Sprawozdanie z przeprowadzenia Lokalnej Akcji Sportowej w ramach programu WF z klasą.

2.06.2015r odbył się w naszej szkole festyn sportowo – rekreacyjny, którego celem było:

 • propagowanie zdrowego stylu życia, wśród społeczności szkolnej i lokalnej
 • integracja klasy poprzez współdziałanie w grupie w rywalizacji o tytuł  Najbardziej usportowionej klasy Dnia Sportu Szkolnego  2015na wesoło ;
 • popularyzacja ringo polskiej gry sportowej dla wszystkich;
 • propagowanie rekreacyjnych form spędzania czasu i dobra zabawa w grze fair play.

Ze względów organizacyjnych festyn podzieliliśmy na dwie części: pierwsza część – rekreacyjna przeznaczona była przede wszystkim dla wychowawców i ich klas, dla nauczycieli i pracowników szkoły.

II część to I Międzyszkolny Turniej Ringo.

Przebieg festynu:

I część: Turniej rekreacyjno – sportowy

Wychowawcy i ich klasy rywalizowały o tytuł Najbardziej usportowionej klasy Dnia Sportu 2015 na wesoło. W poszczególnych konkurencjach startowało 5 uczniów i wychowawca. Uczestnicy turnieju rekreacyjnego brali udział w następujących konkurencjach: tor przeszkód, kręgle, rzuty do celu poziomego, przeskoki przez skakankę, strzały do płotka, bieg w płetwach,  a wyniki zapisywali na  kartach  startowych. Ponadto rozegrano konkurs przeciągania liny, a także mecz „ z koca na koc” uczniowie kontra nauczyciele.

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce – klasa III TPS z wychowawcą panem Januszem Saganem – 30 punktów

II miejsce – klasa II TPS z wychowawczynią panią Katarzyna Maciejczyk – 29 punktów

III miejsce – klasa II TIUF z wychowawca panem Mirosławem Wieczorkiewiczem – 17 punktów

IV miejsce – klasa I TIUF z wychowawczynią panią Joanną Mendykowską – 16 punktów

V miejsce  – klasa I TPS z  wychowawczynią panią Jolantą Szpytmą – 15 punktów

 Klasyfikacja konkursu przeciągania liny.

W zawodach wzięły udział 10 osobowe reprezentacje klas.  Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”, za zwycięstwo przyznawano 1 punkt. Wygrała drużyna, która uzyskała najwięcej punktów. Następnie uzyskane punkty wliczono do klasyfikacji końcowej turnieju rekreacyjnego.

I miejsce – klasa II TPS

II miejsce – klasa III TPS

III miejsce – klasa I TPS

IV miejsce – klasa II TIUF

V miejsce – klasa I TIUF

Mecz „ z koca na koc” .

W meczu  uczestniczą dwie drużyny 4- 5 osobowe. Gra toczy się przez 5 minut na boisku do piłki siatkowej.

Zawodnicy ustawiają się na połowach  boiska, trzymając koce.

Zadaniem każdej z drużyn  jest przerzucanie kocem  piłki na boisko przeciwnika i w ten sposób zdobycie jak największej liczby punktów.  Zawodnicy współpracują w drużynach, poruszają się  po boisku cały czas trzymając koc w rękach i starają się przechwycić piłkę na koc, by móc ją bezpośrednio odrzucić na pole przeciwnika. Nie mogą pomagać sobie innymi częściami ciała. Piłkę wprowadza do gry drużyna, która zdobywa punkt.  Mecz wygrywa zespół, który w ciągu 5 minut przerzuci większą ilość razy  piłkę na boisko przeciwnika.

Podczas festynu rozegrano mecz nauczyciele kontra uczniowie, który wygrali nauczyciele  6:5.

Turniej rekreacyjny cieszył się dużym zainteresowaniem całej społeczności szkolnej. W konkurencjach mogli wziąć udział praktycznie wszyscy chętni. Uczniowie mogli się zmieniać i wybierać sobie konkurencje, te w których czuli się najlepiej, jednak przy zachowaniu stanu liczbowego drużyny. Zawody te były doskonałą okazją do zabawy,  integracji klasy z wychowawcą, współdziałania w grupie,  ale przede wszystkim dostarczyły wszystkim uczestnikom wiele radości i miłych wrażeń.

II część  – I Międzyszkolny Turniej Ringo.

Ringo to polska gra rekreacyjna dla wszystkich. Zależało nam, aby rozpropagować ją wśród młodzieży i dorosłych, gdyż jest doskonałą formą na spędzenie czasu wolnego, aktywny  wypoczynek i poprawę sprawności fizycznej.

Do udziału w   I Międzyszkolnym Turnieju Ringo  zaprosiliśmy pięć  szkół powiatu lubelskiego Niestety tylko jedna szkoła przyjęła nasze  zaproszenie tj.  Zespół Szkół w Pszczelej Woli.  Turniej jednak się odbył i cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Nawet  upalna pogoda, mimo że dała się nam we znaki, nie popsuła humoru,  który w tym dniu wszystkim towarzyszył. Udało nam się przeprowadzić zawody w kategorii „dwójek” i „trójek” z udziałem zaproszonej szkoły oraz uczniów naszej szkoły. W kategorii „dwójek”  – gra 1 ringo, wzięło udział 8 drużyn, zaś w kategorii „trójek” – gra 2 ringami,4  drużyny. Zawody przeprowadziliśmy systemem” każdy z każdym” do dwóch wygranych setów.

 Klasyfikacja końcowa „dwójek”:

I miejsce – Konrad Cieśla i Przemysław Kamiński – klasa III TPS ZSZ Bychawa ( 7 punktów)

II miejsce – Arkadiusz Paluch i Kacper Bartoszek – klasa I TPS  ZSZ Bychawa ( 6 punktów)

III miejsce –  Patryk i Rafał z ZS w Pszczelej Woli ( 5 punktów)

 Klasyfikacja końcowa „ trójek”:

I miejsce – Adrian Augustynowicz, Adam Moczybroda, Goch Przemysław z klasy II TPS ZSZ Bychawa

II miejsce – Liwak Paweł, Mróz Patryk, Zasada Damian, Styk Karol z klasy II TIUF ZSZ Bychawa

III miejsce -  Bartoszek Kewin, Jaworski Piotr, Saganowski Marcin z klasy III ZSZ Bychawa

I Międzyszkolny Turniej Ringo przeszedł do historii. Pomimo upalnej pogody, dużej liczby rozegranych meczy, wylanych kropel potu,  uczestnicy byli uśmiechnięci i bardzo zadowoleni, a nasi goście z Pszczelej Woli zapewnili o udziale w przyszłorocznym turnieju.  

FESTYN SPORTOWO – REKREACYJNY 2015

DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO NA WESOŁO

I  MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ RINGO

Data, czas  i miejsce: 29.05.2015r  piątek godzina 8.45

 

Cel imprezy:

 • propagowanie zdrowego stylu życia, wśród społeczności szkolnej i lokalnej
 • integracja klasy poprzez współdziałanie w grupie w rywalizacji o tytuł  Najbardziej usportowionej klasy Dnia Sportu Szkolnego  2015;
 • popularyzacja ringo polskiej gry sportowej dla wszystkich;
 • propagowanie rekreacyjnych form spędzania czasu i dobra zabawa w grze fair play.

Program festynu:

Część I – DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO NA WESOŁO

Godzina  8.45

TURNIEJ SPORTOWO – REKREACYJNY  dla uczniów  i nauczycieli ZSZ im. majora Henryka dobrzańskiego w Bychawie

Uczestnicy : Reprezentacje klas I TIUF, I TPS, II TIUF,  II TPS  i wychowawcy oraz wszyscy nauczyciele

Część II  – I  MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ RINGO

Godzina 11.00

Uczestnicy: Zaproszone reprezentacje szkół powiatu lubelskiego.

 Szczegółowy Program:

8.45 – Otwarcie imprezy:

 • Przedstawienie programu:
 • Omówienie zasad  i przebiegu turnieju sportowo – rekreacyjnego;

8.50 -  rozdanie kart startowych

8.55 – 10.15 – zabawy i próby sprawnościowe dla klas i wychowawców oraz chętnych nauczycieli

10.20 – Ogłoszenie wyników turnieju, wyróżnienia  i wręczenie Pucharu Przechodniego dla najbardziej usportowionej klasy.

od 10.30 – rejestracja drużyn I Międzyszkolnego Turnieju Ringo, losowanie, czynności organizacyjne.

10.45 – rozgrzewka

11.00 – rozpoczęcie I MIĘDZYSZKOLNEGO  TURNIEJU RINGO.

Ok.13.30 – 14.00 – Podsumowanie, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Uwagi: Po zakończeniu I części uczniowie wracają na lekcje.

W II części udział biorą tylko zgłoszeni zawodnicy.

TURNIEJ REKREACYJNO – SPORTOWY NA WESOŁO   

 Regulamin:

W turnieju rekreacyjno – sportowym rywalizują  5 –  osobowe reprezentacje klas i wychowawca.

 1. Drużyna otrzymuje kartę startową i przechodząc przez poszczególne stanowiska uczestniczy w zabawach i próbach sprawnościowych .
 2. Po wykonaniu zadania / uzyskany wynik, czas lub punkty/ zostają wpisane do karty startowej.
 3. Wychowawca aktywny udział bierze tylko w niektórych  konkurencjach.
 4. Wychowawca czuwa nad bezpieczeństwem swoich uczniów.
 5. Wychowawca  jest zobowiązany do ustalenia składu reprezentacji swojej klasy i do wzięcia udziału w turnieju.
 6. Każda klasa powinna wystawić swoich reprezentantów:
 • 5 osób – turniej rekreacyjny na wesoło;
 • 10 osób  – przeciąganie liny ( mogą być te same osoby + 5 osób , lub całkowicie nowy skład)
 • 5 osób + wychowawca  - gra  „Z koca na koc”.
 • Po 3 osoby  – wyznaczone do zorganizowania  i sędziowania  jednego stanowiska:

Klasa I ITIUF – kręgle, klasowa skakanka

Klasa II TIUF – rzuty do celu poziomego; „z koca na koc”

Klasa I TPS – bieg w płetwach;  przeciąganie liny

Klasa II TPS – tor przeszkód, turniej ringo

 1. Drużyna, która uzyska najwięcej punktów otrzyma tytuł  Najbardziej usportowionej klasy Dnia Sportu 2015 i otrzyma Puchar Przechodni.
 2. Punktacja  końcowa ( przy 4 drużynach):

I miejsce  – 4pkt; II 3 pkt III – 2pkt itp.

 1. Wyniki zawodów Dnia Sportu / punkty/ doliczone zostaną do punktacji konkursu na Sportowca Szkoły i Usportowioną klasę w szkole roku szkolnego 2014/15,  który zostanie rozstrzygnięty na koniec roku szkolnego. Klasa, która nie weźmie udziału w turnieju rekreacyjnym otrzyma punkty karne w tym konkursie.
 2. Za przygotowanie Dnia Sportu Szkolnego odpowiedzialne są nauczycielki wychowania fizycznego.
 3. Samorząd Uczniowski oraz nauczyciele nie mający wychowawstwa pomagają w zorganizowaniu stanowisk i przeprowadzeniu poszczególnych prób.
 4. W przypadku złych warunków atmosferycznych Dzień Sportu odbędzie się w innym terminie tj. 02.06.2015r.

 Stanowiska/ Konkurencje:

1. Wyścig w płetwach – konkurencja dla uczniów

Przybory: płetwy, stoper

Przebieg próby:

Na sygnał pierwszy z drużyny ubiera płetwy  i pokonuje dystans 10 m , po biegu oddaje płetwy następnemu zawodnikowi, który wykonuje to samo. Liczy się łączny czas drużyny.

2. Kręgle – uczniowie i wychowawcy

Przybory: 10 kręgli zrobionych z butelek plastikowych napełnionych wodą, 2 piłki ręczne.

Przebieg próby:

Kręgle ustawione w kształcie trójkąta w odległości 10m od linii rzutu. Zadanie polega na strąceniu jak największej liczby kręgli przez wszystkich zawodników.1 butelka = 1 punkt. Sumujemy punkty całej drużyny. Jedna kolejka próbna dla zawodników.

3.Tor przeszkód.

Przybory i przyrządy: płotki, pachołki, szarfa

Przebieg próby: bieg , przeplot szarfy ( z dołu do góry), pokonanie płotków, bieg w slalomie do pachołka i powrót po prostej. Klepnięcie w dłoń jest sygnałem do startu dla kolejnego zawodnika. Liczy się czas wszystkich uczestników.

4. Rzuty do celu poziomego – uczniowie i wychowawca

Przebieg próby:

Przybory: 3 koła hula- hop, trzy woreczki z grochem

Przebieg próby:

Koła ustawiamy w odległości 2m; 3m, 5m od linii rzutu.

Zadaniem uczestnika jest umieszczenie w każdym kole po jednym woreczku. Liczymy sumę trafień.

5. Klasowa  skakanka – 5 zawodników ( uczniowie i/lub wychowawca)

Przybory i przyrządy: skakanka, stoper

Przebieg próby:

W próbie biorą udział wszyscy zawodnicy. Uczestnicy po kolei przeskakują przez skakankę  dowolnie kręconą w ciągu 15 sekund. Liczymy ilość przeskoków indywidualnie. Po wykonaniu próby przez wszystkich zawodników sumujemy liczbę przeskoków całej drużyny.

6. Strzały do bramki (płotka)

Sprawozdanie z realizacji drugiego obowiązkowego zadania do wyboru: ZDROWE ODŻYWIANIE.

W marcu odbyło się spotkanie z pielęgniarką szkolną dotyczące zasad zdrowego żywienia i piramidy zdrowia. Wychowawcy również przeprowadzili cykl zajęć  z tej dziedziny podczas godzin z wychowawcą.  W kwietniu zachęcaliśmy całą społeczność szkolną do jedzenia jabłek dla zdrowia. 18.05.2015r odbyła się impreza podsumowująca te wszystkie nasze działania pod hasłem Odżywiajmy się zdrowo”.

W imprezie wzięli udział uczniowie klas I TIUF, I TPS,  II IUF i II TPS, wychowawcy , panowie dyrektorzy, nauczyciele, pielęgniarka szkolna, pracownicy administracji – słowem cała społeczność szkolna.

Cele które sobie założyliśmy, a mianowicie :

 • Uświadomienie uczniom potrzeby prawidłowego i zdrowego odżywiania
 • Utrwalenie zasad zdrowego odżywiania
 • Kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie
 • Wykazanie się umiejętnością przygotowania zdrowej przekąski, sałatki, napoju itp.
 • Integracja zespołu klasowego
 • Ukazywanie związku aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

zrealizowaliśmy w dwóch częściach imprezy.

I część   – konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu.

Wzięły w nim udział 3 -  osobowe reprezentacje klas: I TIUF; I TPS; II TIUF; II TPS , których zadaniem było odpowiadanie  na wybrane pytania ( 1- 37 pytań), podczas 5 rund. Za każdą poprawną odpowiedź klasa otrzymywała 1 punkt.  Uczniowie, którzy bezpośrednio nie brali udziału w konkursie, słuchając pytań i odpowiedzi,  mogli również sprawdzić swoją wiedzę z tej dziedziny lub  dowiedzieć się czegoś nowego.

Ponadto uczniowie mieli do wykonania  zadania dotyczące zdrowego odżywiania m.in. należało ułożyć produkty  spożywcze ( wycięte z gazet) na  narysowanej na kartonie piramidzie żywieniowej, a także ułożyć hasło: Zdrowe odżywianie, długie życie. („Eliminantka”)

Nad wszystkim czuwało jury, któremu  przewodziła  p. pielęgniarka.

 

II część – prezentacja i degustacja przygotowanych zdrowych przekąsek

W II części imprezy  reprezentacje wyżej wymienionych klas miały się wykazać  umiejętnością wykonania  zdrowych  przekąsek.

Przygotowania do tej „smakowitej imprezy” rozpoczęły się wcześniej od zaplanowania klasowego – zdrowego menu, przydziału zadań dla  poszczególnych osób począwszy od sporządzenia listy produktów, zrobienia zakupów, zorganizowania  stanowisk pracy, a  skończywszy na wykonaniu i prezentacji  zdrowych potraw podczas imprezy. Uczniowie pracowali  podczas  konkursu wiedzy. To co przygotowali przerosło nasze najśmielsze oczekiwania.

Klasowe menu:

Uczniowie klasy II TPS ( sami panowie), przygotowali sałatkę grecką,  w której znalazła się sałata, ser feta, suszone pomidory w zalewie, oliwki, ogórek, cebula i sos grecki. Wykonali także  sałatkę owocową( banany, pomarańcze, winogrona, brzoskwinie, kiwi).  Na szczególną uwagę zasługuje również owocowa dekoracja – „ palmy owocowe”,  które przyciągały wzrok i zachęcały do skosztowania tych pyszności.

Uczennice klasy I TIUF przygotowały dwa rodzaje zdrowych  kanapek, do wykonania których wykorzystały: chleb żytni razowy na zakwasie z ziarnami z domowego wypieku, odrobina masła, sałata, ogórek, rzodkiewka, pomidor, koperek, szczypiorek oraz twarożek z nowalijkami. Na deser wykonały szaszłyki owocowe ( ananas, banan, winogrono, jabłko, kiwi). Przygotowały również dwa koktajle na bazie maślanki z bananem i ananasem.

Uczniowie klasy I TPS także sami panowie, wykonali sałatkę typu gyros (  kurczak, przyprawy i warzywa) oraz mizerię. Wyśmienicie smakował koktajl z siemieniem lnianym, otrębami, kiwi, bananem i suszoną żurawiną

Uczennice klasy II TIUF przygotowały  zdrowe kanapki z nowalijkami i  twarożkiem na bazie pieczywa chrupkiego Wasa; pożywną sałatkę z selerem marynowanym, serem żółtym, jajkiem, kukurydzą i jogurtem. Na deser upiekły ( oczywiście wcześniej w domu) pyszne ciasto z rabarbarem. Do picia sporządziły orzeźwiającą lemoniadę ( woda z cytryną bez cukru).

Podczas imprezy nie mogło zabraknąć także zdrowych przekąsek przygotowanych przez nauczycieli. Wśród ich propozycji znalazły się m. in.:  talerz warzyw do schrupania (rzodkiewka, marchewka, pomidor, kalarepka, seler naciowy) podany z sosem tzatziki (jogurt naturalny, ogórek, czosnek, sól i pieprz do smaku); sałatka z  mozarellą, pomidorami i bazylią; kulki serowe ( ze szczypiorkiem, koperkiem, pomidorami suszonymi), ciasteczka owsiane z ziarnami, z cynamonem, bakaliami, owsiane kokosanki, kompot z rabarbaru oraz  syrop z mniszka lekarskiego – tzw. syrop miodek.

Jury, które oceniało przygotowane przekąski było pod ogromnym wrażeniem dla umiejętności naszych uczennic i uczniów. Wszystkie zaprezentowane  potrawy, sałatki, kanapki, koktajle, napoje, ciasta były nie tylko bardzo smaczne, kolorowe , ale  przede wszystkim zdrowe.

Wszystkie zespoły za przygotowane przekąski otrzymały maksymalną liczbę punktów, które zostały wliczone do ogólnej klasyfikacji konkursu wiedzy o zdrowym odżywianiu.

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce -  klasa II TIUF – 16 punktów

II miejsce ex aequo – klasa I TIUF i ITPS po 14 punktów

III miejsce – klasa II TPS – 13 punktów

Na zakończenie zostały wręczone certyfikaty dla wszystkich  klas biorących udział w imprezie: Odżywiamy się zdrowo,  a następnie  cała społeczność szkolna mogła skosztować         i delektować się przygotowanymi przekąskami.

 

 

Koordynator programu

Joanna Mendykowska

Turniej trójek siatkarskich dziewcząt

21.04.2015r odbył się turniej trójek siatkarskich dziewcząt o puchar przechodni dyrektora szkoły.

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce – klasa I TIUF w składzie: Kinga Rokicka, Karolina Mucha, Agata Staszewska

II miejsce- klasa II TIUF w składzie: Aneta Zarosińska, Ewelina Kulka, Justyna Wieleba, Paulina Bielak

III miejsce – klasa III TIUF w składzie: Katarzyna Pawlas, Magdalena Milanowska, Aleksandra Kopciewicz

Gratulujemy zawodniczkom.

Zjedz jabłko na zdrowie

To nasza kolejna  propozycja na propagowanie zdrowego odżywiania wśród całej społeczności szkolnej. 17.04.2015r zorganizowaliśmy na przerwie śniadaniowej  akcję, podczas której częstowaliśmy uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły jabłkami. Ponadto uczennice wykonały plakaty, które zachęcały do jedzenia jabłek każdego dnia dla zdrowia i dla urody.

Jedzmy jabłka bo:

 • mają mało kalorii, a dużo błonnika – odchudzają
 • oczyszczają organizm
 • niszczą wolne rodniki,  a tym samym zmniejszają ryzyko zachorowania na nowotwory  przede wszystkim jelita grubego
 • poprawiają… urodę!

Zawody siłowe.

20.03.2015r po raz pierwszy w naszej szkole zorganizowaliśmy zawody siłowe, których celem była popularyzacja sportów siłowych wśród społeczności szkolnej, a przez to propagowanie aktywnego uprawiania różnych form aktywności. Zawody odbyły się w trzech konkurencjach: wyciskanie  sztangi, siłowanie na rękę i pompki.

Konkurs wyciskania sztangi.

Do zawodów przystąpiło 6 uczniów. Przed konkursem uczniowie zostali zważeni w gabinecie lekarskim przez panie pielęgniarki. Uczniowie mieli trzy próby na wyciśnięcie jak największego ciężaru.

 1. Woźny Daniel (waga ciała: 77kg ) -  wyciśnięty ciężar – 75kg
 2. Konrad Małek  (waga ciała:94kg) – wyciśnięty ciężar – 85kg
 3. Zdybel Przemysław (waga ciała:80kg) – wyciśnięty ciężar – 92kg
 4. Rekiel Arkadiusz (waga ciała:78kg) -  wyciśnięty ciężar – 90kg
 5. Walczak Marek (waga ciała:78,5kg) – niezaliczone
 6. Gorgol Jarosław (waga ciała:73kg)-  wyciśnięty ciężar – 85kg

 

Klasyfikacja końcowa:

Klasyfikacji końcowej dokonano biorąc pod uwagę  wyciśnięty ciężar w stosunku do ciężaru ciała zawodnika.

I miejsce : Przemysław Zdybel – 92kg (+12kg)

Gorgol Jarosław – 85kg (+12kg)

II miejsce:  Daniel Woźny  – 75kg(-2kg)

III miejsce: Konrad Małek – 85kg ( -9kg)

 

Konkurs siłowania na rękę.

W zawodach wzięło udział 8 zawodników. Konkurs rozegrano systemem pucharowym.

I miejsce: Daniel Woźny -  klasa III TI

II miejsce: Grzegorz Mełgieś – klasa II TPS

III miejsce: Adrian Pizoń – klasa IV TI

Bicie rekordu pompek.

I miejsce: Marek Nakonieczny  – klasa IVTI – 77 pompek

II miejsce: Jarosław Gorgol – klasa IVTM – 59 pompek

Zasady prawidłowego żywienia na podstawie Piramidy żywienia – spotkanie z pielęgniarką.

W II półroczu zaplanowaliśmy cykl działań dotyczących   zdrowego  odżywiania.

Pierwszym było zorganizowanie  spotkania z pielęgniarką w dniu 20.03.2015r, która przedstawiła zasady zdrowego odżywiania, omówiła znaczenie pierwszego śniadania dla młodego organizmu oraz zwróciła uwagę na związek aktywności fizycznej i racjonalnego żywienia dla zdrowia.

piramida

Piramida żywieniowa przedstawia zasady prawidłowego odżywiania. Informuje o tym, ile porcji różnych grup produktów powinno znaleźć się w naszych dziennych posiłkach. Obowiązuje tu zasada, że to co najważniejsze w racjonalnym odżywianiu znajduje się u dołu piramidy, czyli- podstawy.

Aktywność fizyczna jest nieodzownym elementem łączącym się ze zdrowiem i dlatego znalazła się u podstawy piramidy, czyli na pierwszym poziomie.

10 zasad zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym:

 1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie.
 2. Bądź codziennie aktywny fizycznie – ruch korzystnie wpływa na sprawność i prawidłową sylwetkę.
 3. Źródłem energii w twojej diecie powinny być głównie produkty znajdujące się w podstawie (na dole) piramidy.
 4. Spożywaj codziennie przynajmniej 3–4 porcje mleka lub produktów mlecznych, takich jak jogurty, kefiry, maślanka, sery.
 5. Jedz codziennie 2 porcje produktów z grupy – mięso, ryby, jaja. Uwzględniaj też nasiona roślin strączkowych.
 6. Każdy posiłek powinien zawierać warzywa lub owoce.
 7. Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności zwierzęcych.
 8. Ograniczaj spożycie cukru, słodyczy, słodkich napojów.
 9. Ograniczaj spożycie słonych produktów, odstaw solniczkę.
 10. Pij codziennie odpowiednią ilość wody.

Innowacyjna lekcja wychowania fizycznego dla dziewcząt

Jest to kolejna propozycja lekcji wychowania fizycznego skierowanej do dziewcząt.

Pomysł choreografii zrodził się podczas lekcji wychowania fizycznego przy muzyce z elementami gimnastyki artystycznej, a jego efekt końcowy, zaprezentowano podczas pokazu fryzur i mody ekologicznej „Karnawałowy zawrót głowy” oraz Ogólnopolskich Obchodów Dnia Walki z Depresją.

Jednakowy czarny strój uczennic, mieniące się i falujące w rytm muzyki kolorowe tkaniny, ponadto efekty specjalne: przyciemnione światła,migające lasery i dym sprawiły, że prosty nieskomplikowany układ zaprezentowany przez uczennice, wywołał pozytywne emocje i dostarczył wiele miłych wrażeń.

Continue reading