa projektowa, podzielona na zespoły zadaniowe miała dowolną ilość czasu na zaprezentowanie swojej pracy (zwykle zajmowało to około 15 minut, jednak prezentacja projektu „Rola papieru w życiu człowieka” ze względu na złożoność elementów i zainteresowanie uczniów trwała dłużej). Specyfika niektórych projektów powodowała, że nie zostały one uwzględnione podczas szkolnego festiwalu nauki, miały typowo użytkowy charakter (np. „Język angielski amerykański i brytyjski”, powstał słownik różnic, który będzie wykorzystywany na lekcjach języka angielskiego dotyczących krajów anglojęzycznych). Przy realizacji projektów uczniowie korzystali z przeglądarek internetowych, wyszukiwarek,  komunikatorów i portali społecznościowych zarówno polsko jak i obcojęzycznych, skanerów, urządzeń do nagrywania dźwięku. Wykorzystywali programy Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Windows Media Player. Przy prezentowaniu efektów używano laptopów, rzutników, mikrofonów. Z tych narzędzi korzystali samodzielnie, gdyż nie potrzebowali wsparcia ze strony nauczycieli. Każdy uczeń biorący udział w projekcie miał stały dostęp do Internetu w domu i w szkole.

Dzięki zaangażowaniu uczniów mieliśmy okazje obejrzeć ciekawe prezentacje multimedialne, plakaty, albumy fotografii oraz prace plastyczne. Bardzo interesująco prezentowała się wystawa bryłek o skomplikowanych kształtach jak również projekt dotyczący papieru – uczniowie wykazali się pomysłowością oraz dużymi zdolnościami manualnymi przy tworzeniu różnego rodzaju przedmiotów z tego materiału (od zwierząt, przez makiety aż do „papierowej sukni”), pokazali też jak „czerpać papier”. Sporym zainteresowaniem cieszył się projekt „Taniec jako wyraz emocji w kulturach narodów”. Dotyczył on przede wszystkim Grecji. Po krótkiej prezentacji multimedialnej, uczennice zaprezentowały taniec „Zorbę”, inni uczniowie mieli możliwość nauczenia się jego kroków. Efekt końcowy projektu „Witraż” zawisł w gabinecie Pani Dyrektor. Większość prezentacji wykorzystywała program PowerPoint.

Przygotowując się do prezentacji projektów, uczniowie musieli dokładnie zapoznać się i opanować treści będące tematem zadania, nauczyli się również wyszukiwać i selekcjonować informacje, dzielić się wiedzą. Wielu z nich nabyło również nowe umiejętności, które będą wykorzystywane na lekcjach jak również w wolnym czasie hobbistycznie. Okazało się jak ważna jest wzajemna komunikacja i radzenie sobie ze stresem podczas publicznych wystąpień.

Podczas prezentowania projektów wystąpiły drobne trudności mające charakter techniczno-sprzętowy (problem z odtworzeniem prezentacji). Zostały one jednak szybko rozwiązane i uczniowie mogli przedstawić swoje prace w sposób niezakłócony.

II Szkolny Festiwal Nauki był przedsięwzięciem o dużo większej skali w porównaniu z rokiem ubiegłym, zarówno logistycznie jak i co do wagi festiwalu. Okazał się on wielkim sukcesem uczniów oraz nauczycieli. Wszyscy obserwatorzy festiwalu byli pod dużym wrażeniem ogromu pracy włożonej w projekty, a uczniowie zadowoleni z jej efektu. Dzięki wykorzystaniu narzędzi TIK, prezentacje były ciekawe i będą cennymi pomocami na zajęciach przedmiotowych.

 

Dnia 15 maja 2012 roku w auli szkolnej, sali gimnastycznej oraz dwóch salach informatycznych odbyły się prezentacje zrealizowanych w szkole projektów edukacyjnych. Tym razem, w przeciwieństwie do roku ubiegłego gdzie tematem przewodnim była „Woda”, propozycje przygotowane przez nauczycieli były bardzo różnorodne i zaspokoiły potrzeby wszystkich uczniów (projekty od statycznych, wymagających cierpliwości i zdolności manualnych – „Witraż”, „Rola papieru w życiu człowieka”, „Zrób sobie bryłkę” po bardzo dynamiczne – „Taniec jako wyraz emocji w kulturach narodów”, „Najciekawsze miejsca gminy Oleśnica”). Ze względu na ilość grup projektowych (15) jak i wspomniane zróżnicowanie, zdecydowano na przedstawienie efektu końcowego w kilku salach. Podzielono również uczniów nieuczestniczących czynnie w projektach aby każdy z nich miał możliwość przyjrzenia się pracy starszych bądź młodszych kolegów w komfortowych warunkach. Szkolny festiwal nauki trwał około trzech godzin lekcyjnych.

Wykaz tematów:

·         Historia Polski w malarstwie

·         Oleśnica , moja mała ojczyzna

·         Najciekawsze miejsca gminy Oleśnica

·         W jaki sposób poeta szuka inspiracji do pisania wierszy?

·         Janusz Korczak

·         Gospodarka wodna organizmu

·         Fizyka jako zabawa

·         Zrób sobie bryłkę – wielościany wokół nas

·         Rola papieru w życiu człowieka

·         Witraż

·         Taniec jako wyraz emocji w kulturach narodów

·         Austria – kraj i ludzie

·         Boże Narodzenie w krajach niemieckojęzycznych

·         Język angielski amerykański i brytyjski

·         Tongue twisters – łamacze językowe

Każda grupa projektowa, podzielona na zespoły zadaniowe miała dowolną ilość czasu na zaprezentowanie swojej pracy (zwykle zajmowało to około 15 minut, jednak prezentacja projektu „Rola papieru w życiu człowieka” ze względu na złożoność elementów i zainteresowanie uczniów trwała dłużej). Specyfika niektórych projektów powodowała, że nie zostały one uwzględnione podczas szkolnego festiwalu nauki, miały typowo użytkowy charakter (np. „Język angielski amerykański i brytyjski”, powstał słownik różnic, który będzie wykorzystywany na lekcjach języka angielskiego dotyczących krajów anglojęzycznych). Przy realizacji projektów uczniowie korzystali z przeglądarek internetowych, wyszukiwarek,  komunikatorów i portali społecznościowych zarówno polsko jak i obcojęzycznych, skanerów, urządzeń do nagrywania dźwięku. Wykorzystywali programy Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Windows Media Player. Przy prezentowaniu efektów używano laptopów, rzutników, mikrofonów. Z tych narzędzi korzystali samodzielnie, gdyż nie potrzebowali wsparcia ze strony nauczycieli. Każdy uczeń biorący udział w projekcie miał stały dostęp do Internetu w domu i w szkole.

Dzięki zaangażowaniu uczniów mieliśmy okazje obejrzeć ciekawe prezentacje multimedialne, plakaty, albumy fotografii oraz prace plastyczne. Bardzo interesująco prezentowała się wystawa bryłek o skomplikowanych kształtach jak również projekt dotyczący papieru – uczniowie wykazali się pomysłowością oraz dużymi zdolnościami manualnymi przy tworzeniu różnego rodzaju przedmiotów z tego materiału (od zwierząt, przez makiety aż do „papierowej sukni”), pokazali też jak „czerpać papier”. Sporym zainteresowaniem cieszył się projekt „Taniec jako wyraz emocji w kulturach narodów”. Dotyczył on przede wszystkim Grecji. Po krótkiej prezentacji multimedialnej, uczennice zaprezentowały taniec „Zorbę”, inni uczniowie mieli możliwość nauczenia się jego kroków. Efekt końcowy projektu „Witraż” zawisł w gabinecie Pani Dyrektor. Większość prezentacji wykorzystywała program PowerPoint.

Przygotowując się do prezentacji projektów, uczniowie musieli dokładnie zapoznać się i opanować treści będące tematem zadania, nauczyli się również wyszukiwać i selekcjonować informacje, dzielić się wiedzą. Wielu z nich nabyło również nowe umiejętności, które będą wykorzystywane na lekcjach jak również w wolnym czasie hobbistycznie. Okazało się jak ważna jest wzajemna komunikacja i radzenie sobie ze stresem podczas publicznych wystąpień.

Podczas prezentowania projektów wystąpiły drobne trudności mające charakter techniczno-sprzętowy (problem z odtworzeniem prezentacji). Zostały one jednak szybko rozwiązane i uczniowie mogli przedstawić swoje prace w sposób niezakłócony.

II Szkolny Festiwal Nauki był przedsięwzięciem o dużo większej skali w porównaniu z rokiem ubiegłym, zarówno logistycznie jak i co do wagi festiwalu. Okazał się on wielkim sukcesem uczniów oraz nauczycieli. Wszyscy obserwatorzy festiwalu byli pod dużym wrażeniem ogromu pracy włożonej w projekty, a uczniowie zadowoleni z jej efektu. Dzięki wykorzystaniu narzędzi TIK, prezentacje były ciekawe i będą cennymi pomocami na zajęciach przedmiotowych.

 

Funkcjonowanie Kodeksu 2.0 oraz propozycje zmian

08 grudnia 2011 roku, zrealizowany został kolejny punkt programu „Szkoła z Klasą 2.0”. Po odbyciu klasowych debat, uczniowie aktywnie w nich uczestniczący zostali zaproszeni na debatę szkolną na temat kodeksu dobrego korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Podczas debaty, weryfikacji poddane zostały zapisy powstałego w zeszłym roku szkolnym Kodeksu 2.0, uczniowie zaproponowali też szereg poprawek a także nowych punktów. W auli spotkali się nauczyciele (koordynator Rafał Zahorski, Dorota Musiałek, Magdalena Stępień oraz Paulina Szopiany) oraz uczniowie klas drugich (Natalia Boczarska, Justyna Musiał, Aleksandra Szymańska, Emilia Wiśniewska, Agata Skowron, Kamila Krzywicka – klasa IIC, twórcy Kodeksu 2.0 w roku szkolnym 2010/2011; Katarzyna Michalak, Justyna Kołodziejczak, Daria Junik, Daria Chudy, Wiktoria Kozłowska, Weronika Szatkowska, Roksana Wierzbicka, Sara Spodymek – klasa IID, nowi uczestnicy programu) i trzecich (Mateusz Stanisławczyk, Adrianna Taciak, Marta Gierlach, Magdalena Ziubrzycka, Zuzanna Mielcarek, Olga Cempel, Patrycja Arendarczuk, Aleksandra Arendarczuk, Michał Filipiak, Mateusz Salamon, Damian Tama, Marcin Dunajski, Szymon Bartnik, Kamil Kruszyński, Kamil Rymanowski, Bartosz Golec, Sandra Zawiślak, Milena Olczykowska, Paula Stępień, Julia Gawlik, Angelika Bosak, Krzysztof Szymanek, Michał Marciniak – klasa IIIA; Dominik Waltner, Maciej Wasiak, Igor Dianowski, Krzysztof Białek – klasa IIID – kilkoro uczniów klas trzecich uczestniczyło w pracach nad Kodeksem 2.0 w ubiegłym roku szkolnym, część jest nowymi uczestnikami programu). Stroną techniczną debaty zajął się Michał Marciniak, dokumentacją fotograficzną Zuzanna Mielcarek oraz Mateusz Stanisławczyk, sekretarzem została Justyna Kołodziejczak a współprowadzącym Krzysztof Szymanek.

Przed przystąpieniem do dyskusji, prowadzący krótko przypomnieli zadania czekające uczestników programu „Szkoła z klasą 2.0” oraz terminy ich realizacji. Uczniowie odświeżyli sobie również „zasady dobrej debaty” oraz podzielili się doświadczeniami związanymi z korzystaniem z Internetu i zagrożeniami z tym związanymi. Wielu uczestników debaty w oparciu o Kodeks 2.0 przygotowało postulaty, wnioski i poprawki, co, do których toczyła się dyskusja, usprawniło to jej przebieg i w porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym dopiero wypracowywano Kodeks – skróciło czas jej trwania.

Po raz kolejny, wśród życzeń odnoszących się do wyposażenia szkoły i dostosowania jej zaplecza do potrzeb użytkowników TiK znalazły się: tablice interaktywne, większa liczba i dostępność komputerów, drukarek oraz rzutników. Zwrócono uwagę na niezrealizowanie obietnicy zakupu tablicy interaktywnej. Kolejnym postulatem, który nie wszedł w życie po ubiegłorocznej debacie, było wykorzystanie pracowni komputerowych podczas przerw lekcyjnych. Planem na Rok Szkolny 2011/2012 było stworzenie klarownych zasad dotyczących używania komputerów szkolnych przez uczniów – mieli oni sami (pod dozorem opiekunów pracowni) ustalić zakres i dostępność tych narzędzi TIK oraz koordynować sprawny przebieg korzystania z komputerów. Jak sami przyznali – nie wywiązali się z postulatów i powyższy plan nie powstał. W drugiej połowie Roku Szkolnego 2010/2011 zaczęła funkcjonować w szkole sieć bezprzewodowa, w związku z czym korzystanie z pracowni komputerowych podczas przerw nie jest już tak istotne i wycofano się z tego pomysłu (uczniowie podczas przerw mogą korzystać z telefonów komórkowych).

Po części ogólnej, przystąpiono do szczegółowego omówienia postanowień Kodeksu 2.0 oraz postulatów, wniosków i ewentualnych poprawek do wprowadzenia. Krzysztof Szymanek z klasy IIIA odczytywał poszczególne postanowienia Kodeksu. Uczniowie na bieżąco komentowali ubiegłoroczne zapisy, zatrzymywali się na dłużej przy kontrowersyjnych punktach, proponowali poprawki lub akceptowali sformułowania zawarte w Kodeksie. Każda z osób uczestniczących w debacie mogła zabrać głos, sygnałem do jego udzielenia było podniesienie ręki (prowadzący udzielał wówczas głosu zainteresowanej osobie przekazując jej mikrofon). Wcześniejsze przeprowadzenie debat klasowych ułatwiło dyskusję – uczniowie byli do niej przygotowani, dobrze wiedzieli co chcą powiedzieć podczas debaty szkolnej, ich postulaty były przemyślane, ewentualnie wymagały drobnych korekt językowych. Dyskusja przebiegała w przyjaznej, merytorycznej atmosferze, bez przerywania prelegentom – osoby posiadające odmienne zdanie od właśnie wygłoszonego mogły natychmiast kontrargumentować, dzięki czemu przeanalizowano wszelkie niuanse. Ustalono, co następuje:

ROZDZIAŁ 1

Należy uczyć się w domu i w szkole przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnej

Uczniowie zgodzili się z większością sformułowań zawartych w Rozdziale I Kodeksu. Krzysztof Szymanek, zaproponował nowy punkt dotyczący możliwości korzystania przez uczniów posiadających orzeczenie o dysgrafii z laptopów podczas lekcji. Ułatwiłoby to pracę zarówno uczniom jak i nauczycielom mającym często problem z odczytaniem odręcznych notatek takiej osoby. Zgłoszono zastrzeżenia co do korzystania z tego typu udogodnienia podczas sprawdzianów – uczeń musiałby pracować w trybie offline i używać programu typu „Notatnik” bez funkcji poprawiania błędów. Posiadacz laptopa sam powinien też zadbać o właściwe zabezpieczenie sprzętu, szkoła nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie bądź kradzież komputera.

Kolejny postulat dotyczył wykorzystania przez nauczycieli urządzeń nagłaśniających podczas prowadzenia zajęć. Zmniejszyłoby to „eksploatację głosu” i ułatwiło pracę. Zmusiłoby jednocześnie szkołę do wydatków związanych z nagłaśnianiem sal.

ROZDZIAŁ 2/ ROZDZIAŁ 3

Z informacji należy korzystać samodzielnie i krytycznie/ Nie kradnij i nie daj się okraść

Uczniowie zgodzili się ze stwierdzeniem, iż często nadużywają możliwości związanych z wykorzystaniem wiadomości zawartych w Internecie (opcja ‘kopiuj-wklej” bez wkładu własnego). Zwrócili też uwagę na częste łamanie praw autorskich. Omówione zostały zagadnienia dotyczące legalnego pobierania informacji z witryn internetowych. Wspomniano też o niebezpieczeństwach związanych z korzystaniem z niepewnych źródeł, błędach i przeinaczeniach pojawiających się w pracach uczniów bezkrytycznie podchodzących do zawartości stron.

ROZDZIAŁ 4

Komunikujmy się z nauczycielami, rodzicami i kolegami

Pełne funkcjonowanie od roku szkolnego 2011/2012 Dziennika Elektronicznego, ułatwiło kontakt między uczniami, rodzicami oraz nauczycielami, spełniając jednocześnie część postulatów zawartych w Rozdziale czwartym Kodeksu 2.0. Strona szkolna jak i Gazetka działają sprawnie i bez zakłóceń, w dyskusji zgodzono się iż nie ma nieuzasadnionych ingerencji ze strony grona pedagogicznego co do  treści prezentowanych przez uczniów.

ROZDZIAŁ 5

Walcz o komputery w szkole

Jak wspomniano w części wstępnej, nie wszystkie postulaty uczniów dotyczące dostępności komputerów w szkole zostały spełnione. Uczniowie rozumieją, że wynika to z ograniczonych możliwości finansowych i lokalowych szkoły, wnioskują jednak o uzupełnienie podstawowych braków w wyposażeniu (mała ilość rzutników oraz sprzętu audio-video, brak tablicy interaktywnej, ograniczony dostęp do drukarek i kserokopiarek). Większe „umultimedialnienie” szkoły stanowiłoby niepodważalną korzyść także dla nauczycieli.

ROZDZIAŁ 6

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze

Duża część dyskusji poświęcona została bezpieczeństwu w sieci. Uczniowie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami związanymi z korzystaniem z Internetu, przestrzegali przed ewentualnymi, mogącymi przynieść przykre konsekwencje, błędami popełnianymi przez użytkowników. Krzysztof Szymanek zaproponował wprowadzenie do Kodeksu punktu o brzmieniu: „Nie korzystaj z opcji automatycznego zapamiętywania loginów i haseł” – jest to nagminne zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli, a przy korzystaniu z Dziennika Elektronicznego bardzo niebezpieczne.

ROZDZIAŁ 7

Już prześcignąłeś rodziców w wiedzy na temat TiK. Naucz ich tego!

Kolejny omawiany temat dotyczył uświadamiania rodziców na temat wykorzystania TiK w ich codziennym życiu oraz ułatwień, jakie może to przynieść. Wraz z wprowadzeniem Dziennika Elektronicznego, nieodzowne stały się podstawowe umiejętności związane z użytkowaniem Internetu, zakładaniem kont, komunikacją e-mailową oraz zachowaniem bezpieczeństwa w sieci. Daria Junik postulowała wprowadzenie punktu dotyczącego zagrożeń, jakie czyhają na rodziców w wirtualnym świecie. Uczniowie zobowiązali się też do pomagania rodzicom w często trudnych dla starszego pokolenia kwestiach związanych z nowymi technologiami („Ucz innych”)

Podsumowując – po owocnej, trwającej ponad godzinę dyskusji, uczniowie zaakceptowali większość zapisów Kodeksu 2.0, wypracowanych w roku szkolnym 2010/2011. Zaproponowali też kilka zmian merytorycznych (wprowadzenie nowych punktów) oraz kosmetycznych (korekta niektórych sformułowań, częstsze użycie równoważników zdań). Prace nad nowym, wygładzonym brzmieniem Kodeksu potraja około miesiąca. Zostanie on zaprezentowany w styczniu 2012 roku. Dokumentacja fotograficzna debaty zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

Opracował: Rafał Zahorski
Zamieścił: Michał Marciniak

Galeria

Zaczynamy blogową przygodę już wkrótce artykuł z debaty :)