O nas

W skład firmy „GoTrans” wchodzą następujące osoby:

  • Adam
  • Mateusz
  • Michał

Jesteśmy uczniami liceum ZS3 w Skierniewicach. Uczęszczamy do klasy o profilu matematyczno – geograficznym. Głównie interesujemy się sportem oraz motoryzacją.

Naszą przyszłość wiążemy z otworzeniem firmy transportowej, ponieważ uważamy że jest to jeden z lepszych pomysłów na przyszłość. Firma łączy nasze zainteresowania wraz z życiem zawodowym.

PKD

H 49.41.Z

Sekcja: H – Transport i gospodarka magazynowa

Dział: 49 – Transport lądowy oraz rurociągowy.

Klasa: 49.41 – Transport drogowy towarów.

Podklasa: Z -

1) Przewozy towarów realizowane środkami transportu drogowego przystosowanymi do przewozu:

  • dłużyc
  • inwentarza żywego,
  • towarów zamrożonych lub schłodzonych,
  • towarów ciężkich,
  • towarów masowych, włączając transport cysternami mleka z gospodarstw rolnych,
  • samochodów,
  • odpadów i materiałów wtórnych, z wyłączeniem ich zbierania i usuwania,

2) Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
3) Transport towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta.