Moduł 5 zakończony ;)

Był to ostatni moduł. W tym module podsumowałyśmy pracę nad swoją firmą dokonując analizy SWOT swojego przedsięwzięcia oraz przygotowując prezentację swoich dokonań. Oceniłyśmy program i platformę wypełniając ankietę ewaluacyjną.

Naszymi zadaniami w tym module było:

1. Przygotowanie analizy SWOT naszej firmy,

2. Przygotowanie prezentacji naszego projektu,

3. Podsumowanie naszej pracy zespołowej w programie,

4. Wypełnienie przez każdego członka naszego zespołu ankiety ewaluacyjnej oceniającej tę część programu Młodzi Przedsiębiorczy.

Po przeanalizowaniu wyników ankiety okazało się, że dobrze nam się współpracowało. Większość decyzji było podejmowane wspólnie. Potrafimy świetnie się dogadać i pomagać sobie. Wzbogaciłyśmy swoją wiedzę o nowe doświadczenia, które mogą nam się przydać w dorosłym życiu. Pogłębiłyśmy i rozszerzyłyśmy swoja wiedzę, teoretyczną i praktyczną związaną z zakładaniem działalności gospodarczej. Projekt podobał nam się, był ciekawy i chętnie wzięłybyśmy w nim udział drugi raz. ;)

Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali i pomagali nam.

 

 

Moduł 4

W tym module zajmowałyśmy się zagadnieniami związanymi z finansami przedsięwzięcia. Sprawdziłyśmy, jak wygląda nasza sytuacja finansowa, zastanowiłyśmy się nad kosztami założenia naszej firmy oraz możliwymi źródłami finansowania. Nauczyłyśmy się także określać, czym są nakłady i koszty oraz obliczać opłacalność przedsięwzięcia przy zastosowaniu wzorów na progi rentowności.

Naszymi zadaniami w tym module było:

  • określenie, ile pieniędzy potrzebujemy na otwarcie biznesu i ustalenie zasobów, które już posiadamy,
  • przygotowanie strategii zdobycia brakującego nam kapitału,
  • ustalenie, jakie czekają nas comiesięczne obciążenia związane z prowadzeniem firmy,
  • obliczenie opłacalności biznesu przy zastosowaniu wzorów na progi rentowności.

Właśnie dowiedziałyśmy się, że nasze sprawozdanie zostało zaakceptowane i bardzo się z tego powodu cieszymy. Pozdrawiamy naszą mentorkę. ;)

Moduł 3 zakończony

Niedawno zakończyłyśmy moduł trzeci. ;) Naszym zadaniem w tym module było przedstawienie konkretnych działań marketingowych dla stworzonych przez nas produktów czy usług, poprzez określenie ich cech, ceny, strategii promocyjnej, a także kanałów dystrybucji czyli opracowanie naszego marketingu-mix. Zastosowałyśmy takie elementy e-promocji jak stworzenie własnej strony internetowej zawierającej historię, ofertę i osiągnięcia naszej firmy oraz wykorzystanie innych stron internetowych do umieszczenia na nich materiałów reklamujących. Hasło reklamowe, które opracowałyśmy brzmi następująco:

,,WarmProgress to firma doskonała,

produkcja solarów jest u nich wspaniała”.

 

Moduł drugi zakończony.

W pierwszym module podejmowałyśmy decyzję, jaką działalność chcemy założyć. Ustalałyśmy jakiego rodzaju to będzie działalność i czym nasza firma będzie się zajmować -  co będziemy produkować lub jakie usługi będziemy świadczyć; na jakim terenie działać i w jaki sposób.W module drugim dowiadujemy się przede wszystkim na czym polegają badania rynkowe.

Badania rynkowe pozwalają przede wszystkim:

  • lepiej zrozumieć klienta,
  • uzyskać informację o tym, co klienci myślą o naszym produkcie, usługach lub przedsiębiorstwie,
  • zorientować się, czy nakłady na działalność marketingową przynoszą spodziewane efekty i przekonać się, czy konkurencja nie zmienia przypadkiem swojego nastawienia,
  • określić możliwe alternatywne sposoby wykorzystania naszego produktu/usługi oraz analizować rozwój sytuacji rynkowej,
  • pomagają podejmować decyzje w dotyczące oferowanych przez firmę produktów czy usług oraz ogólnie rozwoju przedsiębiorstwa.

Moduł drugi rozpoczęty. :)

W tym module dowiadujemy się, na czym polegają i czemu służą badania rynku. Nasze pomysły na to, co produkować, czym handlować, co oferować konsumentom,opierają się na ocenie stanu rynku oraz przewidywaniach dotyczących oczekiwań, potrzeb i finansowych możliwości potencjalnych odbiorców. W tym module musimy wiedzieć jakich produktów oczekują nasi potencjalni odbiorcy, czego potrzebują; co chcą kupować. Należy też wiedzieć z jaką konkurencją będziemy musieli się zmierzyć.

Moduł pierwszy

Rozpoczęłyśmy już prace nad pierwszym modułem w drugim etapie kursu. W pierwszym module miałyśmy założyć własną firmę, każdy przedstawił swój pomysł. Nasza grupa po długich dyskusjach i wielu pomysłach wybrała rodzaj firmy. Nasza firma zajmuje się produkcją solarów, każdy ma przydzielone zajęcie. Cieszymy się że podjęłyśmy taką decyzje.

Moduł 5 rozpoczęty :)

Właśnie jesteśmy w trakcie pracy nad modułem 5. Jest on łatwiejszy od modułu 4. W tym module przeczytałyśmy o kredytach i pożyczkach. Dowiadujemy się, czym się one różnią i na co zwrócić uwagę decydując się na kredyt lub pożyczkę. Jest to ostatni moduł w tej części programu. Chcemy Wam powiedzieć, że ten etap bardzo nam się podobał.

 

Moduł 4 „Lokaty czy akcje?” zakończony :)

Kilka dni temu zakończyłyśmy pracę nad modułem 4. W tym module przeczytałyśmy o tym, jakie są najbardziej popularne formy oszczędzania i inwestowania; o różnicach między lokatami, akacjami i obligacjami oraz o tym, że świadome oszczędzanie wymaga odpowiednich decyzji dotyczących ulokowania pieniędzy.

W tym module naszymi zadaniami było:

1. porównanie dwóch lokat rocznych o stałym oprocentowaniu oferowanych przez dwa różne banki i wybór według nas korzystniejszej oferty,
2. stworzenie portfela inwestycyjnego lokując 600 tys. zł w różnych rodzajach instrumentów finansowych,
3. podjęcie indywidualnej decyzji w sprawie zainwestowania 6 000 zł.

Był to jeden z najtrudniejszych modułów jak do tej pory, ale dałyśmy radę. :)