defstory

 

 

  STUDENT FILMS 

———————————————–

See the films created

during our program. 

 

 

FLAME/PŁOMIEŃ

Film może być wykorzystany podczas omawiania zagadnień o poświęceniu i odwadze w niesieniu pomocy innym, odpowiedzialności społecznej, prawości czy współczuciu.

The film can be used while discussing issues of dedication and courage in helping others, social responsibility, integrity, and compassion.

Autorzy/ authors: Bilingválne Gymnázium Milana Hodžu in  Sučany; Slovakia

YouTube Preview Image

DOWNLOAD EXERCISE

FLAME ENG

FLAME PL

 

The Revolution/ Rewolucja

Film, materiały i metody prowadzenia zajęć służą empatycznej refleksji nad postrzeganiem grup mniejszościowych w kontekście praw człowieka i edukacji równościowej. Scenariusz stwarza możliwość współpracy w grupie oraz wzajemnego uczenia się młodych ludzi.

Film, materials and teaching methods serve empathetic reflection on the perception of minority groups in the context of human rights education and equality education. The lesson plan offers young people an opportunity  to cooperate within a group and learn from one another.

Autorzy/ authors: Gymnázium Česká in České Budějovice; Czech Republic

YouTube Preview Image

DOWNLOAD EXERCISE

THE REVOLUTION ENG

THE REVOLUTION PL

 

 OTHER FILMS ON THIS TOPIC

title of film: The Trees Will Remember/Drzewa będą pamiętać

authors SOŠ Dubnica nad Váhom in Dubnica nad Váhom; Slovakia

plot: The film shows the life of a little Jewish boy who manages to hide from Nazi atrocious behaviour. After their departure, he starts to seek his parents in a forest. /Film pokazuje wycinek z życia żydowskiego chłopca, któremu udaje się uciec przed nazistami. Po ich wyjeździe zaczyna szukać rodziców w lesie.

YouTube Preview Image

title of film: Towards the Different/Wobec innego

authors: V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II in Toruń; Poland

plot: The film Towards the Different discusses a controversial topic of otherness. The main hero is a young boy who has been rejected by his schoolmates./Film porusza temat odmienności. Głównym bohaterem jest młody chłopak, który został odrzucony przez swoich kolegów ze szkoły.

YouTube Preview Image

title of film: Objects that tell about Second World War/Przedmioty, które mówią o II wojnie światowej

authors: Základní škola UNESCO in  Uherské Hradiště; Czech Republic

plot: Pupils in search for stories of their ancestors and objects from the Second World War./Uczniowie poszukują historii ich przodków i obiektów z czasów II wojny światowej.

YouTube Preview Image

 

title of film: Town which disappeared./Miasto, które zniknęło

authors: Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego in Niedrzwica Duża; Poland

plot: Story of a boy, who borrows a book from the library and travels in time to wartime Lublin where he can observe a Jewish boy./powieść o chłopcu, który wypożycza książkę z biblioteki i przemieszcza się do Lubina czasów II wojny światowej, gdzie może obserwować żydowskiego rówieśnika.

YouTube Preview Image

 

title of film: I still remember, do I?/Do dziś to pamiętam…?

authors: XLV LO im. R. Traugutta in Warsaw; Poland

plot: The film begins with a statement from young people about what they would do if a war started. Some people believe that sooner or later a war is going to happen. Do they realise what a war means?/Film rozpoczyna się wypowiedziami młodych ludzi na temat tego, co zrobiliby, gdyby wybuchła wojna. Niektórzy są pewni, że III wojna wcześniej czy później wybuchnie. Czy zdają sobie sprawę, czym tak naprawdę była wojna?

YouTube Preview Image

 

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Bez kategorii. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.