lis 12

TANECZNY PIĄTEK!!!

Piątek 6.11 był u nas dniem tańca. Podczas długich przerw tańczyliśmy przy tureckich rytmach „Belgijce” , „Pingwinku , „Chocolate choco choco” . To tańce integracyjne więc wszyscy wspaniale się bawiliśmy i aktywnie spędziliśmy przerwy.

Zobaczcie sami !!!

 

 

 

 

paź 12

BIEGI PRZEŁAJOWE!!!

7 października odbyły się  zawody w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Pomiechówku. Naszą szkołę reprezentowały Weronika Górniak z klasy 1d oraz Anna Tobiasz z 2c, która zajęła 5 miejsce i zakwalifikowała się do dalszego etapu tych zawodów.

Gratulujemy!!!

20151007_105639 20151007_111951 (1) 20151007_113538 (1)20151007_11303120151007_111318 (1)

paź 08

Lekka atletyka 2015!!!

29 września na Stadionie OSiR w Otwocku odbyły się zawody w biegach przełajowych.Myślą przewodnią  była popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży oraz nabycie umiejętności współzawodnictwa zgodnego z zasadami ducha sportowego. Nasi uczniowie godnie reprezentowali Gimnazjum.Odnieśliśmy ogromny sukces.  Ania Tobiasz z IIc i  Filip Prochowski z IId  zdobyli pierwsze miejsca  i zakwalifikowali się na zawody międzypowiatowe!!!

Gratulacje!!!

TRZYMAMY KCIUKI I POWODZENIA W DALSZEJ RYWALIZACJI!!!

20150929_114948 20150929_115617 20150929_110119 20150929_11300220150929_110539

 

 

paź 08

Sztafety czas zacząć!!!

2 października nasze Gimnazjum wzięło udział w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Szkoły rywalizowały na stadionie MOSiR w Karczewie. Po zaciętej walce dziewczęta zdobyły siódme miejsce a chłopcy czwarte.

Gratulacje!!!

 

20151002_115709 20151002_120216

20151002_114847

20151002_12230520151002_114051 (1)

 

paź 05

,,Przewrót na wf-ie”

  ” Przewrót na wf-ie” to hasło III edycji „wf z klasą” do której po raz kolejny przystępuje nasza szkoła.
Na inauguracji mówiliśmy o tym jak zmienia się wychowanie fizyczne i myślenie o wf-ie. Wspólnie z ekspertami rozmawialiśmy o otwieraniu szkoły i zdrowym stylu życia.
Dzieliliśmy się pomysłami na angażowanie uczniów w rozwój kultury fizycznej w szkole. Nauczyciele z wielu szkół z całej Polski wspólnie zastanawiali się nad możliwościami i korzyściami jakie daje organizacja lekcji wf-u poza szkołą.
Mamy nadzieje, że wszystkie pomysły zrealizujemy w tym roku!!!

Obraz

STOP ZWOLNIENIOM!

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej 

w Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej

w roku szkolnym 2014 /2015

Zespół ds. ewaluacji

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

 1. 1.           Elżbieta Sadowska
 2. 2.           Eleni Filipiuk – Adamus
 3. 3.           Agata Dowgwiłłowicz
 4. 4.           Małgorzata Krech
 5. 5.           Monika Majkowska
 6. 6.           Aleksandra Pasterz
 7. 7.           Justyna Sokół
 8. 8.           Grzegorz Dłużniewski
 9. 9.           Jakub Mielniczuk
 10. 10.        Paweł Chułerański

 

                                                                                              Józefów, 21.06.2015 r.

 

Obszar II: Procesy zachodzące w szkole lub placówce

Wymaganie 2.2: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy  programowej          

Charakterystyka badania:

 1. 1.  Cel badania
  Ograniczenie zwolnień z lekcji wychowania fizycznego
 2. 2.  Próba badawcza
  Uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum
 3. 3.  Metody
 4. 4.  Termin
  Ewaluacja miała miejsce w okresie: październik 2014 -czerwiec 2015 roku.
 5. 5.  Odpowiedzialny
  Za przeprowadzenie ewaluacji odpowiadali członkowie zespołu ewaluacyjnego.
  • diagnoza
  •  analiza
  •  ankieta
  • wywiad z nauczycielami odnośnie zwolnień i braku stroju na lekcji wychowania fizycznego;
  •  ulotki, pogadanki, plakaty , imprezy sportowe

  Podział obowiązków:

  • Elżbieta Sadowska przygotowanie diagnozy, ankiety skierowanej do nauczycieli wf i uczniów , opracowanie wyników ankiet, przeprowadzenie  Pucharu Dyrektora, opracowanie ulotki
  • Małgorzata Krech opracowanie graficzne wyników ewaluacji.
  • Eleni Adamus Filipiuk przygotowanie ankiety skierowanej do uczniów , karty predyspozycji.
  • Jakub Mielniczuk opracowanie ulotki
  • Nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzenie imprez sportowych.

   

  Wyniki ewaluacji z ankiet i analizy dokumentów

   

  1.ANKIETA EWALUACYJNA SKIEROWANA DO UCZNIÓW

  Celem ankiety jest określenie poziomu zainteresowania uczniów wychowaniem fizycznym. Ankieta jest anonimowa, proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi.

  Data ……………                                        Klasa …………….

  1)    Dlaczego uczęszczasz na lekcje wychowania fizycznego ?

  a)    ponieważ są to zajęcia obowiązkowe w szkole,

  b)   dla własnej przyjemności,

  c)    dla zdrowia i sprawności,

  d)   inne, jakie ?………………………………………………………………………

  2)    Którą dyscyplinę najbardziej lubisz uprawiać na zajęciach?

  ………………………………………………………………………………

  3)    Kto ma największy wpływ na Twoją aktywność fizyczną ?

  a)    nauczyciel wf,

  b)   rodzice,

  c)    koledzy,

  d)   rodzeństwo,

  e)    telewizja,

  f)     inne, jakie ? ………………………………………………………………

  4)   Czy lekcje wf są atrakcyjne ?

  a)    tak,

  b)   nie,

  c)    czasami.

  5)   Jak oceniasz sposób prowadzenia zajęć ?

  a)    bardzo dobrze,

  b)   dobrze,

  c)    tak sobie,

  d)   źle,

  e)    nie mam zdania.

  6)   Czy podoba się Tobie atmosfera na lekcjach wf ?

  a)    tak,

  b)   nie,

  c)    nie mam zdania.

  7) Czy potrafisz przeprowadzić samodzielnie rozgrzewkę?

         a) tak
  b) nie

  8) Czy w ciągu roku szkolnego poprawiła się Twoja kondycja fizyczna?

        a) tak,

        b) raczej tak,

        c) raczej nie,

        d) nie.

       

  9) Czy potrafisz planować swój wolny czas aktywnie?

        a) tak,

        b) raczej tak,

        c) raczej nie,

        d) nie.

   

  10) Jakie są Twoje propozycje odnośnie zajęć wychowania fizycznego?

   

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  Dziękuję za wypełnienie ankiety.

  Wyniki ankiety

  Uczniowie interesują się sportem. Chętnie ćwiczą na lekcjach wf-u. Są świadomi roli sportu w ich życiu. Wspólnie z Rodzicami  uczestniczą w imprezach sportowych.

   Należałoby :

  1. Zachęcić młodzież do uczestniczenia w zajęciach SKS-u
  2. Zachęcić do czytania czasopism sportowych
  3. Pokazać możliwości i miejsca spędzania aktywnie czasu wolnego
  4. Poznać zainteresowania ucznia i zachęcić go do czynnego udziału w zajęciach .

  Diagnoza zwolnień z wychowania fizycznego

  Wykaz zwolnień wf w klasach 1 i 2 w roku szkolnym 2013/14

   

   

  Rok szkolny

  2013/14

  Klasy 1 i2

   

   

  Zw. całoroczne

   

  Zw. miesięczne

   

  Zw. Jednodniowe (rodzic)

   

  Brak stroju

  Hala

  3godz/tyg

  Basen 

  1godz/tyg

  hala basen hala basen hala basen
   

  Dziewczęta

  (214 uczennic)

   

  9 osób

   

  28 osób

   

   

  20  osób

   

  30 osób

   

  20 osób

   

  67 osób

   

   

  44 soby

   

  34 osoby

   

   

  Chłopcy

  (176 uczniów)

   

   

  4 osóby

   

   

  12 osób

   

   

   

  7 osób

   

  6 osób

   

  25 osób

   

  68 osób

   

   

  19 osób

   

  46 osób

   

  Razem

  13 40 27 36 45 135 63 80

   Analiza diagnozy

  STOP ZWOLNIENIOM Z WF

  Diagnoza dotyczyła analizy zwolnień lekarskich : rocznych, miesięcznych , jednodniowych oraz braku stroju sportowego na lekcji wf i pływalni.

  Diagnozowani byli uczniowie z klas 1-2 w roku szkolnym 2013/14.

   

  ANALIZA

  ZAJĘCIA NA PŁYWALNI – DZIEWCZĘTA

   

  W 16  klasach w roku szkolnym 2013/14 uczyły się 214 uczennic. 28 z nich (co stanowi 13% ) miało  zwolnienia całoroczne ( uczulenie na   chlor).

  Zwolnienia miesięczne z zajęć na pływalni okazało 30 uczennic ( najwięcej z klas 1 –   9 zwolnień).

  Prawie ½ uczennic – 47% nie brała systematycznego udziału w zajęciach ( łącznie101 tj. 54 klas1 , 47 – klasa2). Uczennice zgłaszały        niedyspozycję zdrowotną, posiadały zwolnienia od rodziców lub też miały pojedyncze nieobecności, bardzo często dotyczące wyłącznie             zajęć na pływalni ( najwięcej 2E- 7 os/118 godz., 2F- 7os/72godz,2G- 7os/96 godz.

   ZAJĘCIA NA HALI – DZIEWCZĘTA

               W 16  klasach w roku szkolnym 2013/14 uczyły się 214 uczennic, 9 z nich (co stanowi 0,5% ) miało  zwolnienia całoroczne.

  Zwolnienia miesięczne z zajęć wf okazało 20 uczennic (  10 z klas 1 i 10 z klas 2 )

  30 % uczennic nie brała systematycznego udziału w zajęciach wf ( łącznie 66osób     tj. 26 klas1 , 38 – klasa2). Uczennice zgłaszały          niedyspozycję zdrowotną, posiadały zwolnienia od rodziców lub zapominały stroju na lekcję wf ( najwięcej 2A- 9 os., 2E- 8os ,2G, 2H, 1A,           1G, 1H- 4 os.)

   ZAJĘCIA NA PŁYWALNI -  CHŁOPCY

   W 16  klasach w roku szkolnym 2013/14 uczyło się 176 uczniów. 12 z nich (co stanowi 6% ) miało  zwolnienia całoroczne.

  Zwolnienia miesięczne z zajęć na pływalni okazało 6 uczniów co stanowi 3,5 %   (  2 zwolnienia z klasy 1 i  4 zwolnienia z klasy 2 ).

  114 uczniów nie brało systematycznego udziału w zajęciach tj. 65% ( 54- klas1 , 60 – klasa2). Uczniowie zgłaszali niedyspozycję        zdrowotną, posiadali zwolnienia od rodziców lub też mieli pojedyncze nieobecności, bardzo często dotyczące wyłącznie  zajęć na pływalni        ( najwięcej 2E- 12 os., 2G-11 os., 2d- 11 os., 1h- 11 os., 1a- 11 os.)

  Klasy, które objąć trzeba szczególną opieką to obecna klasa 3E,3G oraz grupa chłopców z klasy 3D, 2H i 2A

  ZAJĘCIA NA HALI -  CHŁOPCY

   W 16  klasach w roku szkolnym 2013/14 uczyło się 176 uczniów. 4 z nich (co stanowi 2% ) miało  zwolnienia całoroczne.

  Zwolnienia miesięczne z zajęć na hali okazało 7 uczniów, co stanowi 4 %  (2 zwolnienia z klasy 1 i  5 zwolnień z klasy 2 ).

  25 uczniów nie brało systematycznego udziału w zajęciach tj. 14% ( 11- klas1 , 14 – klasa2).

  PODSUMOWANIE DIAGNOZY

  NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY ZWOLNIEŃ Z WF – DZIEWCZĘTA

               1. Zwolnienia jednodniowe 87 uczennic tj. 40%

  2. Brak stroju na lekcji 78 uczennic tj. 36%

  3. Zwolnienia miesięczne 50 uczennic tj. 23%.

  4. Zwolnienia całoroczne posiadało 37 uczennic tj. 17%

  NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY ZWOLNIEŃ Z WF – CHŁOPCY

               1. Zwolnienia jednodniowe  93 tj.52%

  2. Brak stroju na lekcji  65tj. 36%

  1. 3.  Zwolnienia całoroczne  16 tj.9%
  2. 4.  Zwolnienia miesięczne  13 tj.7%

   

  DZIAŁANIA EWALUACYJNE

  OPRACOWANIE SZKOLNEGO SYSTEMU OGANICZAJACEGO

   długotrwałe zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego

  w Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie

   

  Cel ogólny:

  - zmniejszenie ilość zwolnień z zajęć wychowania fizycznego, szczególnie tych długich

  Cele szczegółowe:

  - zachęcenie uczniów do regularnej aktywności fizycznej

  - uświadomienie roli ruchu w prawidłowym rozwoju młodego człowieka

  - uatrakcyjnienie  zajęć wychowania fizycznego poprzez wprowadzenie nowych dyscyplin sportowych

  - przekonanie młodzieży, że sport może być doskonałą zabawą, wspaniałym sposobem spędzenia czasu z rówieśnikami.

  Działania

  1. Analiza Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania pod kątem motywowania uczniów do aktywnego uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego niezależnie od stopnia sprawności fizycznej i ograniczeń zdrowotnych.
  2. Analiza zwolnień z wychowania fizycznego : rocznych, miesięcznych, zwolnienia od rodziców, braki stroju sportowego na lekcji
  3. Wydzielenie dwóch godzin zajęć na nowe, ciekawe dyscypliny sportu:

  - pływanie z elementami pływania synchronicznego dla dziewcząt

  -  piłki   wodnej dla dziewcząt i chłopców

  - lacrosse

  - koffball

  - badminton, speedbadminton

  - nordicwalking

  - jazda na rolkach ,łyżwach

  - taniec.

  - ultimate frisbee

  4. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów w celu poznania  ich poziomu  zainteresowania sportem , pomysłów na nowe dyscypliny sportu,            które uczniowie chcieliby poznać i uprawiać,  oraz oceny własnej aktywności podczas lekcji wychowania fizycznego

  5. Przeprowadzanie Testu Sprawności Fizycznej – diagnozy sprawności  na początku i na końcu zajęć  w danym roku szkolnym.

  6. Przeprowadzenie lekcji edukacji zdrowotnej oraz godzin z wychowawcą na temat ogromnej roli aktywności fizycznej w rozwoju młodego         człowieka.

  7. Organizacja spotkań i prelekcji ze specjalistami na temat zdrowego trybu życia.

  8. Zapraszanie ciekawych gości – sportowców, którzy na  własnym przykładzie pokazują, jak ważną rolę w życiu osobistym i zawodowym     może odegrać sport.

  9. Przygotowanie wzoru zaświadczenia od lekarza  wskazującego, jaka aktywność fizyczna jest możliwa w przypadku danej osoby oraz zaznaczającego, które czynności nie mogą być przez ucznia wykonywane.

   Załącznik nr1 do zwolnień lekarskich miesięcznych, semestralnych i rocznych

  Do pobrania na stronie internetowej gimnazjum.

   

  KARTA PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH UCZNIA W PRZYPADKU ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OD LEKARZA

  W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRAWIDŁOWY ROZWÓJ FIZYCZNY GIMNAZJALISTY PROSIMY O WSKAZANIE EWENTUALNEJ DYSCYPLINY SPORTOWEJ, KTÓRĄ MÓGŁBY UPRAWIAĆ NASZ UCZEŃ POMIMO KŁOPOTÓW ZDROWOTNYCH.

  Ucz. …………………………………………………………………………. MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W NASTĘOUJĄCYCH ZAJĘCIACH:

  (imię i nazwisko)

  PŁYWANIE

  BADMINYON, SPEED BADMINTON

  NORDIC WALKING

  TENIS STOŁOWY

  TANIEC

  LEKKOATLETYKA

  GRY ZESPOŁOWE

  GIMNASTYKA

  JAZDA  NA ROLKACH, ŁYŻWACH

  JAZDA NA ROWERZE

  GIMNASTYKA KOREKCYJNA

  W ŻADNYCH ZWYŻEJ WYMIENIONYCH.

   

  UCZEŃ MOŻE UCZESTNICZYĆ W WYŻEJ WYMIENIONYCH ZAJĘCIACH POD WARUNKIEM NIEWYKONYWANIA CZYNNOŚCI TAKICH JAK(WSKAZANIA LEKARZA): ……………………………………………………………………………………………………………

   

  ……………………………………..

  Pieczęć i podpis lekarza

   

  17 UCZNIÓW DOSTARCZYŁO KARTĘ PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH UCZNIA W PRZYPADKU ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OD LEKARZA

  w roku szkolnym 2014/2015

   

  ULOTKA EDUKACYJNA DLA RODZICÓW

   Ulotka przekazana została  podczas dnia otwartego , w celu informacyjnym

   i edukacyjnym.

  POMÓŻ SWOJEMU DZIECKU !

  NIE ZWALNIAJ Z LEKCJI WF !

  RUCH TO PRAWO

  TWOJEGO DZIECKA !

  AKTYWNI RODZICE

   AKTYWNE DZIECKO

    

  MONITOROWANIE BRAKU STROJU I ZWOLNIEŃ JEDNODNIOWYCH

  PUCHAR DYREKTORA   „STOP ZWOLNIENIOM Z W-Fu”

   

  Klasa

  Październik

  Listopad

  Grudzień

  Styczeń/Luty

  Marzec

  Kwiecień

  Maj

  Wynik

  1A

                 

  1B

                 

  1C

                 

  1D

                 

  1E

                 

  1F

                 

  1G

                 

  1H

                 

  2A

                 

  2B

                 

  2C

                 

  2D

                 

  2E

                 

  2F

                 

  2G

                 

  2H

                 

  LEGENDA:

  0-5 brak stroju

  5-15  brak stroju

  powyżej 15 brak stroju

   

  Przez 7 miesięcy nauczyciele WF monitorowali strój i aktywność młodzieży na lekcji.

  Miesiące zimowe – styczeń, luty sprawiały kłopot w systematyczności i sumienności. Powodem mogły być zajęcia na lodowisku, gdzie brakowało sprzętu.

  Podsumowując akcję przeprowadziliśmy ankietę  wśród nauczycieli i uczniów na w/w temat.

   

  Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli wychowania fizycznego

  1.Czy zgadzasz się z ideą akcji –„Stop zwolnieniom z WF? ”

           Tak                              Nie

  2.Czy  planowane działania są realizowane na lekcjach WF?

  Tak                              Nie

  3.Czy brałaś/łeś  czynny udział w promowaniu  akcji?

  Tak                              Nie

  4.Czy działania przyniosły oczekiwany skutek?

  Tak                              Nie

  5.Co jeszcze byś zrobiła/ił , aby zapobiec zwolnieniom z WF?

  Wyniki badania ankietowego wśród nauczycieli  wychowania fizycznego

  W badaniu wzięło udział 9 nauczycieli o stażu zawodowym od 1roku do 29 lat.

  Wszyscy zgodnie popieramy akcje promujące ruch i zdrowy styl życia.

  Promując ideę „Stop zwolnieniom z wf”  , przeprowadzaliśmy ciekawe i różnorodne zajęcia wychowania fizycznego, czynnie braliśmy w nich udział, aby swoim przykładem zachęcać uczniów do aktywności fizycznej.

  Nasze działania przyniosły rezultaty. Pokazały nam, że młodzież oczekuje od nas zaangażowania, konsekwencji oraz ciekawych i różnorodnych zajęć. Najtrudniej było  nam zmotywować  młodzież do lekcji na lodowisku, co tłumaczyć można małą ilością sprzętu  łyżwiarskiego.

  W przyszłym roku szkolnym chcemy skoncentrować się na uregulowaniu zasad długich zwolnień od rodziców.

  Prosilibyśmy o rozszerzenie oferty edukacyjnej o mała salkę „fitness- siłownia”.

  Kontynuację zajęć wyjazdowych –„Biała i Zielona Szkoła”

   

  Ankieta ewaluacyjna dla  ucznia

   1.Czy zgadzasz się z ideą akcji  „Stop zwolnieniom z wf”

   Tak                              Nie

  2.Czy   zauważyłaś/łeś  plakaty promujące akcję?

  Tak                              Nie

  3.Czy brałaś/łeś  czynny udział w  akcjach promujących stop zwolnieniom z wf ?

  Tak                              Nie

  4.Czy działania przyniosły oczekiwany skutek twojej klasie?

  Tak                              Nie

  5.Co jeszcze byś zrobiła/ił , aby zapobiec zwolnieniom z WF?

   

   Wynik badania ankietowego wśród uczniów 

    W ankiecie wzięło udział 160 uczniów z klas 1 i 2

   Wszyscy uczniowie akceptują idee akcji  „Stop zwolnieniom z wf”  i zauważyli działania oraz plakaty promującą akcję w szkole.

  Większość była zainteresowana i brała w niej czynny udział.

  Klasy1c,1h,2c,2h i 3a najbardziej wyróżniły się zdobywając Puchar Dyrektora .

  Klasy 1b,1d,1e.2d,2h,3c,3d były o krok od zwycięstwa.

  Pozostałe klasy podniosły swoja frekwencję na zajęciach.

   

  Młodzież oczekuje:

  Konsekwencji w ocenianiu

  ciekawych lekcji,

  możliwości decydowania o formach i dyscyplinach na zajęciach

  podwyższenie oceny za strój i aktywność

  spotkań ze sportowcami

  aktywne przerwy

  0 -  braku stroju na lekcji

   

  Analiza zwolnień długoterminowych / wywiad z pania pielęgniarka/

    

  ZWOLNIENIA LEKARSKIE Z WF

  w

  latach 2010- 2015

    

  2010/11

  63

  2011/12

  83

  2012/13

  105

  2013/14

  133

  2014/15

  I semestr : 36 basen +17 hala= 53 roczne

  121-53=68 miesięczne

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Wnioski

      Od 2010 roku była  rosnąca tendencja zwolnień lekarskich.

  W 2013r osiągnęła podwojony wynik do roku 2010  (63 -133).

  Rok 2014/15 jest rokiem o tendencji zniżkowej.

  Wnioski i rekomendacje

  Akcja przyniosła oczekiwane skutki. Zwolnienia lekarskie mają tendencję spadkową, zmniejszyła się ilość zwolnień od Rodziców, młodzież czynnie i chętnie bierze udział w zajęciach wf.

  Dla poprawienia  jeszcze lepszej jakości zajęć proponujemy:

  Opracowanie  regulaminu „zwolnień długich”  od Rodziców

  1. Rozszerzenie oferty edukacyjnej o „Małą salkę fitness – siłownia”
  2. Dostosowanie oferty edukacyjnej do możliwości i zainteresowań grupy
  3. Prowadzenie ciekawych i różnorodnych zajęć wf , wykorzystując bogatą ofertę  edukacyjną szkoły
  4. Konsekwencja i systematyczność oceniania braku stroju
  5. Zachęcać młodzież do udziału zajęciach SKS
  6. Kontynuacja  imprez sportowych na terenie szkoły

  7.Kontynuacja wyjazdów na  „Białe i Zielone Szkóły”

  8.Kontynuować akcje edukacyjne dla młodzieży i rodziców.

   

  PRZEPROWADZONE IMPREZY SPORTOWE

  KONKURS NA:

              NAJLEPSZE HASŁO

   1.    STOP ZWOLNIENIOM Z WF, BO przezwyciężamy słabości i uczymy się uczciwości.   GB 2c

  1. zwolnienia to jedna wielka ściema.
  2.  wf jest spoko, a kto nie chodzi na wf, to kij mu w oko.
  3. nie bądź leniuch, bierz czynny udział w lekcjach wf.
  4. zwolnienie z w wf-u, nie da mi starszego wieku.
  5. trening dodaje uśmiechu.
  6. to nie sztuka przynieść zwolnienie, sztuka to regularność
  7. lepszą ocenę mamy z wf
  8. w zdrowym ciele, zdrowy duch

  10.sport to zdrowie i dostatek uśmiechu

  MIKOŁAJKOWA   SIATKÓWKA

  05.12.2014-piątek

   

  ZAPRASZAMY KLASOWE DRUŻYNY MIESZANE (3+3) na

  MIKOŁAJKOWĄ SIATKÓWKĘ

  FINAŁ:  ZWYCIĘZCY- NAUCZYCIELE

   Obowiązują „mikołajkowe” stroje sportowe

   13LUTEGO 2015 „TANECZNY DZIEŃ”

   Zapraszamy na

   WARSZTATY TANECZNE

  Z  PAWŁEM KULIKIEM

   Finalistą Programu „You Can Dance”

  W PROGRAMIE

  WYSTĘP KOŁA TANECZNEGO NASZEGO GIMNAZJUM!!!

  KILKA SŁÓW O TAŃCU

  POKAZ TAŃCA – BREAKDANCE!!!

  KRÓTKA ANIMACJA TANECZNA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW!

    SPOTKANIE Z GWIAZDĄ ODBĘDZIE SIĘ NA HALI  O GODZ. 12.20

  wrz 07

  Lokalna Akcja Społeczna w naszym Gimnazjum!

  Pomysłodawcą tej formy LASu w naszej szkole był Jakub Mielniczuk i Monika Majkowska- nauczyciele w naszym Gimnazjum. Organizatorem nauczyciele wwychowania fizycznego wraz z klasą sportowo- dziennikarską 2E. Nauczyciele. Klasa 2E przygotowała ogromną kostkę do gry oraz planszę, nauczyciele rozwieszali pytania i wraz z uczniami 2 E uprzątneli halę sportową po zakończeniu zabawy. Pan Jakub Mielniczuk opracował pytania i odpowiedzi z zakresu edukacji zdrowotnej i sportu. Pani Monika Majkowska przygotowała numerki do pytań. W ramach lokalnej akcji sportowej, 21 maja 2015 roku w naszej szkole odbyła się gra terenowa pogłębiająca wiedzę o sporcie oraz doskonaląca zmysł orientacji w terenie. Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie.

  Drużyny składające się z zawodników obu szkół, w ramach integracji lokalnej, zmagali się z pytaniami o prędkości piłki odbitej w tenisie, o ilości zdobytych medali na igrzyskach olimpijskich przez Polaków, wykazywali się kreatywnością układając prosty układ taneczny oraz sprawnością fizyczną w skakaniu, rzucaniu do celu. A wszystko połączone z szybkim wyszukaniem i dotarciem do odpowiednich stacji oznaczonych numerami.

  Walka była zacięta, ale co najważniejsze, dostarczyła dużo zabawy i radości. Drużyny stojące na podium otrzymały kosze pełne owoców. Każdy chętny uczeńz z naszej szkoły mógł wziąć udział w zgadywance terenowej. Cała akcja nie wymagała wielkich nakładów finansowych. Taka forma aktywności fizycznej podobała się i nauczycielom i uczniom. Planujemy powtórzyć zabawę.

  Dziękujemy bardzo za udział wszystkim uczestnikom i liczymy na ponowne spotkanie!

  lip 01

  Dzień Sportu

  23.06.2015 r. to  był DNIEM SPORTU uroczyście rozpoczęty defiladą oraz dekoracją klas ,które zajęły w  całorocznym konkursie programu STOP ZWOLNEINIOM Z WF z  taką samą liczbą punktów I miejsce pierwsze  zajęły  klasy  3A, 2C,2E,1C,1H. Ich przedstawiciele odbierali na uroczystym otwarciu imprezy pamiątkowe dyplomy oraz puchary.

  Tegoż dnia za wybitne osiągnięcia sportowe wyróżniono  uczennice i uczniów klas I oraz II, którzy byli autorami sukcesów sportowych w naszej szkoły, byli to:

  1. Annę Tobiasz
  2. Mariannę Gromadzką
  3. Klaudię Kępkę
  4. Jakuba Janczaka
  5. Marcelego Morzewskiego

  W zaplanowanych konkursach i turniejach sportowych wzieło udział 206 osób. Najwięcej osób  bo aż 36 wzięło udział w rozgrywkach piłki siatkowej ,piłki nożnej oraz gry w tenisa stołowego. Wsztscy tez mogliśmy ogladac naszego szkolnego MISTRZ tańca nowoczesnego ucznia klasy  1A, ktory otrzymał od całej szkoły owacje oklasków.

  lip 01

  Sportowy Piknik Rodzinny

  W dniu 24.06.2015 r.  w godz. 11.15-14.00 w naszym gimnazjum na szkolnym boisku odbył sie  Sportowy Piknik Rodzinny.

   W imprezie wzięło udział około 250 uczestników( wychowanków oraz grono pedagogiczne nauczycieli.Sportowy Piknik  Rodzinny uroczyście otworzyła dyrektor szkoły Pani Jolanta Smuniewska. Organizacja imprezy przebiegła pomyślnie zgodnie z planem.   W swoim harmonogramie akcja  zawierała  gry i zabawy ruchowe oraz konkursy, turnieje  sportowe i pokazy wychowanków. Zabawa  przebiegała w  miłej, dobrej sportowej atmosferze. 

   

  cze 15

  Rajd rolkowy 06.2015r.

  Trasa:

  Józefów → Warszawa Stadion → Most Poniatowskiego → Powiśle → Plac Trzech Krzyży → Al. Ujazdowskie → Pola Mokotowskie → Marszałkowska 

   

  W piękny czerwcowy piątek uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w rajdzie rolkowym. Rajd był poprzedzony warsztatami dla uczestników, gdzie dowiedzieli się o bezpieczeństwie na drodze, o technikach pokonywania przeszkód i zasadach poruszania się po mieście na rolkach. Chwile grozy przeżyliśmy na kładce przy Polach Mokotowskich!Ofiar nie było!Na szczęście zaraz po tym mogliśmy się zregenerować na pikniku aby ruszyć w dalszą drogę.

  Zachęcamy wszystkich uczniów, rodziców i znajomych do przyłączenia się do naszego rajdu w przyszłym roku!

  20150612_111738 20150612_121753 20150612_121756 20150612_121927 20150612_121944 20150612_121949 20150612_132421 20150612_132429 20150612_132526 20150612_135238 20150612_132440 20150612_132511

  cze 10

  STOP ZWOLNIENIOM Z WF!

  FINAŁ PUCHARU DYREKTORA

  STOP ZWOLNIENIOM Z WF

  Przez cały rok  szkolny walczyliśmy o klasę bez braku stroju na lekcji wf.

  Najtrudniejszym okresem okazała się zima. Ale są klasy, które  z sumiennością, zaangażowaniem i chęcią uczestniczyły aktywnie w lekcjach wf.

  Mistrzowie Pucharu –STOP ZWOLNIENIOM Z WF , to

  KLASA 1C, 1H, 2C, 2 E I 3A

  GRATULACJE!

  cze 03

  „Zwycięstwo naszych lekkoatletów na XVII MISTRZOSTWACH MAZOWSZA!”

  2 czerwca w Siedlcach odbyły się XVII Mistrzostwa Młodzieży Gimnazjalnej w lekkoatletyce chłopców i dziewcząt.

  Wielki sukces odnieśli nasi uczniowie zdobywając złoty medal  przez Marcelego Morzewskiego 2e na dystansie 300m z wynikiem 38,02 i tym samym ustanawiając swój najlepszy wynik w tym sezonie oraz Kamilem Niewczasem 3d ze srebrnym medalem na 1500 m z wynikiem 4:19.22.

  Na pochwałę zasłużyli również Szymon Olpiński z klasy 3c zajmując 6 miejsce na dystansie 800 m (1:17.42) oraz Anna Tobiasz z klasy 1c zajmując 14 miejsce w biegu na 600m (1:51,41).

  Wielkie gratulacje!

  Życzymy dalszych sukcesów 

  20150602_120056 20150602_131839 20150602_131840 20150602_141206 20150602_141207 20150602_141220  20150602_141251 20150602_14412220150602_141234 20150602_144239 20150602_151858 20150602_152010 20150602_152011 20150602_152126 20150602_152128 20150602_152225 20150602_152233 20150602_160020 20150602_160022 20150602_16003820150602_16012120150602_115036   20150602_160058 20150602_115745 20150602_115844 20150602_11594820150603_101022

  maj 27

  Zaproszenie do pływania

  zaproszenie_zawody pływackie o Puchar Józefowa 

   

   

  maj 27

  „Lesznowola królową LA podbita przez naszych Gimnazjalistów! ”

  Jak co roku w maju stadion w Lesznowoli stał się miejscem, gdzie króluje lekkoatletyka. 26 maja rozegrano Międzypowiatowe zawody Szkół Gimnazjalnych. Uczniowie rywalizowali w biegach na 100m, skoku w dla, pchnięciu kulą, biegach na 600m, 800m, 1500m, oraz sztafetach 4x100m, sztafecie Olimpijskiej. Pierwsze, drugie i trzecie miejsce w konkurencjach indywidualnych oraz pierwsze miejsce wśród sztafet premiowane były udziałem w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, które w tym roku odbędą się w Siedlcach.

  Awans wywalczyli następujący uczniowie:

  Kamil Niewczas 3d w biegu na 1500m;

  Marceli Morzewski 2e w biegu na 300m;

  Anna Tobiasz 1c w biegu na 600m;

  Szymon Olpiński 3c w biegu na 800m;

  Sztafeta Olimpijska chłopców kl. III;

   

  Gratulujemy !!!

  20150526_12573420150526_11485020150526_12324020150526_125702DSC_1888DSC_190220150526_12073720150526_140529(0)20150526_121019DSC_195120150526_122057 20150526_122819 20150526_122911 20150526_102306 20150526_114025 20150526_114819  20150526_140230 20150526_140408  20150526_123734(0) 20150526_123744 20150526_124240 20150526_124336 20150526_124627

  maj 25

  Edukacyjna Gra Terenowa

  W ramach lokalnej akcji sportowej, 21 maja 2015 roku w naszej szkole odbyła się gra terenowa pogłębiająca wiedzę o sporcie oraz doskonaląca zmysł orientacji w terenie. Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie.

  Drużyny składające się z zawodników obu szkół, w ramach integracji lokalnej, zmagali się z pytaniami o prędkości piłki odbitej w tenisie, o ilości zdobytych medali na igrzyskach olimpijskich przez Polaków, wykazywali się kreatywnością układając prosty układ taneczny oraz sprawnością fizyczną w skakaniu, rzucaniu do celu. A wszystko połączone z szybkim wyszukaniem i dotarciem do odpowiednich stacji oznaczonych numerami.

  Walka była zacięta, ale co najważniejsze, dostarczyła dużo zabawy i radości. Drużyny stojące na podium otrzymały kosze pełne owoców.

  Dziękujemy bardzo za udział wszystkim uczestnikom i liczymy na ponowne spotkanie!

  maj 21

  „W poszukiwaniu nadziei lekkoatletycznych”

          Dzień 18 maja był bardzo szczęśliwym dniem dla naszych lekkoatletów, którzy udali się na Mistrzostwa powiatu Otwockiego chłopców i dziewcząt w lekkiej atletyce.

           Do rywalizacji przystąpiło 47 uczniów naszej szkoły. Pogoda dopisywała a nasi uczniowie przystąpili do rywalizacji w takich konkurencjach jak: 1500m, 1000m, 800m, 600m, 400m, 300m, 200m, 100m, skok w dal, pchnięcie kulą oraz sztafety 4 x 100m i Sztafeta Olimpijska.

  Formuła zawodów polegała na tym, że uczniowie za każdy występ zdobywali punkty do klasyfikacji drużynowej.  Oprócz klasyfikacji generalnej organizatorzy przewidzieli medale za 3 pierwsze miejsca w każdej z konkurencji wśród chłopców jak i dziewcząt oraz statuetki dla najlepszych sztafet.

  Oto nasze wyniki:

  Złote medale zdobyli:

  Kamil Niewczas 3d w biegu na 1500m;

  Marceli Morzewski 2e w biegu na 300m;

  Anna Tobiasz 1c w biegu na 600m;

  Wiktoria Zielezińska 3b w biegu na 200m;

  Szymon Olpiński 3c w biegu na 800m;

  Klaudia Kopka 3b w biegu na 800m;

  Sztafeta Olimpijska chłopców i dziewcząt kl. III;

  Sztafeta 4 x 100 chłopców kl I-II

  Srebrne medale zdobyli:

  Woźniak Michał 3f w skoku w dal;

  Jakub Bogucki 3f w biegu na 800m;

  Dominika Walkiewicz 1c w pchnięciu kulą;

  Brązowe medale zdobyli:

  Adamiec Piotr 3f w pchnięciu kulą;

  Klaudia Łuczak 3c w biegu na 100m.

  Liczymy na dalsze sukcesy!!!

  10009549_833230246753049_1615481531_n 11117471_833229133419827_303011041_n 11258619_651344271663088_1852079860_n 11287226_833230433419697_110970684_n 11289821_833229060086501_1658022233_n 11297917_833230226753051_1239458357_n 11301458_833229083419832_221571482_n 11301529_651345518329630_1574164517_n 20150518_101433 20150518_103551 20150518_104230 20150518_104331 20150518_105647 20150518_110307 20150518_110441 20150518_110815 20150518_110934 20150518_111036 20150518_111631 20150518_113156 20150518_115809 20150518_123024 20150518_123058 20150518_123310 20150518_131103(0) 20150518_131155(0) 20150518_133610 20150518_133724 20150518_133816 20150518_134347 20150518_134730 20150518_135316 20150518_135328

  Starsze posty &laquo

  css.php