Na zakończenie

10 lutego 2012. Kategoria: Młodzi Aktywiści Prezydencji. Brak komentarzy.

W klasie IIb w ramach lekcji  demokracji przeprowadziliśmy ćwiczenie dotyczące łamania praw człowieka we współczesnym świecie. Lekcję przygotowała Aleksandra Ryś, ona także wykonała ulotki i mini plakaty symbolizujące jaskrawe przypadki łamania praw człowieka na świecie. W ramach lekcji odbyliśmy podróż po wszystkich kontynentach, gdzie omawialiśmy przypadki łamania praw człowieka. Było to już ostatnie nasze zadanie w ramach projektu „Prawa człowieka w europie”
MAP-owicze z ZSP w Brzeźnicy

Wywiad z wójtem naszej gminy

10 lutego 2012. Kategoria: Młodzi Aktywiści Prezydencji. Brak komentarzy.

Kamila i Ania przeprowadziły wywiad z wójtem gminy Brzeźnica na temat praw człowieka, zapytały także o stanowisko w  sprawie kontrowersyjnej umowy ACTA. Zapraszamy do lektury!

1. Panie Wójcie, prawa człowieka dla Pana to     .
Odp.: Najogólniej prawa człowieka to: prawo do życia, prawo do wolności
i bezpieczeństwa osobistego, do swobody myśli, wyznania oraz prawo do
uczestniczenia w życiu publicznym. Człowiek ma prawa do godnych
warunków pracy, gwarancji socjalnych, korzystania z dóbr kultury
i dobrodziejstw cywilizacji. Ostanie lata coraz bardziej pokazują jak wane
jest prawo do ochrony danych osobowych.
2.    Pana zdaniem godność ludzka jest w Polsce chroniona w sposób
wystarczający?
Odp.: Żyjemy w najbardziej stabilnych czasach na przestrzeni ostatnich
dziesięcioleci, niemniej zawsze można udoskonalać każdą dziedzinę.
Polskie prawo w teorii chroni godność ludzką, ale często w praktyce brakuje
środków finansowych na jego urzeczywistnienie. Gminy i Ośrodki Pomocy
Społecznej stają niejednokrotnie przed dylematem jak zagwarantować
pomoc nie mając wystarczających funduszy.
3. ACTA – jest Pan za czy przeciw tej umowie?
Odp.: Odpowiedź jest bardziej złożona niż proste tak lub nie. Jak wynika z
odpowiedzi na poprzednie pytania o prawa człowieka ochrona własności
autorskiej i intelektualnej ma być zagwarantowana każdemu z nas.
Wszelkiego rodzaju piractwo jest przestępstwem i to nie podlega dyskusji.
Umowa ACTA to nie tylko prawa autorskie, ale szereg kwestii, które budzą
obawy odnośnie znacznego ograniczenia wolności demokratycznej
obywateli, ochrony prywatności, zmniejszenia dostępu do informacji.
Według standardów obowiązujących w demokratycznym państwie
potrzebna jest głęboka analiza i weryfikacja zapisów, to teraz właśnie czyni
polski rząd wstrzymując ostateczne wdrożenie umowy ACTA.

4.    Jaka sprawa (przestępstwo) dotycząca naruszenia praw człowieka w Polsce zbulwersowała Pana szczególnie?
Odp.: Zawsze najmocniej bulwersuje mnie krzywda wyrządzana dzieciom, a z reportaży medialnych prawie codziennie dowiadujemy się o przestępstwach wyrządzanych dzieciom. Prawa człowieka najmłodszych muszą ochronić dorośli. Tragiczne przypadki pokazują, że dzieci bywają krzywdzone przez własnych rodziców. Musi być większa ochrona państwa za pośrednictwem różnych instytucji i co bardzo ważne niezbędna jest wrażliwość sąsiadów na niepokojące symptomy rodzinnych patologii.
Uczennice Kamila Grzybczyk, Anna Warmuz: Dziękujemy za rozmowę.
Wójt: Dziękuję i życzę powodzenia.

Plakaty i ulotki

26 stycznia 2012. Kategoria: Młodzi Aktywiści Prezydencji. 1 komentarz.

Tym razem członkowie naszego projektu wykonali różnego rodzaju plakaty i ulotki. Możecie je obejrzeć poniżej:

Chorwacja coraz bliżej UE

18 stycznia 2012. Kategoria: Młodzi Aktywiści Prezydencji. Brak komentarzy.

Chorwacja jest obecnie państwem, które ma największe szanse na członkostwo w Unii Europejskiej. Negocjacje rozpoczęto w 2005 roku. Początkowo planowano ich zakończenie na lipiec 2010, a założoną datą akcesji był rok 2011. Negocjacje przeciągnęły się jednak w czasie, między innymi z powodu konfliktu granicznego pomiędzy Chorwacją a Słowenią i zablokowaniem negocjacji przez tę ostatnią. Ostatecznie zamknięcie negocjacji nastąpiło 30 czerwca 2011. 9 grudnia 2011 w Brukseli podpisano traktat akcesyjny, a na początku roku 2012 ma odbyć się w Chorwacji referendum akcesyjne. Planowana data przystąpienia do Unii Europejskiej, po zakończeniu procesu ratyfikacji traktatu akcesyjnego we wszystkich krajach członkowskich, to 1 lipca 2013.

Zapraszamy do obejrzenia całej prezentacji na temat Chorwacji wykonanej przez naszych Mapowiczów: KLIK

Nasz zespół

3 stycznia 2012. Kategoria: Młodzi Aktywiści Prezydencji. 1 komentarz.

Wczoraj pani dyrektor znalazła dla nas chwilkę czasu czego efektem jest zdjęcie naszego zespołu w jej gabinecie, zapraszamy do oglądania.

Ankieta

23 grudnia 2011. Kategoria: Młodzi Aktywiści Prezydencji. Brak komentarzy.

Kuba w ramach projektu samodzielnie wykonał, a także przeprowadził ankietę dotyczącą łamania praw człowieka na świecie. Ankietowana była kilkunastoosobowa  grupa ludzi dorosłych. Poniżej udostępniamy kwestionariusz ankietowy wraz z wynikami w formie wykresów.

Kwestionariusz

Idziemy w teren

22 grudnia 2011. Kategoria: Młodzi Aktywiści Prezydencji. Brak komentarzy.

Kolejnym efektem naszej pracy jest wywiad z  panem policjantem, doktorem, przewodnikiem jednostki karnistyki i praw człowieka. Nie będziemy już dłużej zanudzać, tylko zamieszczamy poniżej wywiad, który przeprowadziła Kinga.

Policja od lat czyni nasze życie lepszym i bezpieczniejszym. Miałam zaszczyt przeprowadzić wywiad z jednym ze Stróży prawa.

Czy jest pan zadowolony, ze stanu bezpieczeństwa w Polsce?
- Tak, jestem zadowolony ze stanu bezpieczeństwa w Polsce jak na warunki które społeczeństwo stwarza NAM Policjantom , tak jest społeczeństwo decyduje o bezpieczeństwie a nie Policja, ponieważ żadna, powtarzam jeszcze raz żadna uzbrojona formacja na świecie która ma za zadanie pilnować ładu w społeczeństwie nie może skutecznie działać kiedy wokoło jest dla nich bezpodstawna dezaprobata i samo społeczeństwo ogranicza ich możliwości nie chcąc z nimi współpracować. W Polsce właśnie mamy taką sytuację i policja w wielkim stopniu musi być samowystarczalna. I jak na te warunki to TAK poziom bezpieczeństwa jest na wysokim poziome ale przy odpowiedniej edukacji prewencyjnej społeczeństwa może być znacznie większe.

Czy pana zdaniem w Polsce powinno się wprowadzić karę śmierci?

- Jestem reprezentantem władzy wykonawczej i nie wypowiem się na ten temat żeby nie wzbudzać kontrowersji wokół tego tematu i policji. Z tym pytaniem najlepiej udać się do przedstawicieli władzy ustawodawczej.

Czy sądzi pan, że obywatel naszego kraju może się czuć w Polsce bezpiecznie?

- Jak najbardziej, jeżeli jest uczciwy i praworządny nie ma się czego obawiać ze strony Policji ani ze strony jakiejkolwiek władzy w Polsce. Co do narażenia ze strony przestępców to sądzę że również może czuć się bezpiecznie ponieważ przestępczość w naszym kraju systematycznie maleje oraz większość bandytów jest skutecznie łapana przez Policjantów. Prowadzone jest wiele akcji / festynów prewencyjnych dzięki którym obywatel może zapoznać się z tym jak bezpiecznie żyć oraz jak dbać o własne bezpieczeństwo, jeżeli tylko będzie miał chęć skorzystać z tych akcji to jego bezpieczeństwo będzie na bardzo wysokim poziomie.

Czy uważa pan, że czasami są łamane prawa człowieka? Jeżeli tak, to w jakiej kwestii?

- Czasami prawa człowieka są łamane, temu nie da się zaprzeczyć lecz najczęściej prawa człowieka łamane są nie przez jakiekolwiek służby lecz przez innego ” cywila „, dokładnie tak, mam tutaj na myśli wolność do wyrażania własnej opinii i poglądów które często spotykane są z bojkotem.

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję…

Prezentacje

21 grudnia 2011. Kategoria: Młodzi Aktywiści Prezydencji. Komentarzy: 2.

Pierwszą formą naszej aktywności są prezentacje o prawach człowieka przygotowane przez Weronikę i Kamila. Oboje spędzili nad nimi trochę czasu i mamy nadzieje, że się Wam spodobają. Uważamy, że dobrze przedstawione(dobre omówienie, a nie, czytanie tego co na ekranie) prezentacje są bardzo dobrym źródłem wiedzy szczególnie dla osób nie zorientowanych w tym temacie. Obie prace do pobrania po kliknięciu w linki:

Prezentacja 1

Prezentacja 2

Uzupełniliśmy kartę projektu!

19 grudnia 2011. Kategoria: Młodzi Aktywiści Prezydencji. Brak komentarzy.

Na pierwszym spotkaniu naszego Kółka Europejskiego musieliśmy wybrać temat naszego projektu. Po długich, wręcz zaciekłych obradach zdecydowaliśmy się na temat: „Prawa człowieka w Europie. Czy są przestrzegane?”. Uznaliśmy, że taki problem daje nam wiele możliwości. W głowach niektórych z nas już są pierwsze koncepty co do tego co można uczynić, żeby nasz projekt wypromować, ale także zrealizować. Całą kartę znajdziecie w menu z prawej strony. W spotkaniu wzięli udział wszyscy mapowicze i ich opiekun pan mgr Zenon Piotrowski. Już wkrótce powinniście na tym blogu zobaczyć pierwsze efekty naszej pracy!