Wyniki głosowania w ramach budżetu partypacyjnego.

Głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego zakończone.
Podsumowano wyniki głosowania na projekt, który zostanie dofinansowany w ramach budżetu partycypacyjnego. Frekwencja w głosowaniu była, jak na Kraśnik, imponująca. Wyniosła 13 procent. Dla porównania w podobnym głosowaniu przeprowadzonym w Puławach frekwencja wyniosła tylko 4 %. Świadczy to o dosyć dużym zainteresowaniu wśród społeczeństwa Kraśnika ideą partycypacji obywatelskiej. Cieszy nas fakt, iż dzięki naszej akcji plakatowo-ulotkowej wśród mieszkańców naszego rejonu przyczyniliśmy się do tak wysokiej frekwencji. Niestety nasze zaangażowanie nie przełożyło się na sukces naszego projektu, czyli budowy chodnika prowadzącego do szkoły. Nasz projekt uzyskał 47 głosów. To za mało, aby był realizowany w ramach budżetu obywatelskiego w tym roku. Zwyciężył projekt przebudowy Parku Jordanowskiego, na który przeznaczono całą kwotę przewidzianą na IV rejon – czyli 500 tys. złotych. Projekt ten uzyskał ponad 200 głosów. My jednak nie składamy broni i postaramy się podczas spotkań w gminie i powiecie jeszcze „powalczyć” o nasz chodnik.

Chcecie mieć chodnik – Głosujcie na projekt!

Nasz projekt budowy chodnika prowadzącego do szkoły został dopuszczony do głosowania. Spełnił wszystkie kryteria i komisja złożona z radnych uznała jego zasadność. Przed nami ostatni etap – głosowanie.
W poniedziałek, 24 lutego, rusza głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego w Kraśniku. Potrwa cały tydzień. Mieszkańcy mogą zagłosować maksymalnie na trzy projekty. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Kraśnika, który ukończył 16 lat i stale zamieszkuje w danym rejonie (miasto podzielono na cztery obszary). W zależności od miejsca zamieszkania głosować będzie można w: Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w CKiP, Integracyjnym Przedszkolu Publicznym nr 3 w Kraśniku przy u. Balladyny 8, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kraśniku, Filia Nr 2 przy ul. Piaskowej 20, Urzędzie Stanu Cywilnego, Urzędzie Miasta, Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku przy ul. Kościuszki 23 i w Szkole Podstawowej nr 4. Teraz musimy zrobić wszystko, aby pozyskać jak najwięcej sojuszników, którzy zagłosują za naszym wnioskiem. Do dzieła!!!
Nasz wniosek ma numer 10, realizowany ma być w rejonie IV – budowa chodnika przy ulicy Armii Krajowej / od świateł do budynku I LO/ .

Informacja o nas w INTERNECIE!

Image

Na stronie Nasze Miasto / http://krasnik.naszemiasto.pl/artykul/2118796,krasnik-uczniowie-gorki-chca-powolania-mlodziezowej-rady,id,t.html#minus/ ukazał się tekst o działalności naszej grupy projektowej. Szkoda, że nasz projekt oceniany jest przez pryzmat działalności politycznej, a nie aktywności obywatelskiej.

Spotkanie z naszym Sojusznikiem.

Gallery

This gallery contains 4 photos.

12 grudnia grupa projektowa programu Młody Obywatel złożona  z 14 uczniów klas II E oraz II G wraz ze swym opiekunem  Mariuszem Bieńkiem uczestniczyła w spotkaniu w Starostwie Powiatowym z wicestarostą Jarosławem Czerwem. Spotkanie poświęcone było planom powołania Młodzieżowej Rady … Continue reading

Witajcie na blogu „Górki”!!!

O nas

Jesteśmy uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kraśniku. Nasza grupa projektowa liczy 14 osób. Jesteśmy uczniami klasy II G i II E. Są to klasy politologiczno – prawnicze, dlatego program Młody Obywatel od samego początku bardzo nas zainteresował. Mamy nadzieję realizować w MOB – ie swoje zainteresowania i pasje, poznawać swoja okolicę – jej potrzeby,  a przy okazji zrobić coś pożytecznego dla swojego miasta i powiatu. Zachęceni przez naszego nauczyciela pana Mariusza Bieńka postanowiliśmy przyłączyć się do programu Młody Obywatel. Jest to nasz debiut w programie CEO, ale nasza szkoła pod kierunkiem naszego opiekuna  uczestniczyła w projektach CEO takich jak: Młodzi Aktywiści Prezydencji, Młodzi Głosują, czy Uczniowie Adoptują Zabytki. Teraz czas na nas…

O Kraśniku

Nasze miasto – Kraśnik liczy 38 tysięcy mieszkańców. Patrząc przez pryzmat młodego obywatela dostrzegamy w nim duży potencjał. Pomimo tego, iż nasze miasto leży na tzw.
„ ścianie wschodniej” – co dla wielu kojarzy się niezbyt pozytywnie – to uważamy, że w ciągu ostatnich lat zaszły w nim pozytywne zmiany. Mamy nadzieję, że udział w programie Młody Obywatel przyspieszy te zmiany i nasze miasto i powiat będą wyglądały jeszcze lepiej.

O szkole

Nasza szkoła – I LO to najstarsza szkoła w mieście i powiecie. W ciągu jej 95-letniej historii przewinęło się przez nią wiele wybitnych osobistości. Byli wśród nich parlamentarzyści, ministrowie, prawnicy, lekarze. I LO może poszczycić się wysokim poziomem nauczania oraz wysoką zdawalnością egzaminu maturalnego. My na maturze z pewnością wybierzemy wiedzę o społeczeństwie, więc doświadczenie zdobyte podczas realizacji programu Młody Obywatel na pewno pomoże nam w osiągnięciu dobrego wyniku na maturze.

O projekcie

Udział w projekcie rozpoczęliśmy od zorganizowania grupy projektowej. Pod koniec października powstała grupa, która podczas spotkań oraz „wypadów w teren” zdecydowała się powołać Młodzieżową Radę Powiatu. Naszym sojusznikiem okazał się pan Jarosław Czerw – wicestarosta powiatu, który bez wahania poparł nasz pomysł. Zanim przystąpimy do udziału w sesjach Rady Powiatu oraz posiedzeń komisji musimy dokładnie poznać strukturę powiatu, zasady funkcjonowania jej organów. W tym celu odbyliśmy lekcje w szkole, podczas których zdobyliśmy najważniejsze informacje o naszym powiecie, które będą  przydatne podczas realizacji projektu. Podczas zajęć dowiedzieliśmy się również czym jest społeczność lokalna, jakie jest znaczenie kapitału społecznego. Stworzyliśmy również mapę społeczności lokalnej.