"MAP w Gim 6" | Tu będziemy opisywać jak realizujemy projekt "MAP" w naszej szkole.

Program

  • Młodzi Aktywiści Prezydencji

Szkoła

  • Gimnazjum nr 6 im. prof. Władysława Szafera, Płock
  • Uczeń

Odwiedziny

  • Stronę odwiedzono: 2240 razy

Informuj o wpisach


sty/12

30

Wyniki ankiety

Przepraszamy, że tak późno dodajemy, ale w końcu są:

Pytanie 1:
Kiedy Polska objęła przewodnictwo w Radzie UE?

a) 1 czerwca 2004r.

b) 1 lipca 2011r.

c) 1 maja 2007r.

Odpowiedzi:

http://img52.imageshack.us/img52/7838/clipimage002b.gif

Opis: 7 osób uznało za poprawną  odpowiedź A ,
24 osoby zaznaczyło odpowiedź B, natomiast 4 osoby odpowiedź C. Poprawna odpowiedź była w podpunkcie B.

Pytanie 2:
Które z podanych określeń to priorytety polskiej prezydencji?

a) Zawarcie umowy akcesyjnej z Rosją i Białorusią

b) Wzmocnienie gospodarcze państw UE

Odpowiedzi:

Opis: Większość osób wybrało poprawną odpowiedź-B, było ich 29; natomiast 6 osób wybrało błędnie odpowiedź A .

Pytanie 3
Jak wygląda logo polskiej prezydencji?

Odpowiedzi:

Opis: Najwięcej osób wybrało poprawne logo-C. Były to 44 osoby.
Niektóre osoby  wybrały odpowiedź A – 7 osób oraz odpowiedź  B – 9 osób.

Pytanie 4
Kiedy Polska przystąpiła do UE?

a) 10 lipca 2011 r.

b) 1 maja 2004 r.

c) 21 marca 1999r.

Odpowiedzi:


Opis:
Odpowiedź-B zaznaczyły 53 osoby. 2 osoby zaznaczyły odpowiedź A ,natomiast odpowiedź C zaznaczyły 3 osoby.

Podsumowanie:

Odpowiedzi osób w wieku  do 20 lat.

Pytania zamknięte :

Pytanie pierwsze:  Kiedy Polska objęła przewodnictwo w Radzie UE ?
a)1 czerwca 2004r.
b)1 lipca 2011r.
c)1 maja 2007 r.

Odpowiedzi :

Opis:
Większość osób  odpowiedziało poprawnie , wybierając odpowiedź B. Było ich 34.
Jednak spora grupa osób (aż 15) zaznaczyło odpowiedź A.
Pozostałe osoby  stwierdziły, że poprawna jest odpowiedź C.

Pytanie drugie : Które z podanych określeń to priorytety polskiej prezentacji?

a) Zawarcie umowy akcesyjnej z Rosją i Białorusią.
b)Wzmocnienie gospodarcze państw UE

Odpowiedzi :

Opis :
Na odpowiedź A postawiło 14 ankietowanych.
Znaczna większość (46 osób) wybrało odpowiedź B za poprawną.

Pytanie trzecie :  Jak wygląda logo polskiej prezydencji?
Tu pokazane były 3 obrazki  :
a)
b)
c)
Odpowiedzi:

Opis:
Poprawne logo wybrały 22 osoby.
Rysunek drugi wybrało 10 osób, natomiast 2 osoby zaznaczyły rysunek numer jeden.

Pytanie czwarte:   Kiedy Polska przystąpiła do UE?
a)10 lipca 2011r.
b)1 maja 2004r.

c)21 marca 1999r.

Odpowiedzi:

Opis:
Znaczna większość ankietowanych  znała poprawną odpowiedź na to pytanie.
28 osób wybrało odpowiedź B. Odpowiedź  A zaznaczyły tylko 2 osoby.
Natomiast odpowiedź C wybrało 5 osób.
Spora ilość ankietowanych z nieznanych nam powodów nie zaznaczyła żadnej odpowiedzi  przy tym pytaniu.

Pytanie otwarte :

Pytanie 5, na które ankietowani mieli odpowiedzieć swoimi słowami brzmiało :
Jakie korzyści dla Polski ma prezydencja w Radzie Unii Europejskiej ?

Procentowo wygląda to tak :

Opis :
Znaczna większość ankietowanych uważa, że prezydencja w Radzie UE nie przynosi żadnych korzyści dla Polski – Odpowiedziało tak 35 osób  czyli 59%.
Drugą najpopularniejszą odpowiedzią był prestiż i promocja na arenie międzynarodowej.
Kolejną odpowiedzią , która wybierana była dość często były pieniądze , dotacje unijne.
Pozostałe odpowiedzi nie powtarzały się już za często .
Były to np. : legalizacja narkotyków, budowa dróg i stadionów , wzrost gospodarczy i kulturowy oraz zjednoczenie Polaków.

Odpowiedzi ankietowanych w wieku ponad 40 lat.

Pytania zamknięte:


Pytanie pierwsze : Kiedy Polska objęła przewodnictwo w Radzie UE?

a)1 czerwca 2004r.
b)1 lipca 2011r.
c)1 maja 2007 r.

Odpowiedzi:

Opis:
Na pytanie pierwsze poprawnie odpowiedziały 23 osoby w wieku ponad 40 lat.
Wybrały one odpowiedź B. Niepoprawnie odpowiedziało 12 osób.
Po sześć osób wybrało odpowiedź A oraz C.

Pytanie drugie : Które z podanych określeń to priorytety polskiej prezydencji?
a) Zawarcie umowy akcesyjnej z Rosją i Białorusią
b) Wzmocnienie gospodarcze państw UE.

Odpowiedzi:

Opis:
Za odpowiedź poprawną 25 osób uznało odpowiedź B,
natomiast pozostałe osoby wybrały odpowiedź A – było ich ośmioro.

Pytanie trzecie : Jak wygląda logo polskiej prezydencji?
(tu pokazane są 3 obrazki )

Rysunek 1.:
rysunek 2 :
rysunek 3:

Opis :
Na to pytanie poprawnie odpowiedziało 26 ankietowanych.
Wybrali oni odpowiedź C.
2 osoby zaznaczyły odpowiedź A oraz 6 osób zaznaczyło odpowiedź B.

Pytanie otwarte ( pytanie nr 4 )
Pytanie otwarte brzmiało : Jakie korzyści dla Polski ma prezydencja w Radzie UE?
Na to pytanie ankietowani odpowiadali sami. Odpowiedzi były najróżniejsze.
odpowiedzi

Można to przedstawić procentowo :

Opis:
61%ankietowanych (60 osób) uznało , że nie ma żadnych korzyści .
Dla siedmiu osób korzyścią są finanse . Dla 8% ankietowanych korzyścią jest również decydowanie o swoich losach (negocjacje). Inne odpowiedzi to :
prestiż, zarządzanie środkami itp.

____________________________________

Dodatkowo chciałabym nadmienić, iż w naszej szkole została zorganizowana wystawa poświęcona tejże ankiecie, którą wykonali uczniowie naszej szkoły wraz z p. Katarzyną Ziółkowską.

Brak tagów

gru/11

8

Kolorowo i wesoło…

Jak obiecaliśmy dodajemy więcej zdjęć:

W następnej notce znajdziecie upragnione pytania zadane w ankiecie oraz jej wyniki ;D Zapraszam do jej przeczytania :)

Brak tagów

W poprzednim poście można powiedzieć, że trochę postraszyliśmy jak to ogromnym wyzwaniem jest ankieta uliczna. Zapomnieliśmy wspomnieć, że to też świetna zabawa! ;) Aby to udowodnić niedowiarkom (i  pochwalić się) tutaj wstawiamy do obejrzenia kilka naszych zdjęć:

Jak na razie dysponujemy tylko trzema, ale już niedługo można będzie zobaczyć ich więcej. Prosimy o tylko cierpliwość :)


Ponieważ jak na razie nie możemy zrobić odpowiedniej zakładki ze zdjęciami, jak na razie będą one umieszczane w postach :)

Brak tagów

gru/11

4

Wyzwanie

W październiku 2011 roku przystąpiliśmy do II edycji programu MAP. Wspólnie z naszymi koordynatorami zaplanowaliśmy działania. Na dodatkowych zajęciach w ramach wolontariatu obywatelskiego i koła europejskiego prowadzonych przez p. Dorotę Iwanowską i p. Katarzynę Ziółkowską bliżej poznaliśmy zjednoczoną Europę, instytucje unijne, w tym Radę Unii Europejskiej i cele polskiej prezydencji.  W ramach działań postanowiliśmy sprawdzić co mieszkańcy Płocka wiedzą na temat polskiej prezydencji . W tym celu przygotowaliśmy krótkie pytania na sondaż uliczny i przeprowadziliśmy wywiady z mieszkańcami miasta. Było to dla nas duże wyzwanie i doświadczenie szczególnie dla tych wolontariuszy, którzy  po raz pierwszy uczestniczyli  w  ankietowaniu przechodniów.  Nie było to łatwe m.in. dlatego, iż nie każdy chciał z nami rozmawiać. To doświadczenie na pewno nauczyło nas cierpliwości, opanowania oraz wytrwałości w dążeniu do celu.

W odpowiedniej zakładce można zobaczyć zdjęcia ;)

Brak tagów

Szablon: devolux.nh2.me tłumaczenie: WordpressPL
css.php