Sportowy Okrągły Stół

Debatę Sportowego Okrągłego Stołu poprzedzało przeprowadzenie ankiety wśród społeczności szkolnej. Uczniowie klas I-VI i rodzice odpowiadali, co im się podoba najbardziej w zajęciach wychowania fizycznego oraz co można zmienić, aby lekcje jeszcze bardziej uatrakcyjnić i kto mógłby nam w tym pomóc.

Wszystkie odpowiedzi zostały spisane na dużych arkuszach papieru i zaprezentowane podczas wtorkowej debaty, która rozpoczęła się od przedstawienia głównych założeń projektu „WF z klasą”.

P1230752

Następnie uczniowie klas starszych wspólnie z koordynatorami przeanalizowali zebrane wyniki. Dyskutowano nad tym, co jest najlepsze w zajęciach wychowania fizycznego. Na pierwszym miejscu zdecydowana większość wskazała piłkę nożną oraz grę w „dwa ognie”. Doceniano przede wszystkim gry zespołowe oraz możliwość przeprowadzenia lekcji wychowania fizycznego na szkolnym boisku. Rodzice podkreślali również dobry kontakt nauczyciela z uczniami, co przekłada się na duże zainteresowanie uczniów zajęciami sportowymi.

P1230754

W drugiej części debaty (spośród wielu propozycji) wybrano najważniejsze i realne do zrealizowania pomysły, które mają uatrakcyjnić lekcje wychowania fizycznego. Zaproponowano:

-  nowe sposoby przydziału uczniów do drużyn;

- wprowadzenie w ramach rozgrzewki zabaw „ożywiających”;

- przygotowywanie przez uczniów propozycji gier i zabaw ruchowych;

- wprowadzenie zajęć z tenisa stołowego.

Spisano również propozycje, które są trudniejsze do zrealizowania, ale równie ważne z punktu widzenia uczniów i rodziców. Zostaną one zaprezentowane na najbliższym spotkaniu rady pedagogicznej. Społeczność szkolna widzi potrzebę stworzenia profesjonalnego boiska do piłki nożnej i wprowadzenia dodatkowego kółka sportowego.

P1230757

Aby zrealizować wiele pomysłów konieczne jest wsparcie ze strony dyrekcji, nauczycieli oraz gminy. Uczniowie i rodzice dostrzegają jednak, że równie istotne jest zaangażowanie uczniów w wykonanie wybranych zadań.

Dziękujemy wszystkim rodzicom i uczniom, którzy bardzo chętnie wzięli udział w wypełnieniu ankiety i aktywnie uczestniczyli w debacie.